Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁC                                                      THÔNG BÁO Quyết nghị của Thường trực Hội đồng họ...

                                                      THÔNG BÁO Quyết nghị của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt nam tại kỳ họp thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2022

Ngày 24/5/2022 tại thành phố Qui Nhơn tỉnh Bình Định, Thường trực Hội đồng Họ Phạm Việt Nam ( TT.HĐHPVN) đã họp phiên thường kỳ năm 2022; có mặt tham dự là các thành viên Thường trực HĐHPVN, mở rộng có mời các vị Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành, Chủ nhiệm các CLB họ phạm Việt nam, với sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng- TS.Phạm Vũ Câu. Hội nghị đã bàn đánh giá hoạt động việc họ của HĐHP các cấp trong năm 2021 và đầu năm 2022; quyết định về chủ trương chương trình và định hướng hoạt động của HĐHPVN  trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Thường trực HĐHPVN đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

                                            PHẦN I

Đánh giá hoạt động của HĐHP các cấp trong năm 2021 và đầu năm 2022.

     Đại hội đại biểu HĐHPVN khóa VIII ( nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức vào ngày 17/1/2021 tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đã thành công rất tốt đẹp; sau đó Thường trực HĐHPVN đã họp phiên thường kỳ đầu năm 2021(vào ngày 4/4 2021) tại Văn phòng Hội đồng số 258 Bà Triệu, Hà Nội. Song do từ tháng 5/2021 đến cuối năm dịch COVID -19 bùng phát tiếp, diễn biến nhanh, phức tạp nguy hiểm nên hầu như các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội đều phải dừng lại để tập trung chống dịch; các hoạt động việc họ cũng bị hạn chế tối đa vì phải thực hiện chủ trương không hoặc hạn chế tập trung đông người. Song từ đầu năm 2022 và nhất là từ sau ngày 15/3/2022 các hoạt động kinh tế, du lịch, văn hóa xã hội,..được hoạt động trở lại bình thường; Thường trực HĐHPVN và HĐHP các cấp các điạ phương đều đã và đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả ( các hoạt động cụ thể của HĐHP các cấp vẫn được phản ánh dưa tin kịp thời trên Website, in trong Nội san và các trang mạng thông tin của HĐHPVN, các HĐHP tỉnh/thành phố, các Câu lạc bộ HPVN). Cụ thể như sau:

      1.Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển tổ chức 5 cấp Hội đồng.

HĐHP các cấp toàn tâm, toàn ý thực hiện phương châm hoạt động “ kết nối, tri ân, đồng tâm, phát triển” để củng cố , mở rộng, hoàn thiện HĐHP các cấp hiện có; phát triển thành lập mới các Tổ chức HĐHP và các CLB thành viên. xây dựng mục tiêu chỉ tiêu cụ thể, tạo lập không khí hoạt động hào hứng sôi nổi rộng khắp trong tình cảm dòng họ thân thiết và niềm tự hào về truyền thống tổ tiên dòng họ Phạm Việt Nam.

Một số hoạt động cụ thể như:

+ Ngày 08/10/2021 Thường trực HĐHPVN có Quyết định công nhận thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh Hà Tĩnh.

+ Từ giữa tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, Thường trực HĐHPVN và CLB Gái-Dâu đã về thăm và bàn việc họ với HĐHP các tỉnh : Băc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa; kết hợp thực hiện các hoạt động tri ân thiện nguyện: dâng hương các vị Danh Nhân , Danh Tướng người họ Phạm tại địa phương, tặng quà cho người có công, chúc thọ các bậc cao niên ( ở tuổi 100 tuổi trở lên),…

+ HĐHP Quảng Nam –Đà Nẵng, HĐHP tỉnh Phú Yên và một số địa phương tiếp tục xúc tiến thành lập mới một số HĐHP cấp quận, huyện, xã, phường nhằm mục tiêu xây dựng 4 cấp Hội đồng tại tỉnh/thành.

+ Sau khi có chủ trương mở cửa sinh hoạt cộng đồng, một số Câu lạc bộ Gái- Dâu và CLB thể thao các địa phương tổ chức hoạt động phù hợp nhu cầu và điều kiện phòng dịch cho phép, góp phần kết nối phát triển HĐHP các cấp.

2.Tổ chức các hoạt đông tri ân Tiên Tổ

+ Tổ chức lễ giỗ Thượng Thủy Tổ thường niên năm 2021: Thường trực HĐHPVN đã cử đoàn đại diện đến dâng hương tại Phạm Tổ Linh Từ, trong tình hình dịch COVID không cho phép tổ chức lễ hội. Một số HĐHP tỉnh /thành phố cũng có tổ chức gọn nhẹ dâng hương Thượng Thủy Tổ ở nơi phụng thờ (có Tượng thờ hoặc ảnh thờ Thượng Thủy Tổ-Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu tại Từ đường Phạm Tộc). Các HĐGT họ phạm duy trì lễ giỗ các cụ tiên tổ với qui mô nhỏ phù hợp điều kiện phòng chống dịch.

+ Thường trực HĐHPVN chúc mừng HĐHP tỉnh Bình Định đã khánh thành xây dựng Nhà thờ họ Phạm tỉnh vào tháng 10/2021. HĐHP tỉnh Long An khánh thành Nhà thờ họ Phạm tỉnh vào ngày 04/4/2022. HĐHP Khánh Hòa sẽ khánh thành Nhà thờ họ phạm tỉnh vào ngày 29/5/2022.

+ HĐHP các cấp tiếp tục sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích các Đình, Đền, Miếu thờ các nhân Thần, danh nhân họ Phạm, HĐHP các tỉnh/thành phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương để cùng tổ chức các ngày Lễ giỗ, kỷ niệm các vị nhân Thần, Danh nhân họ Phạm tại địa phương.

+ Ban nghiên cứu Tộc phả và kết nối phát triển ( Ban Tộc phả) có chương trình kế hoạch hướng dẫn các HĐHP tỉnh/thành về xây dựng Tộc phả, phả đồ tại địa phương; tổng hợp danh sách về họ tên và sự nghiệp của các danh nhân ,Danh Thần , Danh Tướng được phụng thờ ở các địa phương trong cả nước. để chuẩn bị tư liệu bổ sung cho việc tiếp tục xuất bản các  Tập sách “ Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt”. Ban Tộc phả cùng với Ban Thông tin tư liệu và các chuyên gia công nghệ thông tin đang tích cực thực hiện dự án hệ thống hóa và số hóa các thông tin tư liệu lịch sử của các Tộc phả , gia phả họ phạm, để thiết lập Kho lưu trữ trên mạng Zalo về các thông tin gia phả, tộc phả hiện có của các chi ngành họ phạm trong cả nước. .

+ HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng đã thành công trong chủ trương sưu tầm tư liệu biên tập và xuất bản cuốn “ Địa chí Họ Phạm Quảng Nam- Đà Nẵng”. HĐHP các tỉnh /thành phố khác cần tham khảo kinh nghiệm của HĐHP Quảng Nam- Đà Nẵng quan tâm đến công việc này là thiêt thực góp phần phục dựng lịch sử truyền thống họ phạm tại các địa phương và cho cả nước.

       3.Các hoạt động khác:

Do phòng chống COVID- 19 nên từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2022 nhiều hoạt

động kết nối, tri ân, từ thiện, khuyến học khuyến tài,…vẫn được tổ chức ở phạm vi nhỏ, hầu như không tổ chưc được các hoạt động đông người diện rộng. Các hoạt động được HĐHP các cấp khởi động trở lại từ đầu năm 2022 nhất là từ sau ngày 15/3/3022.

      4.Căn cứ vào kết quả duy trì thực hiện các hoạt động việc họ thiết thực, hiệu quả trong điều kiện phòng chống dịch COVID trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐHPVN nhất trí vinh danh tặng Bằng Khen cho HĐHP các tỉnh/thành phố sau: HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng, HĐHP tỉnh Bình Định, HĐHP tỉnh Long An,  HĐHP tỉnh Phú Yên, HĐHP tỉnh Khánh Hòa

                                                         PHẦN II

                          CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG

                       hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo

Do dịch COVID -19 nên nhiều chủ trương và nội dung hoạt động việc họ đã được quyết nghị tại kỳ họp thường trực ngày 4/4/2021 chưa có điều kiện thực hiện, thì nay các nội dung đã quyết nghị đó tiếp tục tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tiễn cần thiết trong tất cả các lĩnh vực hoạt động đã được định hướng trong Nghị quyết Đai hội VIII, Thường trực HĐHPVN thống nhất quyết nghị các nội dung hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo như sau:

