Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN TƯ NGHĨA LẦN THỨ...

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN TƯ NGHĨA LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2016 – 2020

 

          Ngày 06/11/2016, nhằm ngày 07 tháng Mười năm Bính Thân, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tư Nghĩa, Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Tư Nghĩa tiến hành tổ chức Đại hội Hội đồng Họ Phạm huyện Tư Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tham dự đại hội có trên 100 đại biểu là thành viên Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Tư Nghĩa, đại diện các ban quản lý nhà thờ họ Phạm, trưởng các chi, trưởng các dòng tộc họ Phạm ở các xã, thị trấn trong toàn huyện; ông Bùi Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa; ông Phạm Đình Khối, Phó chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi; các ông Phạm Minh Hòa, Phạm Trình, Phạm Ngọc Cư, Phó chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi; các ông trong Thường trực và các Tiểu ban của HĐHP tỉnh Quảng Ngãi; đại diện HĐHP huyện Mộ Đức; đại diện ban liên lạc lâm thời Họ Phạm các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi; đại diện họ Lê tỉnh Quảng Ngãi… đến dự đại hội.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Phạm Cao Minh, Ủy viên Thường trực HĐHP Quảng Ngãi, Trưởng ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Tư Nghĩa đã nhắc lại tôn chỉ mục đích hoạt động HĐHP Việt Nam, đồng thời nêu những việc cần phải làm trong đại hội và sau đại hội đó là “.

Đại hội đã nghe báo cáo công tác vận động, kết nối, chuẩn bị đại hội; nghe các báo cáo tham luận của đại diện Họ Phạm các xã, đại diện ban quản lý các nhà thờ, các chi, phái, dòng tộc Họ Phạm ở các thôn, xóm trong việc xây dựng hương ước, qui ước, tổ chức hoạt động nhằm giữ gìn truyền thống của dòng họ; nghe thảo luận Quy chế hoạt động của HĐHP huyện Tư Nghĩa; nghe thảo luận chương trình hoạt động toàn khóa (2016-2020). Các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi thẳng thắn vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của HĐHP, bàn việc tổ chức triển khai những nội dung mà đại hội quyết định về tận cơ sở các chi, phái, dòng tộc Họ Phạm ở thôn, xóm. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện phát biểu chào mừng đại hội, trong đó đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của cộng đồng bà con Họ Phạm huyện Tư Nghĩa trong việc xây dựng, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện nhà. Tại đại hội ông Phạm Đình Khối, Phó chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi đã có bài phát biểu chỉ đạo đại hội, trong đó nhấn mạnh “biểu dương việc chuẩn bị và tiến hành đại hội thành lập HĐHP huyện Tư Nghĩa đã góp phần làm cho hệ thống tổ chức Họ Phạm Quảng Ngãi ngày càng được phát triển rộng khắp. Sau đại hội cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết thông qua; đồng thời, củng cố và tạo điều kiện thuận lợi để bà con họ Phạm trong huyện, trong ngoài tỉnh có cơ hội tìm gặp nhau, kết nối, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong lao động sản xuất học tập”.

Đại hội đã bầu HĐHP huyện Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 25 thành viên. Ông ông Phạm Cao Minh, Ủy viên Thường trực HĐHP Quảng Ngãi, Trưởng ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Tư Nghĩa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐHP huyện Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu 06 phó chủ tịch HĐHP huyện Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đồng tộc thân thương./.

Minh Hòa

1 2 3 4 5 6

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments