Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHÔNG BÁO CỦA HĐTQ HPVN

THÔNG BÁO CỦA HĐTQ HPVN

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội

Điện thoại: 0913241718; 0916838154

Email: [email protected]:www.hophamvietnam.org

                                                             THÔNG BÁO

        Của Thường trực Hội đồng toàn quốc- Họ Phạm Việt Nam

                           Về kết quả kỳ họp ngày 18/10/2020

Ngày 18/10/2020 tại Văn phòng HĐTQ số 258 phố Bà Triệu, Hà Nội, Thường trực Hội đồng toàn quốc- Họ Phạm Việt Nam ( TT.HĐTQ.HPVN) đã họp phiên thường kỳ với sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng-  TS.Phạm Vũ Câu. Hội nghị đã bàn về một số nội dung chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) .Thường trực HĐTQ .HPVN đã nhất trí với kết luận như sau:

1.Thảo luận về dự thảo “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2020-2025 )” trình Đại hội VIII, do Tiểu ban văn kiện chuẩn bị; hội nghị nhất trí:

+ Nội dung viết công phu, phản ánh đúng tình hình thực tế thành công và tồn tại về hoạt động xây dựng HĐPVN trong nhiệm kỳ (2015-2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025)

+ Để rút ngắn báo cáo cần thiết bổ sung điều chỉnh như sau:

  • Chuyển các danh mục, thống kê kết quả hoạt động,… thành các Phụ lục kèm theo Báo cáo.
  • Các Báo cáo của HĐHP tỉnh/thành, các CLB được in trong Kỷ yếu, nên không phải dẫn chứng cụ thể trong báo cáo.
  • Chuyển phần báo cáo về hoạt động chỉ đạo của Thường trực HĐTQ.HPVN thành Báo cáo riêng.

+ Nhất trí trình Đại hội  các nội dung trong báo cáo như sau:

  • Thay đổi tên gọi HĐHP cấp TW ( toàn quốc) của tổ chức HĐHPVN : hiện nay gọi là “Hội đồng toàn quốc HPVN”, trình Đại hội VIII cho gọi là “ Hội đồng họ Phạm Việt nam”
  • Thêm 2 chữ “Việt Nam” vào tên gọi HĐHP các cấp. Ví dụ hiện nay gọi là “ HĐHP thành phố Hà Nội”, trình Đại hội cho đổi tên là “ Hội đồng họ Phạm Việt Nam thành phố Hà Nội”, “ Hội đồng họ Phạm Việt Nam huyện Đông Anh”.
  • Tiếp tục chọn phương châm hoạt động ( Slogan) là: KÊT NỐI-TRI ÂN- ĐỒNG TÂM- PHÁT TRIỂN.
  • Giữ nguyên tên gọi , chức năng nhiệm vụ của các Ban chuyên trách của HĐTQ HPVN như hiện nay.

+ Giao cho Tiểu ban soạn thảo văn kiện Đại hội tiếp thu các ý kiến thảo luận góp ý cụ thể chi tiết tại hội nghị, để biên soạn hoàn thiện Dự thảo Báo cáo trình Đại hội.

      2.Thảo luận về dự thảo “Báo cáo về bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh nội dung Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN” để trình Đại hội khóa VIII quyết định; do Tiểu ban hoàn thiện Qui chế chuẩn bị; hội nghị thảo luận và nhất trí:

+Dòng họ là một thiết chế xã hội cổ truyền, gồm nhiều gia đình cùng huyết thống. Họ

Phạm VN bao gôm tất cả những người (nam , nữ) mang tên họ Phạm với những tên đệm khác nhau, có cùng huyết thống, có cùng ông tổ sinh ra theo thời gian,… hiện diện sinh sống ở khắp mọi miền trong và ngoài nước .

+ “Họ Phạm VN” không phải là một tổ chức xã hội dòng họ, nhưng “Hội đồng họ phạm Việt nam ” chính là và chỉ là một tổ chức Xã hội dòng họ của những con cháu người họ phạm, tự nguyện gia nhập tổ chức Hội và tự nguyện thực hiện tuân theo Qui chế tổ chức và họat động của HĐHPVN.

+ Các Tổ chức xã hội dòng họ ở VN không được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ được qui định tại “Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội”.

+ Tiếp tục sử dụng Qui chế, vì không có qui định nào và cũng không có lí do nào , không có cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào yêu cầu, bắt buộc Tổ chức xã hội dòng họ phải xây dựng qui định nội bộ gọi là Điều lệ. Do đó Ban liên lạc HPVN trước đây và HĐHPVN hiện nay hơn 20 năm qua đã xây dựng Quy chế; các Đại hội nhiệm kỳ cũng đã thông qua Qui chế chính thức hoặc thông qua Qui chế được bổ sung điều chỉnh (cho hoàn thiện phù hợp hơn).

+ Giao cho Tiểu ban hoàn thiện Qui chế tiếp thu các ý kiến thảo luận góp ý cụ thể chi tiết tại hội nghị về nội dung Qui chế , để biên soạn nội dung cần bổ sung điều chỉnh Qui chế , báo cáo TT HĐTQ để trình Đại hội.

  1. Bàn về thời gian, địa điểm và phân công chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức Đại hội HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025). Hội nghị nhất trí:

      a.Về thời gian tổ chức Đại hội:

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến phòng chống dịch bệnh COVID -19 còn diễn biến phức tạp và đến dịp cuối năm cho phép tụ tập đông người tại nơi công cộng ở mức nào ? mặt khác do hiện vẫn còn nhiều HĐHP tỉnh/thành chưa tiến hành Đại hội hoặc họp HĐHP tỉnh/thành, nên còn nhiều HĐHP tỉnh/thành chưa có báo cáo về hoạt động và nhân sự gửi TT HĐTQ thực hiện theo chỉ đạo của TT HĐTQ v/v chuẩn bị cho Đại hội VIII. Do đó dự kiến sẽ tổ chức Đại hội VIII vào trung tuần tháng 12 âm lịch- Canh Tý ( khoảng giữa tháng 01/2021 dương lịch). Sẽ phát hành Giấy mời các đại biểu dự đại hội này trước ít nhất 01 tháng so với ngày Đại hội.

      b.Về địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội

Tiểu ban Lễ tân – Khánh tiết cùng các thành viên trong Tiểu ban có nhiệm vụ tìm địa điểm thích hợp ( ở trung tâm thành phố, gần chỗ khách sạn, giá cả phải chăng,…) để tổ chức Đại hội,…các nhiệm vụ khác như đã phân công tại kỳ họp ngày 15/2/2020. Sẽ có 01 kỳ họp TT HĐTQ trước ngày đại hội để bàn và QĐ các công việc còn lại chuẩn bị cơ sở vật chất,…cho tổ chức Đại hội.

  1. Dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội.

+ Phương án 1: Nếu BCĐ phòng chống dịch COVID -19 Thành phố Hà nội tiếp tục hạn chế tụ tập đông người ở mức như hiện nay thì dự kiến triệu tập đại biểu là (khoảng 150 đại biểu) gồm có: các vị là thành viên HĐTQ HPVN ( bao gồm Chủ tịch, các PCT, UVTT và các Ủy viên HĐTQ) và mở rộng mời các đại biểu đại diện (với số lượng hạn chế vì COVID ) là Chủ tịch HĐHP quận /huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (với những HĐHP có Quyết định thành lập của HĐHP tỉnh/thành) và là các HĐHP quận /huyện/thành phố thuộc tỉnh này đang hoạt động tốt .

– Đại biểu mời ( khoảng 10 vị)

+ Phương án 2: Đến khoảng đầu tháng 12/2020, nếu BCĐ phòng chống dịch COVID -19 Thành phố Hà nội có chủ trương hạn chế tụ tập đông người căng thẳng chặt chẽ hơn hiện nay, thì dự kiến triệu tập đại biểu là Các vị thành viên HĐTQ HPVN .

+ Phương án 3:Đến khoảng đầu tháng 12/2020, nếu BCĐ phòng chống dịch COVID -19 Thành phố Hà nội có chủ trương hạn chế tụ tập đông người ở mức dưới 30-50 người, thì sẽ hoãn Đại hội lùi sang năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ QĐ sau.

4.Tiếp tục có thông báo vận động tài trợ cho Quĩ của HĐTQ để tổ chức Đại hội đại biểu HĐHPVN khóaVIII nhiệm kỳ (2020-2025).

  1. HĐTQ. HPVN đề nghị và yêu cầu các vị: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch , UVTT, UV HĐTQ, các Ban chuyên trách của HĐTQ,  HĐHP các tỉnh/thành, các CLB Tổ chức thành viên trực thuộc HĐTQ,…căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo chủ trương của TT HĐTQ tại kỳ họp ngày 15/2/2020 và kỳ họp này.

Trân trọng thông báo!                                          

            T/M TT HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                            CHỦ TỊCH

Đã ký

                    TS Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments