TIN TRI ÂN NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

  TẠI QNĐN: . Ngày 22/7 /022, ÔNG Phạm Đức Nam, Chủ tịch HĐHP QNĐN, đã về  đến thờ 7 dũng sĩ Điện Nam anh...

CHUYÊN MỤC KHÁC

TIN CỦA BAN VĂN HÓA XÃ HỘI, HĐHPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI Thư gửi : Hội đồng họ Phạm các tỉnh/thành phố Ban Văn hóa – Xã hội...

TIN QNĐN: THÀNH LẬP CLB GÁI-DÂU HỌ PHẠM TỘC PHẠM CÔNG

Sáng 7/8/2022, tại Từ đường Tộc Phạm Công, làng Hà Thanh, xã Điện Hòa, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra...

TIN QUẢNG NGÃI: TỔNG KẾT 3 NĂM NHIỆM KÌ CỦA HĐHP HUYỆN NGHĨA...

Sáng 7-8-2022, HĐHP Huyện Nghĩa Hành tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm nhiệm kỳ và bàn phương hướng công tác...