NGƯỜI HỌ PHẠM: CỤ TỔ NGÀNH SÂN KHẤU VN

12/8 âm lịch là ngày hoá của cụ bà PHẠM THỊ TRÂN (926-976) - Nữ sĩ sáng tạo ra nghệ thuật hát chèo VN...

HỌ PHẠM VĂN THỤ ĐIỀN, ĐÔNG ĐỘNG, ĐÔNG HƯNG, THÁI...

Họ Phạm Văn Thụ Triền (Thụ Điền) là một dòng họ lớn nhất tại xã Đông Động huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình, theo...

Văn Hoá - Xã Hội