1.Với HĐHP các tỉnh/thành và các Câu lạc bộ trực thuộc HĐHPN hết nhiệm kỳ (2015

2020) nhưng do COVID nên chưa đại hội được thì trong 6 tháng cuối năm 2022 cần chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo. Trước khi tiên hành Đại hội, Thường trực và Chủ tịch HĐHP tỉnh/thành, Chủ nhiệm CLB cần trao đổi báo cáo với Thường trực HĐHPVN về dự thảo nội dung hoạt động, phương án nhân sự …chuẩn bị cho Đại hội. Sau Đại hội có báo cáo kết quả Đại hội, để Thường trực HĐHPVN ra các quyết định công nhận về nhân sự theo qui định.

2.Phấn đấu tiếp tục có thêm các đầu mối HĐHP tại các tỉnh/thành kết nối với TT.HĐHPVN. Với HĐHP cấp tỉnh/thành phấn đấu xây dựng ngày càng nhiều hơn các HĐHP để dần hoàn thiện hệ thống 4 cấp Hội đồng tại địa phương, đồng thời thành lập thêm nhiều  CLB thành viên ở các cấp.

Để thực hiện mục tiêu này, tại Thông báo Nghị quyết Kỳ họp ngày 4/4/2021 Thường trực đã phân công cụ thể cho các vị: Chủ tịch, các Phó CT , UV TT và UV HĐHPVN phụ trách việc kết nối, củng cố, xây dựng các cơ sở đầu mối tổ chức HĐHP… tại các tỉnh/thành  và các vùng khu vực.

  1. Các Ban chuyên môn và các CLB thành viên của HĐHPVN căn cứ vào chức năng

nhiệm vụ và phương hướng hoạt động 5 năm (2021-2025) chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Ban, CLB, bổ sung kiện toàn nhân sự, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên; điều chỉnh bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động ( đã có) của từng Ban chuyên môn, của từng CLB; gửi văn bản Qui chế đã bổ sung điều chỉnh báo cáo với TT HĐHPVN trước tháng 10/2022 để Thường trực xem xét và QĐ phê duyệt.

  1. Khuyến khích việc thực hiện tự nguyện kết nghĩa giao lưu học hỏi kinh nghiệm

hoạt động việc họ giữa các HĐHP tỉnh/thành phố anh em; phương thức hoạt động này thiết thực góp phần xây dựng phát triển HĐHP các cấp tại các địa phương. Thường trực sẽ tổ chức rút kinh nghiệm mô hình đã có để nhân rộng.

  1. Khuyến khích tổ chức các hoạt động việc họ sáng tạo, đa dạng phù hợp với nhu

cầu của HĐHP các tỉnh/thành theo qui mô vùng, khu vực ở xa Hà Nội, Các vị Phó chủ tịch phụ trách các vùng, khu vực chủ trì chỉ đạo, cùng với HĐHP câp tỉnh /thành và các UVTT,  UV HĐHPVN trên  địa bàn chủ động phối hợp thực hiện. Có mời TT HĐHPVN và đại diện các Ban chuyên môn của HĐHPVN tham dự.

5.Thống nhất chủ trương cho xuất bản tiếp các tập sách mới viết về dòng họ PhạmViệt Nam.Thành lập Ban biên tập sách để chọn lọc và quyết định nội dung, tổ chức Hội đồng khoa học thẩm định sách trước khi cho in xuất bản.

Ban Biên tập sách gồm có:

+ Trưởng ban: Ts.Phạm Vũ Câu- Chủ tịch HĐHPVN

+ Phó Ban thường trực: ông Phạm Thanh Hùng, UVTT – Trưởng Ban tộc phả

+ Các Phó ban và các ủy viên ban biên tập : do Ban chọn lựa và đề xuất để Thường trực HĐHPVN quyết định.

Ban biên tập xây dựng chương trình kế hoạch về nội dung, thời gian và điều kiện cơ sở vật chất …để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất bản thảo và thông qua Hội đồng khoa học thẩm định nội dung chất lượng sách, Thường trực HĐHPVN sẽ chỉ đạo và phân công Ban Kinh tế- tài chinh, Ban thông tin tư liệu xúc tiến in ấn, phát hành.

