Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI VIII: DANH SÁCH HĐHPVN KHÓA VIII -NHIỆM KỲ (2020-2025)

ĐẠI HỘI VIII: DANH SÁCH HĐHPVN KHÓA VIII -NHIỆM KỲ (2020-2025)

 

HỘI HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

 

 THƯỜNG TRỰC HĐHPVN

Tổng số Hội đồngSố

TT

Bộ phận

Họ và TênNăm sinhNhiệm vụĐịa chỉ
11Phạm Vũ Câu1945Chủ tịch HĐHPVN0913241718

[email protected]

22Phạm Huỳnh Công1951Phó Chủ tịch0903447887

[email protected]

33Phạm  Lệ Trường1943Phó Chủ tịch0395232485

[email protected]

44Phạm Đắc Đạt Phó Chủ tịch0912469999
55Phạm Quang Nhuệ1946Phó Chủ tịch0906078597

[email protected]

66Ph. Đình Khối

CT HĐHP Quảng Ngãi

1950Phó Chủ tịch0913470187

[email protected]

77Phạm Ngọc Chi

CT HĐHP Phú Yên

1949Phó Chủ tịch0913445577

[email protected]

88Phạm Văn Thanh

CT HĐHP Bình Định

1948Phó Chủ tịch0913440789

[email protected]

99Phạm Thanh Phong

CT HĐHP Long An

1942Phó Chủ tịch0723871244

[email protected]

1010Phạm Quốc Trí

CT HP TPHCM

1972Phó Chủ tịch0938888898

[email protected]

1111Phạm Bá Lấn

TB VHXH

1954UVTT.HĐHPVN0903422552

[email protected]

1212Phạm Văn Chốn

TB TTTL

 UVTT0913225435

[email protected]

1313Phạm Thanh Hùng

TB Tộc phả

1946UVTT0988522738

[email protected]

1414Phạm Văn Kỳ

TB Kiểm tra

1949UVTT0913239477

[email protected]

1515Phạm Ngọc Sơn

TB Lễ tân

 UVTT0913360323
1616Phạm Lưu Phi
Phó ban Kinh tế-Tài chính
 UVTT0366854450

[email protected]

1717Phạm Văn Tuyên

Phó ban Kinh tế-Tài chính

 Tổng Thư ký

UVTT

0946668663

[email protected]

1818Phạm Quang Đạt

PCTTT. HĐHP Hà Nội- Phó ban TÂ.TN

 UVTT0989891690

[email protected]

1919Phạm Mai Dựng

PCNTT. CPB Gái- Dâu; Phó ban TÂ-TN

1958UVTT0983230358

[email protected]

2020Phạm Tú Năm

Phó ban TÂ-TN; UV ban KT-tài chính

 UVTT0988586688
2121Phạm Phú- Phú Yên-Phó ban KT-Tài chính UVTT0905167055

[email protected]

2222Phạm Đình Yên

Thanh Hóa- Phó ban TT tư liệu

 UVTT0944981796

[email protected]

2323Phạm Đình Phong

Chủ tịch CLB

Võ học HPVN

 UVTT0903876699

[email protected]

2424Phạm Thanh Bình

CT HĐHP TP

Hải Phòng

 UVTT0913241843

[email protected]

2525Phạm Mạnh Hảo

CT HĐHP Bắc Ninh

1957UVTT0978592926

[email protected]

2626Phạm Văn Cường

CT HHP Hà Giang

1930UVTT0379458348

[email protected]

2727Phạm Ngọc Phán

CT HĐHP Nam Định

1949UVTT0989981389 [email protected]
2828Phạm Ngọc Thắng

CT HĐ Hòa Bình

1971UVTT0857727575

[email protected]

2929Phạm Đình Thanh

CT HĐHP Thanh Hóa

1957UVTT0912275637   [email protected]
3030Phạm Hữu Thanh Tùng- CT.HĐHP THừa Thiên Huế1953UVTT

 

0903507570

[email protected]

3131Phạm Đức Nam

CT HĐHP

QN- Đà Nẵng

 UVTT0903501345

[email protected]

3232Phạm Đức Hữu

PCT TTK HĐHP Phú Yên

 UVTT0935440030

[email protected]

3333Phạm Đình Đôn

PCT HP Bình Định

1963UVTT0914100001

[email protected]

3434Phạm Văn Chi

CT HP Khánh Hòa

 UVTT0985004444

[email protected]

3535Phạm Ngọc Sơn

HĐHP Đăklak

1958UVTT0935605389  [email protected]
3636Phạm Bá Nam

PCTTT kiêm TTK Quảng Ngãi

 UVTT0919324847
3737Phạm Đình Thu

CT HĐHP

Gialai KonTum

 UVTT0982450785
3838Phạm văn Sáng

PCTTT.HĐHP

TP HCM

 UVTT0932177177

[email protected]

3939Phạm Duy Tốn

CT HĐHP TP Cần Thơ

1949UVTT0352469370

[email protected]

4040Phạm Thạnh Trị
CT HĐHP Cà Mau
 UVTT0913893079

 

                                          II- CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH

  1. BAN TỘC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1P.Thanh Hùng1946Trưởng ban0988522738

[email protected]

412P. Ngọc Phô

(Thái Bình)

1939Phó trưởng ban0947312619

[email protected]

423P.Quang Diến

(Nam Định)

1927Ủy viên0984530736

[email protected]

 4P.Đình Đôn

(Bình Định)

1963Ủy viên0914100001

[email protected]

435P. Công Sang

( TP HCM)

1936Ủy viên0913714544

[email protected]

446P.Thúc Hồng

(QN-ĐN)

1955Ủy viên0914239449

[email protected]

 7P.Bá Nam

(Quảng Ngãi

 Ủy viên0919324847

[email protected]

458P.Xuân Thủy

(Hà Giang)

 Ủy viên0914376147

[email protected]

469P. Bá Luân

(Vĩnh Phuc)

 Ủy viên0983284013
4710P.Quốc Lương

TPHCM

 Ủy viênPhamquocluong010204
4811P. Xuân Quang

( Bắc Ninh)

 Ủy viên0912652152

[email protected]

4912P.Phúc Thang

(Đồng Nai)

 Ủy viên0388739988
5013Phạm Tiến Du

(Hải Phòng)

 Uỷ viên0904230622
5114P.Văn Hoàn

( Hải Dương)

 Uỷ viên0913256121

[email protected]

                                              2.BAN KINH TẾ – TÀI CHÍNH

Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1.P. Vũ Câu1945Trưởng ban0913241718

[email protected]

 2P.VănTuyên

(Cty họ Phạm)

 Phó trưởng ban0946668663

[email protected]

 3P. Quốc Trí

(TPHCM)

1972Phó trưởng ban0938888898

[email protected]

 4P.Lưu Phi Phó trưởng ban0984553985

[email protected]

 5Phạm Phú

(Phú Yên)

 Phó trưởng ban0905167055

[email protected]

 6P. Văn Sáng

(TPHCM)

 Ủy viên0932177177

[email protected]

527P. Hồng Hải

(Hưng Yên)

 Ủy viên0983164751
538P.Minh Thành

(Cty họ phạm)

 Ủy viên0916838154

[email protected]

549P. thị Hải Vân

(Cty họ phạm)

 Kế toán0967226789

[email protected]

5510P.T.Thanh Bình1976Ủy viên083260276
5611P.Văn Sách

(Bắc Ninh)

 Ủy vên0912716368
5710P.Mạnh Trí Ủy viên0964298800
 11P, Tú Năm Thủ quĩ0913036098
5812P.Việt Hùng

(Gia Lai)

1962Ủy viên0968703111

[email protected]

 13P. NgọcThắng

( Hòa Bình)

1971Ủy Viên0857727575

[email protected]

5914P.Trường Sơn

(TP HCM)

 Ủy viên0913673216

[email protected]

6015P.Khuê

(QN- ĐN)

1953Ủy viên0905135165

[email protected]

 

                                                          3.BAN LỄ TÂN

Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

Họ và Tên 

Năm sinh

Nhiệm vụĐịa chỉ
 1P.Ngọc Sơn Trưởng Ban0913360323
612P.Ngọc Tài Phó T. Ban0989994289
623P. Thị Lợi Phó T.Ban0933266088
 4P. Hải Vân Ủy viên0967226789

[email protected]

635P. Hồng Sy Ủy viên0976198359
646P. Bá Đức

( Sơn Tây)

 Ủy viên0944168803
657P. Cao Xạ

(Thái Bình)

1941Ủy viên0975141484
668P. Duy Chính

(Bắc Giang)

1953Ủy viên0845292562

[email protected]

 

  1. BAN THÔNG TIN TƯ LIỆU
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1P. Văn Chốn Trưởng Ban0913225435

[email protected]

672Ng. T.Thanh Thúy Phó T.Ban0355991963

[email protected]

 3P. Đình Yên

(Thanh Hóa)

 

1955Phó

T. Ban

0903533755

[email protected]

684P Văn Thắng

 

1976Ủy viên0912908126
695P.MinhThông

( Hà Nam)

 Ủy viên0989259068
706.PLong Hoàng

(Khánh Hòa)

1956Ủy viên0904624393, 0944981796
717P.Văn Vình

(Hải Phòng)

1946Ủy viên0984360149

[email protected]

728P.Ngọc Minh

(Hưng Yên)

 Ủy viên0387704248

[email protected]

739P.Huy Xô

(Cần Thơ)

 Ủy viên0918705483

[email protected]

7410P.Minh Hòa

(Quảng Ngãi)

 Ủy viên0913470862

[email protected]

7511Phạm Văn Khá

(Ninh Thuận)

 Ủy viên0987727772
7612P. Nhất Linh

(Cà Mau)

 ỦY viên0928928504

[email protected]

7713P. Văn Đức

(Thừa Thiên Huế)

 ỦY viên0913425564

 

  1. BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN HPVN ( Nội san)
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1P.Quang Nhuệ1946Tổng Biên tập0906078597

[email protected]

 2P. Văn Chốn1956Phó TBT

phụ trách in ấn, phát hành

0913225435

[email protected]

 

 3P.H.Thanh Tùng

( Thừa T.Huế)

1953Ủy viên0903507570

[email protected]

784P.Bá Đước

(TPHCM)

1947Ủy viên0908482763

[email protected]

795P.Văn Chức

( Hải dương)

1957UV 

 

  1. BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (WWW.hophamvietnam.org)
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

801P.Quang Trung1989Tổng biên tập090-400-3308

[email protected]

812P.Khánh Dương1977Ủy viên0983197195

[email protected]

823P.Quang Khoát1989Ủy viên0973867486

[email protected]

 

  1. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1P. Bá Lấn Trưởng Ban0903422552

[email protected]

832P. Đức Kỳ

(TP.HCM)

1961Phó T. Ban0913708888

[email protected]

 3P. Đức Nam

(QN- Đà Nẵng)

 Phó T,Ban0903501345

[email protected]

 

 4P. Ngọc Phán

(Nam Định)

1949Ủy viên0989881389

[email protected]

845P.Thị Ly

(Bắc Ninh)

 Ủy viên092890459
856P. Văn Thuận

(Hà nội)

 Ủy viên0356377852

[email protected]

867P. Ngọc Oanh

(Linh mục)

1941Ủy viên0912785774

[email protected]

878Thượng Tọa

Thích Tâm Vượng

 Ủy viênNam Định
889Thượng tọa

P. V. Mại

 Ủy viênTiên lãng , Hải Phòng
8910P.Thị Sen Ủy viên0915907290
9011P. Giám Tài

(TP HCM)

 Ủy viên0948139639

[email protected]

9112P.Quang Tuệ

( Vĩnh Phúc)

 Ủy viên0913092458

[email protected]

9213Phạm Thị Mai

(Hải Phòng)

 Ủy viên0983240363
9314Phạm Pha

(Thái Bình)

 Ủy viên0913291669

[email protected]

9415Phạm Văn Tăng1972Ủy viên0904598889
9516P. T.Hồng Nga

(Gialai-Kontum)

 Ủy viên0816876666
9617Phạm Chí Khang

( Hà Nam)

 Ủy Viên0386363260
9718Phạm Bá Tuấn

(Quảng Ngãi)

 Ủy viên0899213699

 

  1. BAN TRI ÂN – THIỆN NGUYỆN
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

Họ và Tên 

Năm sinh

Nhiệm vụĐịa chỉ
 1P.T. Lệ Trường1943Trưởng ban0395232485

[email protected]

 2P Quang Đạt Phó T.Ban0912417456

[email protected]

 3P.Mai Dựng Phó T.Ban0983230358
 4P.Tú Năm Phó T.Ban0988486688
985P.Văn Trung

(Hải Phòng)

 Ủy viên0919088978
996P. Khắc Dự

(Tiên Lãng)

 Ủy viên0912009047

[email protected]

1007P.T.Lan Anh Ủy viên0984767566
1018P.Thị Sen Ủy viên0915907290
 9P. Bá Đức

(Sơn Tây)

 ỦY viên0944168803
 10P.Minh Thành1980ỦY viên0916838154

[email protected]

10211Phạm Ngọc Thắng1971Uy viên0903291055
 12P.T.Hồng Sy

(Hòa Bình)

 Ủy viên0987611726
 13Phạm Ngọc Tài Ủy viên0989994289
10314Cồ Thị Son Ủy viên0972763383
10415Đỗ T.Thu Trang

(Phú Yên)

 Ủy viên0974456868
10516Phạm Thị Thủy

Hải Phòng

 Uỷ Viên0904194888

 

  1. Văn Phòng HĐHPVN
Tổng số Hội đồngSốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

 1P. Minh Thành

( Cty họ phạm)

 Chánh Văn phòng0916838154

[email protected]

 2P.thị. Hải Vân

(Cty ho phạm)

 Ủy viên0967226789

[email protected]

 

         III- ĐẠI DIỆN HỘI ĐÒNG HỌ PHẠM CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

