CHÚC TOÀN THỂ BÀ CON HỌ PHẠM VÀ QUÝ BẠN ĐỌC MỘT LỄ GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ NĂM MỚI ĐẦY HẠNH PHÚC, PHỒN THỊNH!

0
630

gs