Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI VIII: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI VIII: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

                HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                           NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

               LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

 Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Họ Phạm Việt Nam và thực hiện chỉ đạo hạn chế tập trung đông người của Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính Phủ và UBND TP Hải Phòng, Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm VN khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã triệu tập Đại hội đại biểu khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) với số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu dự đại hội phù hợp với nhu cầu.

Đại hội đã được khai mạc trọng thể vào lúc 8g30 ngày 17/01/2021 tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Tham dự Đại hội có hơn 200 Đại biểu đại diện  cho 44 HĐHP tỉnh/thành phố và một số Hội đồng gia tộc họ Phạm lớn; cùng tham dự có các vị khách mời và các phóng viên báo đài truyền hình TW và địa phương.

Sau phần văn nghệ chào mừng đại hội, chào cờ (Quốc kỳ và Họ Phạm ca), đại hội đã thông qua Qui chế tổ chức đại hội và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

            I.Thông qua Báo cáo về đánh giá kết quả hoạt động (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và

             phương hướng nhiệm vụ  khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)).

 1. Về đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020:

– Nhiệm kỳ 5 năm HĐHPVN đã kết nối, xây dựng và phát triển thêm nhiều HĐHP các cấp, thành

lập nhiều tổ chức thành viên là các câu lạc bộ trực thuộc HĐTQ, Tổ chức hội đồng các cấp được củng cố và phát triển cả bề rộng và bề sâu (tăng cả số lượng, chất lượng, hiệu quả).

– Nội dung hoạt động việc họ thắm tình dòng họ, đáp ứng tâm huyết, nguyện vọng kết nối dòng họ,

tri ân Tiên Tổ của đông đảo (bao gồm trai, gái, dâu, rể) là con cháu họ Phạm.

– Mô hình tổ chức HĐHPVN với năm cấp hội đồng và bộ quy tắc ứng xử bao gồm các quy định,

quy chế hoạt động được xây dựng ban hành, bổ sung, hoàn thiện, liên quan đến truyền thống văn hóa dòng họ và lễ nghi trong thờ cúng Tổ Tiên, các nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng họ Phạm VN.

– Hướng tới xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động trong tất cả HĐHP các

cấp và đặc biệt là vai trò chủ đạo của TT HĐHPVN và TT.HĐHP các địa phương.

 1. Đại hội nhất trí đồng tâm phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

a.Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức 5 cấp hội đồng.

 • Phấn đấu trong 5 năm tới thành lập thêm nhiều HĐHP với các tỉnh, thành,chưa có tổ chức

HĐHP; củng cố tổ chức và hoạt động của các HĐHP tỉnh/thành hoạt động yếu, chỉ đạo các hoạt động giao lưu hợp tác HĐHP tỉnh/thành và giữa các CLB thành viên.

 • Đổi mới tư duy trong hoạt động kết nối, tri ân, xây dựng để phát triển HĐHPVN đảm bảo cho

HĐHPVN phát triển bền vững, xứng đáng là một dòng họ lớn trong cộng đồng các dòng họ VN, góp phần đống góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.

 • Phương châm hoạt động tiếp tục là “KẾT NỐI- TRI ÂN- ĐỒNG TÂM- PHÁT TRIỂN”.

–   Nâng cao chất lượng nhân sự bộ phận Thường trực HĐHP các cấp, thực hiện quy chế quy định cho thôi tham gia Thường trực và ủy viên HĐHP đối với các thành viên không còn có điều kiện hoạt động, hoặc có biểu hiện không gìn giữ xây dựng sự đoàn kết tổ chức HĐHP các cấp; nâng cao năng lực hoạt động của các ban chuyên môn, các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm, lợi ích thiết thực của hội viên (CLB Doanh nhân, CLB Con Gái – Con Dâu, CLB Tuổi trẻ, CLB Thể thao, văn hóa, nghệ thuật, CLB Lương y, CLB Võ học HPVN…)

 • Vì sự đoàn kết xây dựng sự phát triển HĐHP VN, TT HĐHP các cấp cần đảm bảo các hoạt

động của HĐHP cấp mình tuân thủ theo quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, các quy chế của HĐHP cấp trên trực tiếp và tuân thủ Pháp luật Nhà nước.

 1. Đại hội nhất trí về việc thay đổi tên gọi Hội đồng cấp TW từ Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam (HĐTQ HPVN) thành Hội đồng Họ Phạm Việt Nam (HĐHPVN); với

HĐHP cấp tỉnh/thành, quận/huyện, phường/ xã vẫn sử dụng tên gọi như trước (ví dụ: HĐHP thành phố Hà Nội, HĐHP huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng v.v ..)

 1. Hoạt động tri ân Tiên Tổ
 • Thường trực HĐHPVN khóa VIII tiếp tục phối hợp với Chính quyền và nhân dân xã Thanh

Liệt tổ chức lễ giỗ Đức ngài Bản cảnh Thành Hoàng Phạm Tu- Phạm Đô Hồ  Đại Vương

 • Khuyến khích HĐHP các cấp xa HN tổ chức nơi phụng thờ (thờ vọng)Thượng Thủy Tổ- Đô

Hồ Đại Vương Phạm Tu tại từ đường Phạm Tộc nào đó tại địa phương. Nếu xây dựng Nhà Thờ Họ Phạm tại địa phương  thì nên xây dựng riêng biệt trên đất được chính quyền cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ), kiến trúc xây dựng và tượng hoặc ảnh thờ Đức Ngài và cách bài trí trong Nhà thờ cần được bài trí phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt, của dòng họ Phạm Việt Nam và của địa phương.

 • Tiếp tục sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích Đình, Đền, Miếu ở các địa

phương thờ các danh Thần, Danh Tướng người  họ Phạm để tri ân các bậc tiền nhân; đồng thời có thể đồng thuận suy tôn 1 vị Thủy Tổ họ Phạm tại địa phương mình.

 1. Định hướng chỉ đạo các hoạt động của HĐHP các cấp:
 • Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ: Ban Tộc phả HĐHPVN cùng với ban Tộc phả của

HĐHP các cấp phối hợp với các tổ chức, các nhà khoa học, lịch sử chuyên ngành tổ chức nghiên cứu về công tích các Danh Nhân, Nhân Thần họ Phạm để có thể tổ chức các hội thảo khoa học lịch sử, đánh giá giá trị vật thể và phi vật thể, các gia phả, gia phong, Từ đường Phạm Tộc,  đề xuất với HĐHPVN kết hợp chính quyền địa phương xin các cấp Nhà nước công nhận” Di tích lịch sử” đã xếp hạng nếu đủ điều kiện.

 • Hoạt động Văn hóa Xã hội: Vinh danh nhân tài, khuyến học, khuyến tài là công tác thường

xuyên hàng năm của HĐHP các cấp, định kỳ 2 năm một lần đối với cấp toàn quốc HĐHPVN. Có kế hoạch nghiên cứu lễ nghi trong thờ cúng Tổ Tiên và nghi lễ truyền thống của dòng họ Phạm VN, tổ chức vinh danh những người có tấm lòng vàng, có nhiều đóng góp cho việc họ, tri ân người có công với dân với nước, thiện nguyện, trợ giúp khó khăn gắn tình đồng tộc.

 • Thông tin tư liệu: Bản tin nội san và trang tin điện tử (web) của HĐHPN cần duy trì và từng

bước nâng cao chất lượng và nội dung trang tin; khuyến khích các HĐHP các cấp có các trang tin riêng, chịu trách nhiệm quản trị nội dung các trang tin của mình.

 • Kinh tế- Tài chính: Phấn đấu đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, tăng cường vận động các nhà tài

trợ kinh phí, phương tiện, giúp HĐHPVN và các tổ chức thành viên duy trì hoạt động. Các HĐHP cấp Tỉnh/Thành cũng cần quan tâm làm tốt nhiệm vụ gây quỹ hoạt động cho cấp mình phụ trách, kết nối các Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Phạm từng khu vực vùng miền để phát huy tiềm năng thế mạnh của các Doanh nghiệp, Doanh Nhân họ Phạm. Ban Kinh tế-Tài chính có hai nhiệm vụ chính là vận động, tiếp nhận tài trợ gây quỹ, quản lý quỹ, đồng thời tư vấn, huy động tiềm năng về tài chính, quan hệ, thế mạnh của sản phẩm của các công ty họ Phạm để hỗ trợ  Công ty Gia Phạm tổ chức các hoạt động kinh tế (đầu tư, kinh doanh,thương mại dịch vụ…) tham gia gây quỹ họ trích % từ lợi nhuận của công ty.

