Chùm thơ NGUỒN XUÂN

0
811

 

Bài Xướng

Gác bút về hưu vẫn thiết tha
Giao lưu thơ phú bạn gần xa
Lời vàng tức cảnh vươn bừng lộc
Ý ngọc sinh tình nở ngát hoa
Tâm trí giao hoà thơ bát cú
Tinh thần giục giã khúc dân ca
Văn chương rèn rũa từng câu chữ
Khơi dậy nguồn xuân mãi chẳng già!
                       Thanh Thuỷ

1nang tho

 

Các bài họa:

 

1. VỚI NÀNG THƠ

Cái nợ văn chương vẫn chẳng tha
Tuổi cao sức yếu sắp đi xa
Mà còn dan díu thơ cùng phú
Để mãi chung tình phấn với hoa
Suối ngọc tuôn trào theo trí tuệ
Nguồn xuân lai láng cuốn thi ca
Tám mươi tư tuổi đâu còn trẻ
Say với Nàng Thơ chẳng thấy già 

                      Phạm Đình Nhân

 

2. NỢ VĂN CHƯƠNG

Văn thơ canh cánh chẳng buông tha
Đeo bám thi nhân gần tới xa.
Tìm được tám câu đầu đã nhức
Kiếm xong bảy chữ mắt liền hoa.
Vẫn say suốt sáng câu tương hợp
Luôn đắm thâu đêm khúc tráng ca.
Biết nợ đã vay thì khó trả
Mà lòng vương vấn mãi-quên già!
                       Xuân Lộc

 

3. VỚI NÀNG THƠ
           (Đảo vận)

Nàng Thơ đeo bám chẳng buông tha
Đã chót đa mang ,đến lúc già
Dan díu thơ tình câu lục bát
Say tình trào phúng đoạn dân ca
Giao lưu khắp nẻo không hề cách
Kết bạn muôn phương chẳng ngại xa
Những muốn đệ huynh thêm gắn bó
Vườn xuân tình bạn nở muôn hoa ./.
                       Phạm Thế Hoàn

 

4. THIẾT CÙNG THA
Bạn mời xướng hoạ thiết cùng tha
Chấp bút chung vui với bạn xa
Câu chữ người trao muôn lộc biếc
Ngôn từ tôi gửi vạn mầm hoa
Thơ ngâm chim hót vang câu hát
Nhạc đệm bướm vờn vọng khúc ca
Thắm thiết tình xuân luôn vẫn trẻ
Nồng nàn nghĩa tứ mãi không già.
                       Biên Đình

 

5. NỢ NÀNG THƠ

Thất thập nàng thơ bảo chẳng tha
Đường thi xướng họa gửi người xa
Hồn bay bình vịnh thơ cùng phú
Tứ nẩy giao hòa lộc với hoa
Trí vẫn mẫn minh, tâm tỏa sáng
Sức còn dai dẻo, miệng ngân ca
Văn chương man mác lời dân dã
Vẫn ở trong ta, vẫn chửa già
                        Nguyễn Đức Pha