Chương trình TV nói về TTT Phạm Tu

0
998

Chuẩn bị tới ngày Giỗ Đô hồ Đại vương Thượng thủy tổ Phạm Tu, mời bà con nội tộc họ Phạm và quý vị bạn độc xa gần xem clip dưới đây trong chương trình Hành trình tri thức giới thiệu về Danh tướng Phạm Tu.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0Ltr8byFEEsbUk3aTRZVFc5ZEk