đ. Hoạt động của các Ban chuyên môn và các Câu lạc bộ thành viên

 • Các CLB Doanh Nhân ở địa phương: HĐHP các địa phương quan tâm củng cố thúc đẩy các

hoạt động của các CLB đã được thành lập với các CLB DN tại các địa phương khác nhằm trao đổi kinh nghiẹm, hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại.

 • Sau đại hội VIII, TT HĐHPVN sẽ chỉ đạo tổ chức lại CLB doanh nhân HPVN nhằm phát

huy vai trò kết nối tập hợp doanh nhân, doanh nghiệp, chủ động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động kinh tế, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho quỹ hoạt động của HĐHPVN. Ban tài chính-Kinh tế cùng HĐDN HPVN phối hợp, định hướng hoạt động cho các CLB DN họ Phạm các cấp, hỗ trợ thành lập Công ty CP Gia Phạm tại các địa phương có vị thế trung tâm kinh tế vùng, khu vực nhằm quy tụ, huy động nguồn lực, tài chính, trí tuệ, quan hệ, kinh nghiệm, chuyên môn, công nghệ, tại các tỉnh/thành để liên kết thường xuyên giữa các Doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước.

 • CLB Con Gái-Con Dâu: Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB thành

viên, thực hiện đồng loạt và rộng khắp các hoạt động tri ân, thiện nguyện trong dòng họ Phạm và cộng đồng xã hội (kết nối, phối hợp cùng Ban Tri ân Thiện nguyện)

 • Ban Tri ân Thiện nguyện: Các HĐHP các tỉnh/thành chỉ đạo phối hợp giữa Ban Tri ân

Thiện nguyện và CLB Con Gái-Con Dâu tổ chức các hoạt động của CLB nói chung và các hoạt động riêng của từng Ban- CLB nhằm làm tốt công tác thiện nguyện giúp đỡ các cá nhân, gia đình người họ Phạm gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, tổ chức các sự kiện tri ân thiện nguyện tại các vùng miền tỉnh/thành trong cả nước.

 • Ban kiểm tra: căn cứ qui định tại các qui chế thực hiện theo dõi và kiểm tra các hoạt động

của Hội đồng và các tổ chức thành viên của Hội đồng HPVN về việc thực hiện các quy chế tổ chức hoạt động của HĐHPVN và HĐHP các cấp.

 • Liên CLB Võ học họ Phạm: làm việc với các HĐHP tỉnh/thành hướng dẫn chủ trương của

TT.HĐHPVN, phối hợp các HĐHP tỉnh/thành để chỉ đạo củng cố, bổ sung, kiện toàn các CLB đã thành lập, thành lập mới các CLB; quan tâm  cung cấp giáo trình huấn luyện, kỹ thuật giảng dạy thống nhất, chất lượng, mở rộng nội dung chương trình võ thuật – y học Việt Nam.

 • Câu lạc bộ Tuổi trẻ HPVN: xúc tiến đại hội tổ chức lại CLB Tuổi trẻ HPVN hoạt động xứng

tầm là một tổ chức thành viên của HĐHPVN để kết nối, hướng dẫn, phát huy tiềm năng thế hệ trẻ của dòng họ noi gương thế hệ cha anh, tự nguyện và tích cực tham gia vào các hoạt động việc họ, uống nước nhớ nguồn tri ân Tiên Tổ.

 • Quan hệ các dòng họ khác trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam: Giao lưu trao đổi kinh

nghiệm với các dòng họ khác để cùng nhau tri ân các bậc tiền nhân Tổ Tiên dân tộc VN và trao đổi kinh nghiệm hoạt động việc họ chung tay xây dựng đất nước VN ngày càng giầu mạnh

 1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN đã được bổ sung điều

chỉnh cho phụ hợp với yêu cầu và tình hinh phát triển của HĐHPVN trong thời gian tới.

triểIII. Đại hội đã nhất trí cao bầu ra Ban lãnh đạo HĐHPVN (nhiệm kỳ 2021-2025) gồm có 132 thành viên Ban chấp hành: có 01 Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch, 30 Ủy viên thường trực và 92 Ủy viên HĐHPVN  (có danh sách cụ thể riêng).

Đại hội tin tưởng rằng  trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 còn diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới và tình hình kinh tế chính trị thế giới đang có những biến động lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở  nước ta, nhưng dòng họ Phạm Việt Nam nói chung và Hội đồng HPVN nói riêng  chắc chắn sẽ đồng hành cùng cộng đồng các dòng họ Việt Nam giữ gìn xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh; HĐHPVN chắc chắn sẽ kết nối và phát triển rộng khắp nhiều hơn nữa.

Đại hội giao cho Thường trực HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) triển khai thực hiện

thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu HĐHPVN  khóa VIII, (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội giao cho Thường trực HĐHP các tỉnh/thành phố và Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của HĐHPVN cụ thể hóa các nội dung được quyết nghị tại Đại hội VIII thành các Chương trình kế hoạch hoạt động của tổ chức, đơn vị mình và tổ chức thành công, là thiết thực góp phần vào xây dựng và phát triển HĐHPVN.

Đại hội kêu gọi toàn thể thành viên Hội đồng họ Phạm VN, HĐHP các cấp và các câu lạc bộ

thành viên tiếp tục phát huy truyền thống rất đỗi tự hào của dòng họ, thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu HĐHPVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), chung tay phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử anh hùng của dòng họ Phạm Việt Nam, xây dựng họ Phạm Việt Nam phát triển trường tồn.

Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua tán thành với sự đồng thuận tuyệt đối 100%./.

BAN THƯ KÝ                                TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

( Đã ký)                                                           Đã ký)

Tổng thư ký                                               

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

LẦN THỨ VIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

 

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Họ Phạm Việt Nam và thực hiện chỉ đạo hạn chế tập trung đông người của Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính Phủ và UBND TP Hải Phòng, Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm VN khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã triệu tập Đại hội đại biểu khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) với số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu dự đại hội phù hợp với nhu cầu.

Đại hội đã được khai mạc trọng thể vào lúc 8g30 ngày 17/01/2021 tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Tham dự Đại hội có hơn 200 Đại biểu đại diện  cho 44 HĐHP tỉnh/thành phố và một số Hội đồng gia tộc họ Phạm lớn; cùng tham dự có các vị khách mời và các phóng viên báo đài truyền hình TW và địa phương.

Sau phần văn nghệ chào mừng đại hội, chào cờ (Quốc kỳ và Họ Phạm ca), đại hội đã thông qua Qui chế tổ chức đại hội và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung như sau:

 

QUYẾT NGHỊ

            I.Thông qua Báo cáo về đánh giá kết quả hoạt động (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và

             phương hướng nhiệm vụ  khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)).

 1. Về đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020:

– Nhiệm kỳ 5 năm HĐHPVN đã kết nối, xây dựng và phát triển thêm nhiều HĐHP các cấp, thành

lập nhiều tổ chức thành viên là các câu lạc bộ trực thuộc HĐTQ, Tổ chức hội đồng các cấp được củng cố và phát triển cả bề rộng và bề sâu (tăng cả số lượng, chất lượng, hiệu quả).

– Nội dung hoạt động việc họ thắm tình dòng họ, đáp ứng tâm huyết, nguyện vọng kết nối dòng họ,

tri ân Tiên Tổ của đông đảo (bao gồm trai, gái, dâu, rể) là con cháu họ Phạm.

– Mô hình tổ chức HĐHPVN với năm cấp hội đồng và bộ quy tắc ứng xử bao gồm các quy định,

quy chế hoạt động được xây dựng ban hành, bổ sung, hoàn thiện, liên quan đến truyền thống văn hóa dòng họ và lễ nghi trong thờ cúng Tổ Tiên, các nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng họ Phạm VN.

– Hướng tới xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động trong tất cả HĐHP các

cấp và đặc biệt là vai trò chủ đạo của TT HĐHPVN và TT.HĐHP các địa phương.

 1. Đại hội nhất trí đồng tâm phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

a.Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức 5 cấp hội đồng.

 • Phấn đấu trong 5 năm tới thành lập thêm nhiều HĐHP với các tỉnh, thành,chưa có tổ chức

HĐHP; củng cố tổ chức và hoạt động của các HĐHP tỉnh/thành hoạt động yếu, chỉ đạo các hoạt động giao lưu hợp tác HĐHP tỉnh/thành và giữa các CLB thành viên.

 • Đổi mới tư duy trong hoạt động kết nối, tri ân, xây dựng để phát triển HĐHPVN đảm bảo cho

HĐHPVN phát triển bền vững, xứng đáng là một dòng họ lớn trong cộng đồng các dòng họ VN, góp phần đống góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.

 • Phương châm hoạt động tiếp tục là “KẾT NỐI- TRI ÂN- ĐỒNG TÂM- PHÁT TRIỂN”.

–   Nâng cao chất lượng nhân sự bộ phận Thường trực HĐHP các cấp, thực hiện quy chế quy định cho thôi tham gia Thường trực và ủy viên HĐHP đối với các thành viên không còn có điều kiện hoạt động, hoặc có biểu hiện không gìn giữ xây dựng sự đoàn kết tổ chức HĐHP các cấp; nâng cao năng lực hoạt động của các ban chuyên môn, các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm, lợi ích thiết thực của hội viên (CLB Doanh nhân, CLB Con Gái – Con Dâu, CLB Tuổi trẻ, CLB Thể thao, văn hóa, nghệ thuật, CLB Lương y, CLB Võ học HPVN…)

 • Vì sự đoàn kết xây dựng sự phát triển HĐHP VN, TT HĐHP các cấp cần đảm bảo các hoạt

động của HĐHP cấp mình tuân thủ theo quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, các quy chế của HĐHP cấp trên trực tiếp và tuân thủ Pháp luật Nhà nước.

 1. Đại hội nhất trí về việc thay đổi tên gọi Hội đồng cấp TW từ Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam (HĐTQ HPVN) thành Hội đồng Họ Phạm Việt Nam (HĐHPVN); với

HĐHP cấp tỉnh/thành, quận/huyện, phường/ xã vẫn sử dụng tên gọi như trước (ví dụ: HĐHP thành phố Hà Nội, HĐHP huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng v.v ..)

 1. Hoạt động tri ân Tiên Tổ
 • Thường trực HĐHPVN khóa VIII tiếp tục phối hợp với Chính quyền và nhân dân xã Thanh

Liệt tổ chức lễ giỗ Đức ngài Bản cảnh Thành Hoàng Phạm Tu- Phạm Đô Hồ  Đại Vương

 • Khuyến khích HĐHP các cấp xa HN tổ chức nơi phụng thờ (thờ vọng)Thượng Thủy Tổ- Đô

Hồ Đại Vương Phạm Tu tại từ đường Phạm Tộc nào đó tại địa phương. Nếu xây dựng Nhà Thờ Họ Phạm tại địa phương  thì nên xây dựng riêng biệt trên đất được chính quyền cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ), kiến trúc xây dựng và tượng hoặc ảnh thờ Đức Ngài và cách bài trí trong Nhà thờ cần được bài trí phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt, của dòng họ Phạm Việt Nam và của địa phương.

 • Tiếp tục sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích Đình, Đền, Miếu ở các địa

phương thờ các danh Thần, Danh Tướng người  họ Phạm để tri ân các bậc tiền nhân; đồng thời có thể đồng thuận suy tôn 1 vị Thủy Tổ họ Phạm tại địa phương mình.

 1. Định hướng chỉ đạo các hoạt động của HĐHP các cấp:
 • Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ: Ban Tộc phả HĐHPVN cùng với ban Tộc phả của

HĐHP các cấp phối hợp với các tổ chức, các nhà khoa học, lịch sử chuyên ngành tổ chức nghiên cứu về công tích các Danh Nhân, Nhân Thần họ Phạm để có thể tổ chức các hội thảo khoa học lịch sử, đánh giá giá trị vật thể và phi vật thể, các gia phả, gia phong, Từ đường Phạm Tộc,  đề xuất với HĐHPVN kết hợp chính quyền địa phương xin các cấp Nhà nước công nhận” Di tích lịch sử” đã xếp hạng nếu đủ điều kiện.

 • Hoạt động Văn hóa Xã hội: Vinh danh nhân tài, khuyến học, khuyến tài là công tác thường

xuyên hàng năm của HĐHP các cấp, định kỳ 2 năm một lần đối với cấp toàn quốc HĐHPVN. Có kế hoạch nghiên cứu lễ nghi trong thờ cúng Tổ Tiên và nghi lễ truyền thống của dòng họ Phạm VN, tổ chức vinh danh những người có tấm lòng vàng, có nhiều đóng góp cho việc họ, tri ân người có công với dân với nước, thiện nguyện, trợ giúp khó khăn gắn tình đồng tộc.

 • Thông tin tư liệu: Bản tin nội san và trang tin điện tử (web) của HĐHPN cần duy trì và từng

bước nâng cao chất lượng và nội dung trang tin; khuyến khích các HĐHP các cấp có các trang tin riêng, chịu trách nhiệm quản trị nội dung các trang tin của mình.

 • Kinh tế- Tài chính: Phấn đấu đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, tăng cường vận động các nhà tài

trợ kinh phí, phương tiện, giúp HĐHPVN và các tổ chức thành viên duy trì hoạt động. Các HĐHP cấp Tỉnh/Thành cũng cần quan tâm làm tốt nhiệm vụ gây quỹ hoạt động cho cấp mình phụ trách, kết nối các Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Phạm từng khu vực vùng miền để phát huy tiềm năng thế mạnh của các Doanh nghiệp, Doanh Nhân họ Phạm. Ban Kinh tế-Tài chính có hai nhiệm vụ chính là vận động, tiếp nhận tài trợ gây quỹ, quản lý quỹ, đồng thời tư vấn, huy động tiềm năng về tài chính, quan hệ, thế mạnh của sản phẩm của các công ty họ Phạm để hỗ trợ  Công ty Gia Phạm tổ chức các hoạt động kinh tế (đầu tư, kinh doanh,thương mại dịch vụ…) tham gia gây quỹ họ trích % từ lợi nhuận của công ty.

đ. Hoạt động của các Ban chuyên môn và các Câu lạc bộ thành viên

 • Các CLB Doanh Nhân ở địa phương: HĐHP các địa phương quan tâm củng cố thúc đẩy các

hoạt động của các CLB đã được thành lập với các CLB DN tại các địa phương khác nhằm trao đổi kinh nghiẹm, hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại.

 • Sau đại hội VIII, TT HĐHPVN sẽ chỉ đạo tổ chức lại CLB doanh nhân HPVN nhằm phát

huy vai trò kết nối tập hợp doanh nhân, doanh nghiệp, chủ động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động kinh tế, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho quỹ hoạt động của HĐHPVN. Ban tài chính-Kinh tế cùng HĐDN HPVN phối hợp, định hướng hoạt động cho các CLB DN họ Phạm các cấp, hỗ trợ thành lập Công ty CP Gia Phạm tại các địa phương có vị thế trung tâm kinh tế vùng, khu vực nhằm quy tụ, huy động nguồn lực, tài chính, trí tuệ, quan hệ, kinh nghiệm, chuyên môn, công nghệ, tại các tỉnh/thành để liên kết thường xuyên giữa các Doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước.

 • CLB Con Gái-Con Dâu: Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB thành

viên, thực hiện đồng loạt và rộng khắp các hoạt động tri ân, thiện nguyện trong dòng họ Phạm và cộng đồng xã hội (kết nối, phối hợp cùng Ban Tri ân Thiện nguyện)

 • Ban Tri ân Thiện nguyện: Các HĐHP các tỉnh/thành chỉ đạo phối hợp giữa Ban Tri ân

Thiện nguyện và CLB Con Gái-Con Dâu tổ chức các hoạt động của CLB nói chung và các hoạt động riêng của từng Ban- CLB nhằm làm tốt công tác thiện nguyện giúp đỡ các cá nhân, gia đình người họ Phạm gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, tổ chức các sự kiện tri ân thiện nguyện tại các vùng miền tỉnh/thành trong cả nước.

 • Ban kiểm tra: căn cứ qui định tại các qui chế thực hiện theo dõi và kiểm tra các hoạt động

của Hội đồng và các tổ chức thành viên của Hội đồng HPVN về việc thực hiện các quy chế tổ chức hoạt động của HĐHPVN và HĐHP các cấp.

 • Liên CLB Võ học họ Phạm: làm việc với các HĐHP tỉnh/thành hướng dẫn chủ trương của

TT.HĐHPVN, phối hợp các HĐHP tỉnh/thành để chỉ đạo củng cố, bổ sung, kiện toàn các CLB đã thành lập, thành lập mới các CLB; quan tâm  cung cấp giáo trình huấn luyện, kỹ thuật giảng dạy thống nhất, chất lượng, mở rộng nội dung chương trình võ thuật – y học Việt Nam.

 • Câu lạc bộ Tuổi trẻ HPVN: xúc tiến đại hội tổ chức lại CLB Tuổi trẻ HPVN hoạt động xứng

tầm là một tổ chức thành viên của HĐHPVN để kết nối, hướng dẫn, phát huy tiềm năng thế hệ trẻ của dòng họ noi gương thế hệ cha anh, tự nguyện và tích cực tham gia vào các hoạt động việc họ, uống nước nhớ nguồn tri ân Tiên Tổ.

 • Quan hệ các dòng họ khác trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam: Giao lưu trao đổi kinh

nghiệm với các dòng họ khác để cùng nhau tri ân các bậc tiền nhân Tổ Tiên dân tộc VN và trao đổi kinh nghiệm hoạt động việc họ chung tay xây dựng đất nước VN ngày càng giầu mạnh

 1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN đã được bổ sung điều

chỉnh cho phụ hợp với yêu cầu và tình hinh phát triển của HĐHPVN trong thời gian tới.

triểIII. Đại hội đã nhất trí cao bầu ra Ban lãnh đạo HĐHPVN (nhiệm kỳ 2021-2025) gồm có 132 thành viên Ban chấp hành: có 01 Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch, 30 Ủy viên thường trực và 92 Ủy viên HĐHPVN  (có danh sách cụ thể riêng).

Đại hội tin tưởng rằng  trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 còn diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới và tình hình kinh tế chính trị thế giới đang có những biến động lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở  nước ta, nhưng dòng họ Phạm Việt Nam nói chung và Hội đồng HPVN nói riêng  chắc chắn sẽ đồng hành cùng cộng đồng các dòng họ Việt Nam giữ gìn xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh; HĐHPVN chắc chắn sẽ kết nối và phát triển rộng khắp nhiều hơn nữa.

Đại hội giao cho Thường trực HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) triển khai thực hiện

thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu HĐHPVN  khóa VIII, (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội giao cho Thường trực HĐHP các tỉnh/thành phố và Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của HĐHPVN cụ thể hóa các nội dung được quyết nghị tại Đại hội VIII thành các Chương trình kế hoạch hoạt động của tổ chức, đơn vị mình và tổ chức thành công, là thiết thực góp phần vào xây dựng và phát triển HĐHPVN.

Đại hội kêu gọi toàn thể thành viên Hội đồng họ Phạm VN, HĐHP các cấp và các câu lạc bộ

thành viên tiếp tục phát huy truyền thống rất đỗi tự hào của dòng họ, thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu HĐHPVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), chung tay phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử anh hùng của dòng họ Phạm Việt Nam, xây dựng họ Phạm Việt Nam phát triển trường tồn.

Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua tán thành với sự đồng thuận tuyệt đối 100%./.

BAN THƯ KÝ                                TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

(Đã ký)                                                          (Đã ký)

Tổng thư ký Phạm Văn Tuyên       Chủ tịch TS Phạm Vũ Câu                                                                        

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments