Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP HUYỆN VŨ THƯ ( THÁI BÌNH) LẦN...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP HUYỆN VŨ THƯ ( THÁI BÌNH) LẦN II

a b c d g h 

 

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng Chính trị Vũ Thư, Đại hội Đại biểu Họ Phạm huyện Vũ Thư lần thứ II, khóa 2016 – 2021,  đã được triển khai.

Hơn 350 Đại biểu đại diện 265 dòng tộc họ Phạm trong 29 xã và thị trấn toàn huyện, đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng ban trong huyện, các vị trong ban thường trực, Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm tỉnh và các Đại biểu họ Phạm các huyện bạn đã tới dự.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016, thống nhất đánh giá những thành tựu đạt được, nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; bầu 60 thành viên hội đồng khóa mới do ông Phạm Thanh Giản (tái cử) làm Chủ tịch.

Phạm Văn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments