Tin học đường: HUY CHƯƠNG VÀNG TIN HỌC OLYMPIC QT 2018

Phạm Đức Thắng, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội),  đã rinh về giải vàng duy...

NỘI SAN QIII/2018 # 65

MỤC LỤC Lẽ giỗ lần thứ 1473 TTT đô hồ đại vương Phạm Tu…………..2 Tại Hà Nội………………………………………………………2 Danh sách các nhà tài trợ…………………………..5 Tại Ninh Thuận…………………………………………………7 Tại Quảng Nam-Đà...