Trang chủGIỚI THIỆU22 người con họ Phạm trúng cử đại biểu Quốc hội K...

22 người con họ Phạm trúng cử đại biểu Quốc hội K 14


 • Phạm Minh Chính

  10/12/1958

 • Phạm Đình Cúc

  6/5/1964

 • Phạm Thị Minh Hiền

  16/11/1978

 • Phạm Như Hiệp

  10/8/1965

 • Phạm Văn Hòa

  2/10/1962

 • Phạm Khánh Phong Lan

  17/5/1970

 • Phạm Bình Minh

  26/3/1959

 • Phạm Văn Nấng (Phạm Quang Dũng)

  12/4/1954

 • Phạm Huyền Ngọc

  4/10/1962

 • Phạm Trọng Nhân

  20/3/1972

 • Phạm Hồng Phong

  22/4/1962

 • Phạm Phú Quốc

  3/4/1968

 • Phạm Thành Tâm

  15/12/1960

 • Phạm Huy Thái

  13/3/1968

 • Phạm Xuân Thăng

  1/6/1966

 • Phạm Tất Thắng

  9/9/1970

 • Phạm Quang Thanh

  22/7/1981

 • Phạm Trí Thức

  2/8/1959

 • Phạm Thị Thanh Thủy

  22/10/1974

 • Phạm Đình Toản

  26/5/1966

 • Phạm Thị Thu Trang

  25/10/1967

 • Phạm Văn Tuân

  4/1/1966

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments