CHUYÊN MỤC KHÁC

TIN QUẢNG NGÃI: HỌP TT HĐHP TỈNH

Sáng 19/6/2022, HĐHP tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp Thường trực HĐ dưới sự chủ tọa của ông...

BÁO LONG AN VIẾT VỀ LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ PHẠM

https://baolongan.vn/nha-tho-ho-pham-bao-ton-phat-huy-gia-tri-dong-ho-tren-dat-long-an-a136963.html

TIN QNĐN: TRI ÂN CỤ BÀ HIẾN ĐẤT XÂY NHÀ THỜ HỌ PHẠM

Cụ Trần Thị Độ, 98 tuổi, con dâu họ Phạm Thời, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã cùng chồng hiến...

                                                      THÔNG BÁO Quyết nghị của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt...

Ngày 24/5/2022 tại thành phố Qui Nhơn tỉnh Bình Định, Thường trực Hội đồng Họ Phạm Việt Nam ( TT.HĐHPVN) đã họp phiên thường...