Chút tâm tình NGƯỜI HỌ PHẠM PHƯƠNG NAM

0
765

Khánh Tân Phạm- [email protected]

 

1. NHỚ CÔNG NGƯỜI XƯA MỞ ĐẤT

Sinh thành bao đời công dưỡng vỗ

Ân ưu từ thuở Quảng về Nam

Hương đất này đã trộn cốt nhục tử sinh

Sắc trời này đã hòa anh linh hồn khí

Trên biển dưới đồi mở ngỏ

Nội lâm ngoại trảng phá khai

Trải nắng dãi đội trời mồ hôi tươm thấm

Qua mưa dầm đạp đất nứt nẻ chân chim

Vỡ đồng- đông đón gió

Giữ rừng- tây ngăn trôi

Nên thủy mạc quê hương

Thành điền viên thành thị

Gian khó cần lao bàn tay lì chai đá

Tinh khéo nghiệp nghề tấc dạ chắc một hai

Hiên ngang trung hiếu phẩm trai

Dịu dàng thủy chung hạnh gái

Cùng trăm họ về Nam khai đất mới

     chưa có người họ Phạm nào để một vết ô danh

Giữ lại đời sau bờ cõi biên cương   

cháu con lớn lên vững vàng trong giậu phên rường cột

Xưa đi khắp đem theo tình quê đẹp

Nay tìm nguồn giữ lại nếp can trung.

                    ***

2. CHƯA THỂ KẾT NỐI CÁC CHI, NHÀNH

Hổ lòng nợ khất

Lực bất tòng tâm

Cây gia phả từ lúc vượt Hải Vân

    những nhánh tộc còn chưa ghi đủ

Cành thân huân khi nhập Champa

      những nhành chi đã giở ngang trang

Sử đất nước chiết khúc qua phân

Gốc ruột rà Bắc Nam thất lạc

Chỉ nhớ đức cả tổ tông mà thường niên nhang rạng

Chỉ tưởng vô lượng hậu hiền mà năm tháng giỗ kiêng

Có chăm sóc tổ phần cho hồn quá cố tịnh yên

Còn sự nghiệp thác sinh lưu hương chưa tường tỏ

Tích dấu xưa còn nhiều nơi khuyết nhỡ

Ý tình này còn lắm chỗ cạn nông

Nên hiện tại chung lòng khơi nền móng

Gởi hậu lai kỳ vọng thấu ngọn ngành.

          ***

3. THÔI THÌ

Phúc sớm chầy nơi bờ dương thế

Lộc phú hàn giữa bể nhân gian

Đã qua lúc ruột mềm thắt quặn

Đã có khi lá rụng xa nguồn

Sinh trong gang tấc mất còn

Tử giữa có không nửa khắc

Thì hạ cố tình nhau qua từng bước

Để tộc đồng khoát lại một vòng tay

Chín bỏ mười thương – bớt lẽ thuận tình

Lấy quyến làm thân – nên đình nên tạ

   Đồng đường vạn đại là chốn quê nhà.

   Cung qua.

          ***