BÀI THƠ CA NGỢI HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
853

Những hoạt động vì việc họ của các thành viên Hội đồng Họ Phạm Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng, động viên, mến phục của đông đảo bà con. Ông Phạm Hữu Xuân ở Quảng Ninh đã gửi tới Thường trực Hội đồng Toàn quốc bài thơ sau:

 

KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

Không phẩm hàm tước vị

Không lương bổng ít nhiều

Không Văn phòng trụ sở

Chỉ khao khát niềm yêu

 

Tôn vinh là Viện sĩ

Đi giữa đời đua chen

Âm thầm làm việc nghĩa

Với tâm sáng hơn đèn

 

Ơi các anh các chị

Người Viện sĩ ba không

Hiên ngang trên đỉnh núi

Sum suê một cội thông

 

Tôi – người con họ Phạm

Thấp bé đành ngước trông

Trong lòng mang nỗi thẹn

Có đấy… mà như không

 

      Phạm Hữu Xuân

(viết sau khi đọc bộ sách HỌ PHẠM TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN VIỆT)