   6.Quản lý chặt chẽ đúng qui định, đảm bảo chất lượng nội dung tin đưa lên các trang mạng của HĐHP các cấp. Việc có nhiều trang mạng trên Facebook, Zalo, Viber,…của HĐHP các cấp là rất tốt vì sẽ đưa được nhiều thông tin kịp thời về hoạt động việc họ; song còn khá phổ biến tình trạng chưa quan tâm đến khâu quản trị các trang này, nên có tình trạng để tùy tiện cho người đọc tin được tự do đưa tin; Ban quản trị các trang tin chưa quan tâm đến việc cho gỡ bỏ ngay kịp thời các tin tức không đúng với mục tiêu, chủ đề của trang tin.

Việc cho tự do quảng bá mua bán sách do các cá nhân viết về dòng họ Phạm trên các trang mạng chính thức của HĐHP các cấp là sai và thiếu trách nhiệm với bà con dòng họ, khi mà cuốn sách đó không phải do HĐHP các cấp biên soạn ấn hành. Vừa qua có không ít người họ phạm không phải là hội viên HĐHPVN, nhưng họ đã lập ra không ít các trang mạng mang danh dòng họ Phạm. HĐHP các cấp không chịu trách nhiệm về nội dung tin trên các trang mạng đó.

  7.Về việc ấn hành Lịch năm 2023 của HĐHPVN

Do COVID nên HĐHPVN không có điều kiện chuẩn bị cho ấn hành Lịch họ Phạm

Năm 2021 và Lịch họ Phạm năm 2022.  Các năm trước đây TT HĐTQ HPVN phân công Phó Chủ tịch Phạm Huỳnh Công chủ trì, cùng Ban VHXH chuẩn bị về nội dung cuốn Lịch; Ban Kinh tế – tài chính lo vận động nhà quảng cáo và tài trợ tiền in; Ban thông tin tư liệu lo khâu phát hành. Nay  TT HĐHPVN phân công PCT T.T Phạm Huỳnh Công và các Ban VHXH, Kinh tế – tài chính tiếp tục có kế hoach tiến hành chuẩn bị nội dung cho in Lịch dòng họ năm 2023. Việc phối hợp với HĐHP các tỉnh/thành trong khâu chuẩn bị hình ảnh cho các trang bìa là công việc chu yếu và không đơn giản.

     8.Về công tác tổ chức và nhân sự

  1. Thường trực HĐHPVN nhất trí cho tổ chức thành lập lại CLB doanh nhân

HPVN để phát huy tiềm năng thế mạnh của các doanh nhân họ phạm cùng giúp nhau phát triển và các doanh nhân tích cực tham gia việc họ. Cần thay đổi tư duy hoạt động tài chính kinh tế trong tổ chức và hoạt động của CLB để CLB trở thành một địa chỉ tin cậy, có tiềm năng cung cấp hỗ trợ nhiều hơn về tài chính cho Quĩ tài chính của HĐHPVN, tạo điều kiện cho tổ chức các hoạt động việc họ.

     Thực tế là CLB doanh nhân HPVN được thành lập từ năm 2009, đến năm 2015 đổi tên là Hội đồng doanh nhân HPVN; song thời gian qua Hội đồng doanh nhân HPVN đã không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã ghi trong Qui chế tổ chức và hoạt động, có thể nói HĐDN HPVN đã tự giải thể.

Nay cần tổ chức đại hội tái lập CLB doanh nhân họ Phạm Việt nam và thay đổi tư duy hoạt động kinh tế trong tổ chức và hoạt động của CLBDN HPVN; tham khảo tổ chức và hoạt động của các CLBDN của các dòng họ khác và CLBDN  của các tổ chức Hiệp hội doanh nhân khác trong nước đang hoạt động hiệu quả ; đồng thời cần lựa chọn đội ngũ nhân sự mới cho Ban Chủ nhiệm CLB là những người có tâm, có tầm, có khả năng kết nối phát huy tiềm năng, sức mạnh của các doanh nhân họ phạm, thay đổi cơ chế hoạt động theo hướng gắn kết trách nhiệm và hoạt động tài chính để CLB và các doanh nhân có nhiều đóng góp xứng đáng hơn với hoạt động dòng họ. Kế hoạch tiến hành Đại hội CLBDN HPVN thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phân công : CT.Phạm Vũ Câu, PCT.Phạm Đắc Đạt; Ban Kinh tế- Tài chính của HĐHPVN chỉ đạo việc kết nối các CLB doanh nhân họ Phạm tại các tỉnh/thành phố và các doanh nhân họ phạm ở nước ngoài, chuẩn bị nhân sự, dự thảo Qui chế hoạt động, xây dựng nội dung hoạt động và các điều kiện cần để tổ chức đại hội CLB DN HPVN.

