Người họ Phạm: NGƯỜI GIỮ LỬA NHỮNG TRANG SỬ VÀNG

 Phạm Xuân Thủy, Ban Thường trực HĐHP Thành phố Hà Giang, nguyên  Đại tá, Trưởng Ban Khoa học lịch sử, Bộ chỉ huy quân...

Tin Hải Dương: DÒNG HỌ VŨ TÔNG LÀNG HOA ĐƯỜNG VỐN...

  Làng Hoa Đường, huyện Đường An, trấn Hải Dương xưa (nay là làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), ...

Văn Hoá - Xã Hội