Chùm thơ CA NGỢI THƯỢNG THUỶ TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
1772

BBT: Hướng tới Lễ giỗ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu – Thượng Thủy tổ họ Phạm VN, 20 tháng Bảy Giáp Ngọ (15/8/2014), các nhà thơ họ Phạm đã viết rất nhiều bài thơ hay ngợi ca công đức của Người, chúng tôi xin chọn đăng một số bài tiêu biểu dưới đây: 

                                          1.  MÃI MÃI BIẾT ƠN NGƯỜI!

                                           Đứng dưới chân dung Người

                                          Quá khứ ùa về dữ dội.

                                          Khi đất nước trong vòng tăm tối

                                          Người đã tích cốc, tuyển binh

                                          Khi Lý Bí phất cờ nghĩa đứng lên

                                          Người đem quân hưởng ứng!

 

                                          Chống giặc Lương, Người là dũng tướng

                                          Phá quân Lâm Ấp, Người là anh hùng!

                                          Vì bảo vệ thành Thăng Long

                                          Người xả thân hóa thánh!

                                          Cuộc đời Người như một bài ca

                                          Đáng tự hào của họ Phạm chúng ta!

 

       PD Tho Hôm nay trong Bảo tàng Hà Nội

       Bức chân dung Người trang trọng biết bao!

       Người chính là người con Hà Nội

       Là Thành hoàng của đất Thăng Long.

      Quá khứ ngàn năm, tương lai triệu năm

      Hình ảnh Người luôn trường tồn cùng Hà Nội.

      Dân tộc ta mãi mãi biết ơn Người!

                        Phạm Đạo- Hà Nội, 12/08/2014

 

 2. NHỚ ƠN THƯỢNG THỦY TỔ PHẠM TU

Một gốc sinh ra vạn phái, chi

Phạm Tu Thủy Tổ quán Thanh Trì

Phò vua Lý Bí ngăn xâm lược

Giúp nước Vạn Xuân giải hiểm nguy

Tước vị Long Biên hầu cao quý

Danh xưng Tả tướng quốc uy nghi

Ngàn năm hậu duệ luôn trân trọng

«Ẩm thủy tư nguyên»(*) mãi nhớ ghi !

                                 Phạm Đình Đàn

(*) Ẩm thủy tư nguyên: Uống nước nhớ nguồn.

 

3. THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM

Kính dâng hương linh Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu

 Lý Bôn khởi nghĩa chống quân Lương

Trượng lão Phạm Tu chí quật cường

Chiến đấu xông pha nơi trận tuyến

Hy sinh oanh liệt chốn tiền phương

Công thần khai quốc triếu Tiền Lý

Tướng võ Long Hầu Đức Đại Vương

Thủy Tổ hiển linh dòng Phạm tộc

Muôn đời con cháu nguyện noi gương.

                             Phạm Huy Thuận

 

4. CÔNG ƠN ĐỨC THƯỢNG THỦY TỔ

Muôn nẻo chảy về chung một dòng

Một dòng lan tỏa khắp non sông

Đại La hào khí lưu thần tích

Thanh Liệt địa linh dậy võ công

Thủy tổ xây nền hưng sự nghiệp

Cháu con bồi đắp dựng thành đồng

Dựng xây Đất Nước lên giàu mạnh

Phạm tộc đồng tâm thắp lửa hồng!

                          Phạm Hồng Quảng

 

 

5. CA NGỢI CÔNG ĐỨC THƯỢNG THỦY TỔ 

Tả tướng Đồ hồ Phạm Đại Vương

Giúp nhà Tiền Lý đánh quân Lương

Sông Tô(1) chiến tích đầy oanh liệt

Chợ Gạo(2) hy sinh thật quật cường

Thụy thưởng(3) Long Biên hầu quý tước

Khâm Phong(4) Tả tướng quốc phi thường

Vinh quang họ Phạm ngời danh tiếng

Thủy Tổ muôn đời sáng chói gương !

                                Phạm Đình Đàn

(1), (2)  Nơi Phạm Tu chiến đấu và hy sinh

(3), (4) Thụy Thưởng (Thụy phong), Khâm phong:  là chức phong truy tặng sau khi mất.

 

6. THUỶ TỔ

Thủy tổ nguyên khai Phạm Đại Vương

Đại thần kiệt hiệt đấng trung lương

Diệt Lương xây dựng nhà Tiền Lý

Dựng Việt khai sinh nước mạnh cường

Tả tướng uy linh đầu tước võ

Đô Hồ khí phách đại phi thường

Tiên phong bạc tóc vung đao sáng

Giết giặc giúp đời chói lọi gương

                              Phạm Viết Kha

 

 

7.  HƯỚNG NGÀY KỴ TỔ

Đến ngày giỗ tổ dạ nao nao

Truyền thống võ công rực chiến bào

Thanh Liệt ngàn năm lưu cội rễ

Thành Tô một thủa khởi thương đao

Thương dân quyết chí trừ quân giặc

Vì nước xả thân đổ máu đào

Công đức tổ tiên lòng kính cẩn

Cháu con vọng bái đấng anh hào !

                         Phạm Hồng Quảng