Công Ty Cổ Phần Thanh Bình

0
2467

Xuất thân trong gia đình có truyền thống chăn nuôi heo kinh nghiệm, nên ông Phạm Đức Bình (chủ tịch hội đồng quản trị công ty hiện nay) đã đam mê và theo đuổi nghề nghiệp của cha mẹ. trong thời gian khó khăn cơ chế bao cấp nhưng trại nhà không dưới 100 con heo.

Khi từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường mở cửa (1986) ông mạnh dạn mở thêm cửa hàng xay sát – bán nguyên liệu thức ăn cho người chăn nuôi, đến năm 1990 thì cơ sở chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc ra đời, hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu phố 3 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Để đảm bảo bảo sản lựơng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường ngày một tăng. Năm 1995 cơ sở mạnh dạn đầu tư mới và hình thành Công ty chế biến thức ăn gia súc Thanh Bình(TNHH) đóng trên địa bàn khu phố 08 phường Long Bình TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai.

——————————————————-
Công Ty Cổ Phần Thanh Bình:

Trụ sở: khu phố 08, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (84) 61 3210704 ; * Fax: (84) 61 3988345

Email: [email protected]

Website: thanhbinhdn.com.vn