Tổng số Hội

đồng

SốTT

Bộ phận

Họ và TênNăm sinhĐại diện

HĐHP

Tỉnh/thành phố

Địa chỉ
1061P.Văn Quản UVHĐ- CT HĐHP TPHà Nội0912390066
 2P. Văn Sáng UVTT- PCTTT HĐHP TP HCM0932177177

[email protected]

 3P. Thanh Bình1952UVTT- CT HĐHP TP. Hải Phòng0913241843

[email protected]

1074P.Ngọc Cương1944UVHĐ- CT HĐHP Quảng Ninh0904545079
 5P.Văn Cường1930UVTT- CTHĐHP Hà giang01679458348

[email protected]

1086P. Văn Bảo1942UVHĐ- CTHĐHP Hải Dương0972498565
 7P.Mạnh Hảo UVTT- CTHĐHP Bắc Ninh0912716368
1098P. Đình Quang UVHĐ- CT HĐHP Bắc Giang0983071023
1109P.Đình Trọng1950UVHĐ- CTHĐHP Thái Bình0913291639
11110P.Văn Luyện1954UVHĐ- CTHĐHP Hưng Yên0913505082
 11P.Ngọc Phán UVTT- CTHĐHP Nam Định0989981389;

[email protected]

11212P.Văn Đức UVHĐ- CTHĐHP Vĩnh Phúc0334100724
11313P.Trọng Hùng UVHĐ- CTHĐHP Lào Cai0943588789

[email protected]

11414P.Xuân Kôi UVHĐ- TBLLHP Điện Biên0913253229

[email protected]

11515P. Duy Khải

 

 UVHĐ- TBLLHP Lai Châu0965990999

[email protected]

11616P. Văn Hùng UVHD-TBLLHP Lạng Sơn0986618388
11717P.Phú Hình1971UVHĐ_ CTHĐHP Hà Nam0977264860

[email protected]

11818Phạm Tường Lâm UVHĐ-CTHĐHP Ninh Bình0983509977

[email protected]

 19P. NgọcThắng1971UVTT-CTHĐHP Hòa Bình0983093258

[email protected]

 20P.Đình Thanh1957UVTT-CTHĐHP Thanh Hóa0912275637

[email protected]

11921P.Văn Đúng

(Quang Đúng)

1954UVHĐ-TBLLHP Quảng Bình0825155605

[email protected]

12022P.Hùng UVHD-TBLLHP Nghệ An0946240412
 23P.H .T Tùng UVTT-CTHĐHP Thừa Thiên Huế0903507570

[email protected]

12124P Văn Lượng1940UVHĐ- TBLLHP Hà Tĩnh01636350334
 25P. Đức Nam UVTT- CTHĐHP QN- Đà Nẵng0903501345

[email protected]

 26P.Đình Khối1949PCTHĐHPVN-CT.Quảng Ngãi0913221368

[email protected]

 27P, Văn Thanh1948PCTHĐHPVN- CT. Bình Định0913440789

[email protected]

 28P. Ngọc Chi1949PCTHĐHPVN-CT. Phú Yên0913445577

[email protected]

 29P. Văn Chi UVTT-CTHĐHP Khánh Hòa0985004444
12230P.Phú Rong UVHĐ- CTHĐHP Ninh Thuận0933540569
12331Phạm Dự1939UVHĐ-TBLLHP Bình Thuận0909258023

[email protected]

12432P. Văn Tám1943UVHĐ-TBLLHP Lâm Đồng0913865142

[email protected]

 33P. Ngọc Sơn1959UVTT- HĐHP   Đăk Lak0935605389

[email protected]

 34P. Đình Thu1954UVTT-CTHĐHP Gia Lai- Kon Tum0982450785
12535P. Xuân Trạo UVHĐ-CT. HĐHPLT Đồng Nai 
12636P. Xuân Thu1947UVHĐ-TBLLHP Bình Dương0988872879.
 37P. Duy Tốn UVTT-CT HĐHP TP Cần Thơ0839967891

[email protected]

12738P. Phước Sanh UVHĐ-TBLLHP Đồng Tháp 
 39P, Thạnh Trị UVTT-CTHĐHP

Cà Mau

0913893079
12940P. Văn Hậu UVHĐ- TBLLHP Vĩnh Long 
 41P.Thanh Phong PCTHĐHPVN- CT. Long An0908678629
13042P.Vũ Tiến UVHĐ- Họ Phạm Vũ-Đôn Thư0925373888

 

13143P.Gia Tường UVHĐ- Họ Phạm

Đông Ngạc

0913251158
13244P. Ngô Dũng UVHĐ-Họ Phạm Đạo Sợn0854129334

 

Tổng số:      132 thành viên Hội đồng HPVN

Trong số đó có:  + 01 Chủ tịch và 09 Phó Chủ tịch HĐHPVN

                   + 30 Ủy viên Thường trực và 92Ủy viên Hội đồng HPVN

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments