Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌCLIP KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG DÒNG HỌ PHẠM VĂN THỤ TRIỀU

CLIP KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG DÒNG HỌ PHẠM VĂN THỤ TRIỀU

Họ Phạm Văn Thụ Triền ( Thụ Điền ) là một dòng họ lớn nhất tại xã Đông Động huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình , theo truyền thuyết và phả ký dòng họ Phạm : vào thời mạt Trần thế nước rối ren , Hồ Quý tiếm ngôi nhà Trần , nhân cơ hội đó nhà Minh kéo quân sang Đại Việt dưới chiêu bài ” phù Trần diệt Hồ ” . Trong tình hình rối loạn đó cụ Tổ họ Phạm đã dời quê Thanh Hoá ra đất Thụ Triền thuộc huyện Cổ Lan lộ Long Hưng ẩn cư tại chùa Kim Sa . Sau khi Lê Lợi dành chính quyền lập lại quyền tự chủ dân tộc thì cụ Tổ đời thứ 2 đã nhập cư làm dân xã Thụ Triền , trải qua 9 đời độc đinh , tới cuối thế kỷ 16 thì họ Phạm phát phúc sinh ra 4 chi , cả 4 người con đều đỗ đạt , người con cả đỗ Hương Cống lĩnh chức tri huyện Chí Linh , người con thứ 2 lĩnh chức Thiếu Khanh , người con thứ 3 đỗ Hương Cống lĩnh chức tri huyện Nghi Dương – An Lão , Người con thứ 4 đỗ Sinh Đồ .. Trải qua trên 300 năm phát triển , hiện nay con cháu của 4 cụ đã có ngót 1000 đinh . Quá trình hình thành và phát triển đã được ghi chép trong gia phả Hán Nôm , hiện nay dòng họ đang bảo lưu các gia phả cổ đó./.

1

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments