ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN THỦY NGUYÊN TP. HẢI PHÒNG

0
894

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương và tích cực, ngày 17-5-2014 Hội đồng lâm thời Họ Phạm huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Họ Phạm lần thứ nhất để thành lập Hội đồng Họ Phạm huyện Thủy Nguyên.

Về dự đại hội có các đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương. Ông Phạm Vũ Câu- Phó Chủ tịch HĐ Họ Phạm Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng- Chủ tịch HĐ Họ Phạm TP. Hải Phòng, ông Ngô Đăng Lợi- Nhà sử học TP. Hải Phòng, đại diện HĐ Họ Phạm huyện Tiên Lãng, quận Đồ Sơn, quận Hải An, quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng, cùng trên 200 đại biểu đại diện các dòng tộc ở 37 xã, thị trấn trong huyện Thủy Nguyên đã về tham dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung tham gia góp ý cho Bản Báo cáo hoạt động và Bản quy ước hoạt động của HĐ họ Phạm huyện Thủy Nguyên, thảo luận nội dung Ba Lời Hứa Thề. Sau khi nhất trí nội dung, mọi người đã đứng lên nghe tuyên đọc Ba Lời Hứa Thề trong không khí hết sức trang nghiêm và giơ nắm tay 3 lần cùng hô: “Xin hứa thề”.  Ba Lời Hứa Thề như sau:

Một là: tuyệt đối chấp hành và thực hiện thật tốt Quy ước hoạt động của HĐ họ Phạm huyện Thủy Nguyên lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Hai là: kêu gọi các dòng tộc và con cháu dòng tộc họ Phạm luôn luôn đoàn kết chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ba là: tích cực giúp đỡ con cháu họ Phạm làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, tiếp tục  kế nốit tổ tông, thân ái cộng đồng, phát huy truyền thống – Danh tiếng Phạm Tu –  Noi gương người trước Đạo đức kỷ cương, Hiếu lễ kính nhường, Luân thường khuyến học. Bảo nhau cùng tránh không làm điều sai, chăm lo khuyến tài góp phần xây dựng quê hương đất nước. Xây dựng thành công ở nông thôn mới.

Tiếp theo, Đại hội đã bầu được 25 vị vào của Hội đồng nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó Bộ phận Thường trực của Hội đồng gồm 5 vị: 1) Ông Phạm Đình Tỵ- trưởng tộc họ Phạm xã Lâm Động huyện Thủy Nguyên làm chủ tịch HĐ, 2) Ông Phạm Văn Khái- trưởng họ Phạm xã Thủy Sơn làm Phó chủ tịch HĐ, 3) Ông Phạm Ích Mến- xã Cao Nhân làm Phó Chủ tịch HĐ phụ trách tài chính, 4) Ông Phạm Văn Mùi- xã Phục Lễ phụ trách lễ tân, 5) Ông Phạm Văn Họa xã An Lư phụ trách khuyến học khuyến tài.

Đại hội biểu quyết nhất trí quyết tâm cao thực hiện tốt Ba Lời Hứa Thề, xây dựng chương trình hoạt động theo đúng Quy ước của Hội đồng họ Phạm Huyện đã đề ra và nề nếp phát triển bền vững xứng đáng với Thượng Thủy tổ họ Phạm – Đô Hồ Đại vương Phạm Tu.

Phạm Công Suất

Một vài hình ảnh Đại hội

1Toàn cảnh Hội trường Đại hội

CTDChủ tịch đoàn      

3Nghe tuyên đọc Lời hứa thề

4Hội đồng Họ Phạm huyện Thủy Nguyên