CẨM NANG NỐI KẾT DÒNG HỌ

0
702

Khi đi vận động bà con tham gia hoạt động dòng họ, bà con thường có 2 câu hỏi:

–  Vào “Hội”(HĐHP các cấp) để làm gì?

– Vào “Hội” được cái gì?

Để trả lời câu thứ nhất chúng ta cần nêu rõ “Tôn chỉ mục đích” của HĐHPVN đã nêu rõ trong QC Tổ chức và Hoạt động của HĐTQ họ Phạm VN( trước kia là BLL họ Phạm VN)

Mục đích tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam là tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Phạm có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ và các bậc tiền bối, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài; vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước; biểu dương “người tốt việc tốt”; giáo dục các thế hệ đi sau học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Diễn giải thành mấy ý chính sau:

– Vấn tổ tầm tông, kết nối dòng họ

– Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

– Tri ân tiên tổ – khơi dậy lòng tự hào về dòng họ

            – Khuyến học khuyến tài, trợ giúp các trường hợp đặc biệt khó khăn

            – Tinh thần tương thân tương ái và vì tương lại thế hệ kế tiếp của dòng họ (thấm nhuần: “Hiền tài là Nguyên khí của quốc gia”

            – Vinh danh người có công, biểu dương “Người tốt việc tốt”

            – Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt dẹp của dòng họ.

Tựu trung lại:

Vấn tổ tầm tông – Tri ân tiên tổ – Khuyến học khuyến tài –

Nêu gương học hỏi – Giữ gìn gia phong

Để trả lời câu thứ 2 “Vào “Hội” được cái gì:

            – Được tình cảm đồng tộc – “Giọt máu đào còn hơn ao nước lã”

            – Được tri ân tiên tổ có tổ chức quy mô và trang trọng hơn

         – Được biểu dương khen thưởng, nhận học bổng nếu con cháu học giỏi

          – Được ưu tiên hưởng các dịch vụ mà do người họ Phạm chủ trì hoặc kinh doanh (Học bổng, chữa bệnh mua hàng được giảm giá, …) – Điều này lâu nay ta chưa làm được phải phát huy lên HĐHP Tp. HCM đang vận động thực hiện

Tựu trung lại là 4 được:

            – Được tình cảm

– Được tri ân

– Được thăm hỏi

– Được khen thưởng

– Được ưu tiên

Tựu trung lại:

Được tình cảm – Được Tri ân – Được khen thưởng – Được thăm hỏi – Được ưu tiên

Diễn giải bằng văn vần:

          Mục đích vào “Hội” là gì?

          Để tìm dòng dõi tôn ti họ hàng

          Tri ân tiền bối, tổ tiên

         Khuyến tài khuyến học hướng về tương lai

         Nêu gương học hỏi người tài

        Cùng nhau gìn giữ tuyệt vời gia phong

        Vào “Hội” để được cái gì?

        Để được tình cảm mỗi khi họp bàn

        Để được tổ chức tri ân

        Con ngoan được thưởng, ốm nằm (1) được thăm

        Ngoài ra còn được ưu tiên

        Mua hàng, làm đẹp, học hành giảm chi(2)

Pha Lê

——————

(1) Ốm phải nằm viện

(2) Sử dụng các dịch vụ do người họ Phạm chủ trì hoặc  kinh danh đều được ưu tiên giảm giá như mua hàng khám bênh, vào trương học, …