  1. Giữ nguyên tên HĐHPVN , HĐHP các cấp như đã qui định trong Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN hiện hành; không thay đổi như đề xuất của thành viên HĐ.
  2. Về điều chỉnh , bổ sung nhân sự.Thường trực HĐHPVN quyết nghị:

+ Bổ sung UV.HĐHPVN với ông Phạm Minh Khoa-Chủ tịch HĐHPLT tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bổ sung Ủy viên HĐHPVN, Ủy viên Ban Kinh tế -tài chính HĐHPVN với Doanh nhân Phạm Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tam Phát.

+ Bổ sung Ủy viên HĐHPVN. Ủy viên Ban Kinh tế-tài chính với Doanh nhân Phạm Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tam Phát

+ Bổ sung Ủy viên HĐHPN, Ủy viên Ban VHXH với Doanh nhân Phạm Quang Thái, thành viên HĐHP tỉnh Quảng Ninh.

+  Chấp thuận đề nghị của Ban VHXH và của Phó Chủ tịch HĐHPVN phụ trách Ban VHXH v/v cho ông Phạm Đức Kỳ thôi chức danh Phó ban VHXH. Ban VHXH sẽ sớm bổ sung nhân sự, phân công nhiệm vụ trong Ban và báo cáo TT HĐHPVN.

PHẦN III

THẢO LUẬN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

SỰ CẦN THIẾT XÂY NHÀ THỜ TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

      Đặt vấn đề: Trong mấy năm gần đây một số dòng họ trong cộng dồng các dòng họ Việt Nam đã và đang quan tâm đến việc xây dựng Nhà thờ Tổ cho  dòng họ mình; một số dòng họ đã xây dựng xong Nhà thờ tổ to đẹp khang trang. Do đó có một số thành viên trong Thường trực và UV HĐHPVN đề nghị Thường trực HĐHPVN cho bàn chuyên đề về “ Nhu cầu cần có Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt nam”.

CÁC CĂN CỨ ĐỂ SUY XÉT

  1. Những thành tựu nghiên cứu trong những thập niên gần đây của ngành khảo cổ học, cổ sử, văn học cổ, kiến trúc cổ, di truyền học và các ngành khoa học khác…đã xác nhận đưa thời Vua Hùng từ huyền thoại thành chính sử và xác nhận các dòng họ Việt có từ thời Hùng Vương. Hiện có nhiều NhânThần, Danh nhân, Danh Tướng là người họ khác và là người họ Phạm có từ thời Hùng Vương và từ trước Thế kỷ VI- SCN đang được thờ phượng tại các Đình- Đền -Miếu khắp nơi trong cả nước; còn có Thần phả, Sắc phong của các Triều đại xưa nay được lưu giữ ; song chưa được ghi trong sách Sử- chính sử.
  2. Theo định nghĩa của Bách khoa toàn thư:Dòng họ được hình thành như một tổ chức của những người có chung huyết thống, cùng một ông tổ sinh ra theo thời gian” .Theo dòng thời gian thì cũng như các dòng họ khác, dòng họ Phạm Việt nam có thể có lúc có hàng ngàn ngành họ, có thể cùng hoặc không cùng huyết thống, nghĩa là có thể không chung một ông Tổ sinh ra. Song do nhiều lí do khác nhau việc ghi chép lịch sử dòng họ từ xa xưa không lưu giữ được, nay không có hoặc không rõ,…nên không giải đáp thỏa đáng đươc; các Tộc phả và truyền miệng cũng đã không giúp tìm được ngọn nguồn về Cụ Thủy tổ dòng họ; ngoài ra theo dòng lịch sử thì có một số ít ngành họ phạm do một số người thuộc dòng họ khác chuyển sang.
  3. Từ năm 1997 Ban Liên lạc toàn quốc họ Phạm VN (nay là Hội đồng họ phạm VN) và HĐHP các địạ phương đã đồng tâm suy tôn Phạm Đô Hồ Đại Vương- Phạm Tu là Thượng Thủy Tổ Họ Phạm VN. ( Suy tôn Cụ là Thượng Thủy Tổ , có thể hiểu là kể từ thế kỷ thứ VI- SCN, cụ Phạm Tu là Trưởng một ngành họ Phạm lớn – thân thế sự nghiệp của Cụ được ghi chép trong chính sử và được Ban liên lạc HPVN suy tôn là Thượng Thủy Tổ của tất cả các chi ngành họ Phạm trong cả nước, tính từ TK thứ 6 .

