Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP TỈNH PHÚ YÊN LẦN I NHIỆM KỲ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP TỈNH PHÚ YÊN LẦN I NHIỆM KỲ

Ngày 17/9/2017, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, HĐHP tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu HĐHP Phú Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2022.

Hơn 115 đại biểu và  khách mời từ các cấp Đảng, chính quyền TP. Tuy Hòa,  họ Hồ, họ Đặng tỉnh Phú Yên,… và các chi tộc họ Phạm trên địa bàn tỉnh đã về dự. Đại hội đã  nhất trí c thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành lâm thời họ Phạm Phú Yên trình bày như Báo cáo kết quả hoạt động từ năm 2013 đến năm 2017 của BCH lâm thời họ Phạm Phú Yên và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2012, Quy ước tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm tỉnh Phú Yên, công tác thu chi tài chính trong những năm qua của họ,…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành họ Phạm Phú Yên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 45 vị có vị trí, uy tín trong xã hội và trong dòng họ; bầu Ban Thường trực có 9 vị và 4 Ban chuyên môn gồm: Ban tộc phả, tư liệu và kết nối dòng họ, Ban Lễ Tân và Thông tin tuyên truyền; Ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội; Ban Tài chính và vận động tài trợ

Phạm Ngọc Châu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments