Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI-PHỤ LỤC 1

ĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI-PHỤ LỤC 1

Phụ lục 1:

Tính đến thời điểm cuối năm 2015 có 27/63 HĐHP cấp tỉnh/thành (chính thức hoặc lâm thời) hoặc chỉ là đầu mối Ban liên lạc được công nhận là tổ chức thành viên của HĐTQ.HPVN; gồm có:

+ Miền Bắc:  13/28 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Kinh Bắc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định)

+ Miền Trung và Tây nguyên:  9/16 địa phương (Đăk Lak, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng,  Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi, BìnhThuận

+ Miền Nam:  5/19 địa phương (TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau, Bình Dương).

     Từ 2016 đến nay phát triển thành lập thêm, hiện có 43/63 địa phương có HĐHP chính thức, lâm thời cấp tỉnh/ thành phố hoặc đầu mối kết nối với TT. HĐTQ HPVN, cụ thể như sau:

+ 2016: HĐHP Kinh Bắc tách ra thành HĐHP Bắc Ninh và HĐHP Bắc Giang.

+ 2017: Lào Cai, tháng 2/2017; Phú Yên, tháng 10/2017; Cà Mau, tháng 11/2017; Quảng Ngãi, Đại hôi nhiệm kỳ 3 (2017 -2022); Băc Giang, thay chủ tịch HĐHP 3/2017;  TP HCM thay Q.Chủ tịch HĐHP- 15/12/2017.     + 2018: Hải Phòng thay Chủ tịch HĐHP, tháng 1/2018; Khánh Hòa, tháng 1/2018 Đại hội nhiệm kỳ 1 (2018-2023); Ninh Thuận, tháng 2/2018  Đại hội nhiệm kỳ 1 (2018-2023); Long An, tháng 3/2018 Đại hội nhiệm kỳ 1 (2018-2023); Cần Thơ, năm 2018 bổ sung kiện toàn HĐHP TP Cần Thơ; Đăklak, tháng 4/2018, Công nhận Ban vận động thành lập HĐHP tỉnh ĐĂKLAK; Nam Định, thay Chủ tịch HĐHP, tháng 11/2018.

+ 2019: Gia Lai, tháng 8/2019, Công nhận HĐHP lâm thời; Bình Định, Đại hội nhiệm kỳ 3 (2018-2023), hoạt động tích cực; Vĩnh Phúc,10/2019 Công nhận HĐHP lâm thời tỉnh; Hải Dương, Đại hội nhiệm kỳ 3 (2018- 2022); Hà Nội, tháng 4/2017 và tháng 1/2018 thay Chủ tịch HĐHP;  TPHCM bầu Chủ tịch HĐHP, tháng 11/2019;

+ 2020: thành lập HĐHPLT Gia Lai-Kon Tum tháng 3/2020.

+ Công nhận các đầu mối cấp huyện, thị xã: 2 đầu mối ở 2 huyện tỉnh Quảng Bình tháng 6/2018; 1 đầu mối ở Nghệ An, năm 2018; 1 đầu mối ở Hà Tĩnh, năm 2018; 1 đầu mối ở Đồng Tháp, năm 2018; 1 đầu mối ở Vĩnh Long năm 2018; 1 đầu mối ở Lạng Sơn, năm 2019.

+ Thành lập thêm được nhiều HĐHP trực thuộc HĐHP cấp tỉnh, HĐHP cấp xã và kết nối thêm được nhiều HĐ gia tộc.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments