Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Cà Mau họp định kỳ và thành lập BLL họ Phạm huyện U Minh

0
622

♦ Hướng tới Đại hội nhiệm kỳ VII Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, vào ngày 19-3-2015, Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp định kỳ 6 tháng/lần để kiểm điểm hoạt động từ thàng 7-2014 đến thàng 3-2015. Cuộc họp có mặt các thành viên trong Ban Liên lạc và các anh, chị em họ Phạm có mối quan hệ gắn kết thường xuyên trong hoạt động của Ban Liên lạc.

Ông Phạm Công Danh, Trưởng Ban Liên lạc Họ Phạm tỉnh Cà Mau đã đọc Dự thảo Báo cáo hoạt động 6 tháng qua và đề ra Chương trình hoạt động 6 tháng tới. Cuộc họp đã đóng góp ý kiến sôi nổi vào dự thảo Báo cáo và Chương trình hoạt động tới. Nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc về phương pháp hoạt động, kết nối họ Phạm trong thời gian tới; tất cả đã được tiếp thu hoàn chỉnh vào Báo cáo và Chương trình hoạt động tới.

 

♦  Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 30-3-2015 họ Phạm huyện U Minh đã họp thành lập Ban Liên lạc họ Phạm của huyện U Minh gồm 13 thành viên, do ông Phạm Thanh Nhiệm, cán bộ hưu trí làm Trưởng ban, ông Phạm Văn Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Phạm Văn Bé, làm Phó ban; cuộc họp có đại diện Ban Liên lạc tỉnh gồm ông Công Danh, Tư Lai, bà Thuý Hằng đến tham dự và triển khai về truyền thống họ Phạm đồng thời định hướng tổ chức và hoạt động tới của BLL họ Phạm tỉnh, nhất là họ Phạm huyện U Minh.

Cuộc họp thành lập Ban Liên lạc họ Phạm huyện U Minh thành công tốt đẹp, nhìn chung bà con họ Phạm đều phấn khởi, tỏ rõ quyết tâm tổ chức và hoạt động tới gắn kết tốt hơn.

 Như vậy, chỉ 18 tháng sau khi thành lập Ban vận động thành lập Hội đồng Họ Phạm tỉnh Cà Mau (11-8-2013 đến 30-3-2015) đã có 5 đơn vị cấp huyện của tỉnh Cà Mau thành lập được Ban Liên lạc Họ Phạm: đó là huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, TP Cà Mau, huyện Thới Bình và huyện U Minh.  

                                                                  Phạm Công Danh