ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HĐHP QUẬN CẨM LỆ, TP ĐÀ NẴNG

0
385

Chào mừng các sự kiên lớn trong năm 2015 của Họ Phạm Việt Nam, sáng 28-6-2015, tại Nhà họ cộng đồng khu vực Cổ Mân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Ban vận động thành lập hội đồng họ Phạm quận đã tiến hành Đại Hội Đại Biểu các dòng họ Phạm quận Cẩm Lệ khóa I nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước giờ khai mạc Đại hội, toàn thể các đại biểu đã đến các Từ đường dòng họ Phạm Phú , Phạm Đức dâng hương các Hậu Tổ.

Đúng 8 giờ 30’ ngày28 – 6 – 2015, ông Phạm Chiến – Phó thường trực BVĐ phát biểu chào mừng, giới thiêu đại biểu: có ông Nguyễn Tờn – Phó chủ tịch UBMT quận Cẩm Lệ và ông chủ tịch Mặt trận phường Hòa Xuẩn, ông Phạm Minh Thông – Phó CT HĐTQ HPVN, Chủ tịch HĐHPQN-ĐN cùng các ông trong thường trực Hội đồng, cùng 50 đại biểu của 6 HĐGia tộc.

CL1

Ông Phạm Phú Thảo – Trưởng Ban Vận động thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo quá trình hoạt động của BVĐ và Quy chế hoạt động của HĐ họ Phạm quận Cẩm Lệ khóa I nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại hội đã thảo luận và tham gia đóng góp vào quy chế hoạt đông rất thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết. Các bài tham luận của các Hội đồng Gia tộc cũng nêu ý  kiến đồng tinh, tha thiết mong các thành viên phát huy cái tâm, cái đức để xây dựng dòng họ Phạm trên toàn Quận mãi mãi trường tồn.

Lời phát biểu của ông PCT Ủy Ban MT Quận Câm Lệ rất đồng tình, ủng hộ việc thành lập Hội đồng này và sẽ xem xét kết nạp vào thành viên của Mặt trận Quận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Thông – Chủ Tịch HĐHPQNĐN biểu dương BVĐ mặc dầu thời gian ngắn ngũi, nhưng các thành viên trong BVĐ đã đem hết nhiệt tâm vì sự đoàn kết thống nhất, vi sự đền ơn đáp nghĩa đối với tổ tiên và sự phát triển của dòng tộc đã đem lại một Đại hội đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp ngày hôm nay. Hội đồng cần linh hoạt, sáng tạo và đồng thuận cao, tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Tại Đại hội, thay mặt HĐTQHPVN, ông đã trao 11 Bằng ghi công cho một số cá nhân trong BVĐ vá các Hội đồng Gia tộc.

CL3

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách HĐHP quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2015-2020 đã được hiệp thương tại cuộc họp trù bị ngày 21- 6 – 2015, gồm 10 ủy viên. Ban thường trực có 5 ủy viên: 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch kiêm các Trưởng ban và 1 Ủy viên thư ký.

CL2

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày. Các Đại biểu cùng tham dự bữa cơm thân mật trong không khí đầy tình nghĩa đồng tộc.

Phạm Khuê