Trang chủGIỚI THIỆUCHÚC VĂN GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ - ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM...

CHÚC VĂN GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ – ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU

Kính cáo Tiên linh

Việt Nam hưng thịnh,

Họ Phạm huy hoàng.

 Quốc thịnh,tiền nhân

Truyền sinh hiếu đức

Tộc hưng, Tiên Tổ

Tụ chí trung can

Nhớ Thượng thủy Tổ.

 Phạm Tu danh húy

Quang Liệt quê làng

Thanh Trì phủ huyện

Hà nội tỉnh thành.

Dưỡng bậc Anh Hùng.

Thuở nhỏ văn tài,

Đôi mươi võ lược.

 Thương dân nước Việt.

Căm lũ giặc Lương,

 Hổ dữ bạo tàn.

Gương thiêng hiệp nghĩa.

 Tháng giêng Nhâm Tuất (542)

Sáu bảy tuổi đời

Dấy đội binh hùng

Cùng quân họ Lý (Lý Bí)

 Phất cờ khởi nghĩa

Long Biên chiến thắng

Đánh bại Tiêu Tư

Phục hồi Quốc Tổ

 Tháng năm Quý Dậu (543)

Lũ giặc Lâm Ấp,

Sang cướp Nhật Nam (Quảng Bình Nay)

Tướng Phạm cầm quân.

Giữ yên bờ cõi

 Tháng hai Giáp Tý (544)

Giặc Lương cuốn xéo

Giặc Lâm cút về

Lập nước Vạn Xuân

Lý Bí Lên ngôi

Vua Lý Nam Đế

Triệu Túc Thái Phó

Tĩnh Thiều hàng Văn

Phạm Tu hàng Võ

Kinh Đô Tô Lịch

Dựng điện Vạn Thọ.

Nơi bàn việc nước

 Vạn Xuân non trẻ

Giặc Lương điên cuồng.

Dương Phiêu, Bá Tiên

Hai tướng khát máu.

Chia làm hai mũi

Đường Thủy, đường bộ

Phối hợp tiến công

Mưu chiếm Vạn Xuân

 Phạm Tu giúp Vua

Đủ ba vạn quân

Chặn đánh Lục Đầu,

Ngăn cản Chu Diên.

 Giặc Lương quá Mạnh

Vua đành lui quân.

Giữ Thành Tô Lịch.

Vì thành bằng đất

Lũy dựng bằng tre.

Cuộc chiến diễn ra,

Hung hãn, vũ bão

Nghĩa sĩ xả thân

Thành vỡ tan tành

Tướng Phạm Tử trận

Giờ Ngọ của ngày

Hai Mươi tháng bảy

Ất Sửu của năm

Lăm trăm bốn Lăm (545)

Thương bậc Anh Hùng.

Vạn Xuân sử chiếu.

Đô Hồ Đại Vương

Các Triều đại sau

Đều có sắc phong

Khai quốc Công thần

Lưu truyền mãi mãi

 Tử tôn hôn tế

Họ Phạm Việt Nam,

Đoàn kết, bảo nhau

Gìn giữ cương thường

Phát huy truyền thống

Yêu nước, thương dân

Bảo vệ hòa bình.

Nối dòng huyết thống.

 Nhớ Thượng Thủy Tổ

Làm giỗ hàng năm.

Thể hiện lòng thành

Tri ân báo đáp.

 CẨN CÁO

                               Tháng 8 – 2018

                             Phạm Trung Bính

                             HĐHP thành phố Nam Định

                                           Biên Soạn

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments