Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌBỔ SUNG DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỔNG...

BỔ SUNG DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỔNG TOÀN QUỐC.

Lời Ban biên tập: Trong dịp Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm Đô hồ đại vương Phạm Tu tại Phạm tổ linh từ (Đình Ngoại, Thanh Liệt, Thanh trì, Hà Nội, ngày 30/8/2018 vừa qua), bác Phạm Quang Đúng, thay mặt HĐGT họ Phạm Quang thôn Bình Minh, Dương thủy, Lệ thủy, QB, đã đóng góp  500 000 (Năm trăm ngàn đồng) vnđ. Ban biên tập xin thay mặt Ban tổ chức xin chân thành cám ơn bác Đúng và HĐGT họ Phạm Quang Quảng Bình và xin cáo lỗi về thiếu sót thống kê này./.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments