PHẠM DUY VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT

Hơn 70 năm rong ca và sáng tác Phạm Duy để lại khoảng một ngàn ca khúc, trong đó có khá nhiều “bài ca...

HỌ PHẠM VĂN THỤ ĐIỀN, ĐÔNG ĐỘNG, ĐÔNG HƯNG, THÁI...

Họ Phạm Văn Thụ Triền (Thụ Điền) là một dòng họ lớn nhất tại xã Đông Động huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình, theo...

Văn Hoá - Xã Hội