Về dự Lễ kỷ niệm có ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam…

TS. Phạm Vũ Câu, Chủ tịch Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam cho biết, Hội đồng họ Phạm Việt Nam được thành lập từ năm 1996, đây là một tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện của những người họ Phạm Việt Nam.

Trải qua 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay họ Phạm trên toàn quốc và thế giới đã có sự kết nối chặt chẽ, với hơn 8 triệu thành viên. Trong các kỳ họp định kỳ và các cuộc họp toàn quốc, họ Phạm Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc vinh danh nhân tài, khuyến học khuyến tài, vinh danh và ghi công những vị đã có công đầu, giành nhiều tâm, đức cho các hoạt động của họ.

Đồng thời, biểu dương các dòng họ có nhiều hoạt động tích cực hiệu quả trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dòng họ Phạm Việt Nam.

 

Ông Phạm Gia Khiêm, NS Phạm Tuyên và ông Phạm Thế Duyệt tới dự buổi lễ.
Dòng họ Phạm Việt Nam đã vinh dự được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam  trao Quyết định và Giấy chứng nhận Kỷ lục ba nhất.
Vinh danh người có công xây dựng dòng họ.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm này, dòng họ Phạm Việt Nam đã vinh dự được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam  trao Quyết định và Giấy chứng nhận Kỷ lục ba nhất gồm: Dòng họ thành lập Hội đồng sớm nhất; Dòng họ có qui mô rộng khắp và lớn nhất; Dòng họ có cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhất (được chia thành 5 cấp: Cấp toàn quốc (Trung ương), cấp tỉnh thành phố; cấp huyện,  quận; cấp xã phường và cấp cơ sở (là các HĐGT các chi họ, dòng họ ở các địa phương).

 

Quyên góp ủng gộ đồng bào bị thiên tai.

Trong lễ kỷ niệm, BTC đã vinh danh 82 cá nhân có đóng góp tích cực cho dòng họ Phạm. Đồng thời phát động chương trình Quỹ trái tim cho em và Quỹ tấm lòng vàng và thông qua một tổ chức đấu giá chuyên nghiệp là Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt đã bán đấu giá thành công 3 bức tranh và 2 bộ chóe, 2 bộ lục bình do các nghệ nhân họ Phạm của làng gốm sứ Bát Tràng chế tác, với số tiền thu được trên 300 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được Hội đồng chuyển cho quỹ tình thương của dòng họ để ủng đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lưu Hiệp