     Theo chính sử (sách Đại Việt sử ký toàn thư) và các sắc phong còn lưu tại Đình ngoại xã Thanh Liệt , Thanh Trì, Hà Nội đã ghi: Đại Vương Phạm Tu sinh ngày 12 tháng 3 năm Bính Thìn (476), mất ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu (545). Cụ Phạm Tu là công thần số 1 thời tiền Lý- Nhà nước Vạn Xuân .Thân phụ của Người là Cụ Phạm Thiều quê ở thôn Vực Mụ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Hà Nội. Thân mẫu của Người là cụ Lý Thị Trạch cùng quê). Cụ Phạm Tu  là người họ Phạm có công với đất nước được ghi nhận trong chính sử thời nay.

4.Về nhu cầu cần có Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt nam

Đình ngoại xã Thanh Liệt là Đình Thờ Đức Thần Hoàng xã Thanh Liệt- Đô Hồ Đại

Vương Phạm Tu; Đình này được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia; có Ban quản lý Di tích lịch sử Đình thờ do UBND huyện Thanh Trì và UBND xã Thanh Liệt chịu trách nhiệm quản lí và được nhân dân trăm họ xã Thanh liệt và bà con thập phương chiêm bái thường xuyên hàng năm.

HĐHPVN các cấp và bà con dòng họ Phạm luôn được Chính quyền và nhân dân xã Thanh Liệt đón chào và tạo diều kiện thuận lợi mỗi khi có nhu cầu đến dâng hương Thượng Thủy Tổ. Tuy vậy Đình ngoại xã Thanh Liệt không phải là Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt nam do HĐHPVN và con cháu dòng họ Phạm trực tiếp xây dựng, quản lí và chăm lo hương khói thường xuyên.

Khảo cứu lịch sử Việt nam chỉ rõ Dòng họ Phạm VN có từ thời Hùng Vương và có hàng chục ngàn ngành họ. Trước Cụ Phạm Tu ( cách nay gần 1500 năm) còn có rất nhiều người họ Phạm ( ví dụ trong số đó có Phạm Quốc Lang- Đại Vương là Đức Thành Hoàng làng Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Cụ là Phó tướng của Phù Đổng Thiên Vương tham gia đánh giặc Ân từ thời Hùng Vương thứ VI- cách nay 3700 năm). Như vậy nhu cầu thờ phượng Tổ tiên và các bậc tiền nhân của hàng chục ngàn chi ngành họ Phạm và nhu cầu hoạt động tâm linh tri ân tiên tổ của toàn thể con cháu họ Phạm là rất lớn. Do đó để đáp ứng thỏa mãn được nhu cầu hoạt động tâm linh thờ phượng tổ tiên của các thành viên HĐHPVN và các con cháu họ Phạm VN thì cần thiết xây Nhà thờ tổ Họ Phạm VN.

Nhà thờ tổ HPVN là nơi tôn thờ tất các Tổ ngành họ Phạm VN, nơi thờ tất cả các anh hùng, các danh Thần danh Tướng và các bậc tiền nhân người họ Phạm kể từ xa xưa đến nay. Thiết kế cấu trúc Nhà thờ và bố trí các gian thờ các Ban thờ sẽ được tính toán cân nhắc kỹ càng sao cho phù hợp với truyền thống văn hóa thờ Tổ Tiên của đân tộc Việt nam (có gian thờ ban thờ các Tổ ngành họ Phạm VN; có nhiều gian thờ ban thờ để thờ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu và gian thờ ban thờ để bố trí tượng, bài vị các bậc Nhân thần người họ Phạm khác nữa,…).

Nhà thờ tổ họ Phạm Việt nam do Hội đồng dòng họ Phạm Việt nam trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án, quyết định đầu tư, vận động, xây dựng và quản lí, sẽ có “Ban quản lí nhà thờTổ HPVN” hoạt động theo qui chế qui định riêng do T.T HĐHPVN ban hành; Nhà thờ cũng là trụ sở sinh hoạt của tất cả các con cháu họ phạm VN tụ họp về mỗi dịp cúng tế tổ tiên, là địa chỉ văn phòng HĐHPVN, là nơi hội họp bàn bạc và tổ chức các hoạt động việc họ nhằm kết nối xây dựng phát triển HĐHP các cấp, góp phần xây dựng quốc thái dân an. Khi có Nhà thờ Tổ họ Phạm VN, Hội đồng họ Phạm toàn quyền chủ động tổ chức tế lễ trang trọng linh đình theo nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng họ và nghi lễ văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung.

Nhà thờ họ Phạm VN có thể đặt tên là VIỆT NAM PHẠM TỔ LINH TỪ; địa điểm xây dựng nên chọn tại thành phố Hà Nội trung tâm của cả nước; cũng là nơi các Triều đại xưa và nhân dân bách tính đã tôn vinh Tổ Phạm Tu và  xây dựng Tổ Đình- Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu tại quê hương của Ngài. Cần có một diện tích đất đủ rộng lớn (phù hợp qui hoạch được chính quyền cấp phép xây Nhà thờ Tổ HPVN), thế đất đẹp (thế phong thủy), cảnh quan môi trường xung quanh xanh mát, giao thông đi đến thuận lợi và sau khi  huy động vận động được các Mạnh thường quân tài trợ cung tiến đất đai, tiền tài, hiện vật,…sẽ thiết kế, xây dựng Nhà thờ theo phong cách kiến trúc Đền thờ hài hòa xưa và nay v.v..

  1. Tại kỳ họp TT HĐHPVN này, đa số thành viên dự họp nhất trí với chủ trương

cần có Nhà thờ Tổ HPVN. Thường trực sẽ QĐ thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Dự án Nhà thờ Tổ HPVN; trước hết cần chỉ đạo lập Báo cáo nghiên cứu  tiền khả thi và báo cáo khả thi. Thường trực HĐHPVN sẽ mời Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành phố và các chuyên gia chuyên ngành cùng xem xét thẩm định trước khi phê duyệt Dự án khả thi.  Sau khi nhận thấy có hội tụ đủ các điều kiện cần, TT HĐHPVN mới quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (theo đúng qui định, đảm bảo phù hợp với qui hoạch, đáp ứng yêu cầu kiến trúc Đền thờ- Nhà thờ Tổ; tuân thủ các qui chuẩn tiêu chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình) và quyết định cho thành lập Ban quản lý Dự án để xúc tiến vận động tìm đất đai, tài chính đủ để thực hiện dự án này. Cố gắng hoàn thành công trình xây Nhà Thờ Tổ HPVN xong trong 2-3 năm kể từ khi có quyết định đầu tư.

Phân công: Ban chỉ  đạo xây dựng Dự án Nhà thờ Tổ HPVN gồm có:

+ Trưởng ban:  Chủ tịch HĐHPVN – Phạm Vũ Câu

+ Các Phó trưởng ban: là các Phó Chủ tịch HĐHPVN

+ Một số thành viên Ban VHXH và một số chuyên gia am hiểu lĩnh vực này.

Sẽ có quyết định của TT HĐHPVN về các nhân sự cụ thể.

IV.Kết luận

Thường trực HĐHPVN đề nghị và yêu cầu các vị: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch , UVTT, Uỷ viên  HĐHPVN, các Ban chuyên trách của HĐHPVN, HĐHP các tỉnh/thành,các CLB tổ chức thành viên trực thuộc HĐHPVN,…căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo chủ trương của TT HĐHPVN tại kỳ họp này.

Trân trọng thông báo!                            Hà Nội, ngày 24 tháng 5  năm 2022

                                                           T/M  HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                                                 CHỦ TỊCH                  

                                                                           TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments