Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI-PHỤ LỤC 2

ĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI-PHỤ LỤC 2

Phụ lục 2: Xây dựng hoàn thiện Bộ Quy tắc qui định về Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN

a.Từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, Thường trực HĐTQ đã xây dựng hoàn thiện Bộ Quy tắc qui định về Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, HĐTQ, Thường trực HĐTQ, các Ban chuyên trách của HĐTQ.HPVN; công nhận Qui chế và điều lệ của các CLB thành viên (đã thông qua tại Hội nghị thường niên HĐTQ năm 2017 tại Quảng Ngãi (tổng cộng có 13 quy chế, 1 điều lệ). Gồm có:

1-Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐHPVN (thông qua tại Đại hội ngày 2/8/2015)

2- Quy chế làm việc của HĐTQ HPVN

3- Quy chế lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ HPVN

4- Quy chế lề lối làm việc của Ban Kiểm tra

5- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Lễ tân

6- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Tài chính

7- Quy chế tổ chức & làm việc của Ban Thông tin tư liệu

8- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin HPVN (nội san)

9- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử hophamvietnam.org

10- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Văn hóa xã hội

11- Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Nghiên cứu lịch sử &

kết nối dòng họ

  1. Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng doanh nhân họ Phạm VN

13- Quy chế tổ chức & hoạt động của Câu lạc bộ con gái, con dâu HPVN .

14- Điều lệ Liên câu lạc bộ võ học họ Phạm Việt Nam.

.      b. Hội nghị thường niên HĐTQ năm 2018 tại Cần Thơ đã thông qua một số nội dung bổ sung cho Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐHPVN.

  1. c. Năm 2019 ban hành Qui chế Tổ chức hoạt động của Ban Tri ân và thiện nguyện.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments