Trang chủGIỚI THIỆUBÌNH ĐỊNH: HỌ PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH GẶP...

BÌNH ĐỊNH: HỌ PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU 2017

Ngày 19/2/2017,  Hội đồng họ Phạm tỉnh đã tổ chức gặp mặt đàu Xuân, báo cáo những kết quả sau 20 năm hoạt động của HĐTQ HPVN, thông tin về hoạt động việc họ các địa phương trong cả nước và đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, đề ra một số nhiệm vụ năm 2017.
Về đánh giá hoạt động trong tỉnh, Hội đồng họ Phạm tỉnh nhận thấy: Năm qua, các hoạt động dòng họ Phạm ở Bình Định được sự quan tâm của bà con dòng tộc trong và ngoài tỉnh. Con em, dâu, rể trong dòng họ Phạm tỉnh Bình Định như xích lại gần nhau hơn. Những thành viên Ban Liên lạc từ cấp tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên thông tin liên lạc, trao đổi việc họ, gắn kết việc họ với công việc họ. Hội đồng họ Phạm các huyện đã có nhiều cố gắng trong việc kết nối dòng họ, một số xã chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập HĐHP, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội thành lập HĐ tháng 12/2015, HĐHP Phù Cát 5/2016, Nhiều hoạt động nổi bật như công tác khuyến học khuyến tài của Hội đồng họ Phạm huyện Phù Mỹ, họ Phạm thôn Tân Hòa, xã Cát Tân, họ phạm huyện Tây Sơn. Nhiều mô hình hoạt động của dòng họ góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới với kết quả khá như HĐHP xã Tây Phú (huyện Tây Sơn), HĐHP xã Cát Tân (huyện Phù Cát),..Một số HĐHP duy trì các lễ, giỗ hiệp tế bà con trong dòng họ như: Giỗ tế hiệp nhánh An Lương (xã Mỹ Chánh); giỗ thủy tổ Phạm Đại Lan ở xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước),.. Duy trì việc thăm hỏi, động viên những gia đình con em dòng họ Phạm có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; các HĐGT đã giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước,.. Những hoạt động đó, tuy chưa được nhân rộng, nhưng đã góp phần quan trọng trong việc động viên tinh thần bà con dòng tộc và có sức lan tỏa lớn trong xã hội.
Thời gian đến, Hội đồng họ Phạm tỉnh và Hội đồng các cấp thực hiện các việc sau:

  1. Tiếp tục mở rộng kết nối dòng tộc và tổ chức Đại hội thành lập các huyện, các xã và Hội đồng gia tộc theo hướng dẫn của Hội đồng toàn quốc về thành lập theo 5 cấp. Ngoài cấp huyện, thị xã, thành phố có thể mở rộng đến thành lập Hội đồng gia tộc.
    2. Xúc tiến việc lập các thủ tục xin đất và huy động các nguồn lực để xây dựng đền thờ Thượng thủy tổ Đô hồ đại vương PhạmTu.
    3. Tiếp tục thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài; thăm viếng, hiếuhỷ; mừng thọ,…
  2. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền hoạt động dòng họ trên báo chí, bản tin nội tộc.
  3. Nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình “Dòng tộc không có tôi phạm và tệ nạn xã hội”, “dòng tộc thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài”,..
    6. Củng cố Hội đồng Doanh nhân họ Phạm tỉnh, từng bước đưa các hoạt động gắn kết với hoạt động dòng họ, hướng tới mục tiêu: mở rộng, kết nối và hiệu quả

PHẠM ĐÌNH ĐÔN

1 2 3 4

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments