DANH MỤC GIA PHẢ và TƯ LIỆU MỘT SỐ DÒNG HỌ PHẠM (Tiếp Danh mục N-1)

0
3253

 

DANH MỤC GIA PHẢ VÀ TƯ LIỆU

CÓ ĐẾN NĂM 2010 Ở KHO CỦA HĐTQ HỌ PHẠM VN

 

Danh mục N-2:

Các tỉnh, thành: HÀ NỘI, HƯNG YÊN)

(Tiếp Bản Danh mục N-1)

Số

Dòng họ

Nội dung tư­ liệu

Trình bày

39A

Họ Phạm- Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội Phả đồ 16 đời, 3 chi, soạn năm 2002 Vi tính 30 tr A4

39B

Họ Phạm- Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội Phả ký đời thứ 10, 11 Vi tính 11 tr A4

40A

Họ Phạm-Đông Đồ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội Phả ký quyển 1 (dịch từ chữ nho soạn năm 1880) từ đời thứ 1 (Tk15) đến đời thứ 12 Viết tay 87 trang A4

40B

Họ Phạm-Đông Đồ, Nam  Hồng, Đông Anh, Hà Nội Phả ký quyển 2 từ đời thứ 12 đến đời thứ 18 Vi tính 60 tr A4

41

Họ Phạm Đình – Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội Phả chữ nho soạn năm 1876 + bản dịch năm 1951 + bản dịch năm 1993, 6 đời Viết tay, đánh máy 38 tr A4

42

Họ Phạm – Văn Uyên, Duyên Hà, Thanh Trì, HNội Phả Hoa Phạm tộc (7 đời) và các họ khác có liên quan ở cả trong và ngoài làng Vi tính 148 trang A4

43

Họ Phạm – Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Bài viết về Phạm Tu Vi tính 15 tr A5

44

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Bài viết về Phạm Quang Trạch Vi tính 20 tr A5

45A

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Tộc phả chữ nho và bản dịch, quyển 1, từ đời 1 đến đời 9 Vi tính 260 trang A4

45B

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Tộc phả chữ nho và bản dịch, quyển 2, từ đời 10 đến đời 14 Vi tính 300 trang A4

46

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Phả dòng cụ Hiệp Quảng, 18 đời. Thuỷ tổ từ Thanh Hoá ra, có 2 ng­ười anh về Đôn Thư­ và Bát Tràng Vi tính 240 trang A4

47

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Giới thiệu họ Phạm Đông Ngạc từ thế kỷ 14 đến nay. Thời nho học có 9 tiến sĩ Viết tay 8 tr A4

48

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Thông tin dòng họ Vi tính,đánh máy 9 tr A4

49

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Các bài văn, thơ viết về làng Đông Ngạc và họ Phạm Vi tính 55 tr A4

50

Họ Phạm – Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội Một số cáo văn giỗ tổ họ Phạm (chữ nho, quốc ngữ) Vi tính, viết tay 30 tr A4

51A

Họ Phạm Đình – Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phư­ợng Giới thiệu dòng họ, Phả đồ từ đời 32 đến đời 38 (chữ nho, quốc ngữ, ảnh) Vi tính 14 tr A4

51B

Họ Phạm Đình – Thượng Hội, Tân Hội, Đan Phư­ợng Luợc sử dòng họ, sơ đồ, danh sách từ đời 32 đến đời 39 Vi tính 34 tr A4

52

Họ Phạm quận Hà Đông, Hà Nội Báo cáo hoạt động năm 2007, ph­ương hư­ớng hoạt động năm 2008-2009 Vi tính 4 tr A4

53

Họ Phạm–Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội Gia phả dịch từ chữ nho, 6 đời Vi tính 30 tr A4

54

Họ Phạm Vũ – Đôn Thư­, Thanh Oai, Hà Nội Thông tin dòng họ. Gốc Ph­ương Trung? Đời 9 có Vũ Phạm Hàm Vi tính 1 tr A4

55

Họ Phạm thôn Cổ Châu Thường Tín, Hà Nội Phả ký 7 đời Vi tính 22 tr A4

56

Họ Phạm – Tử Dương, Thường Tín, Hà Nội Phả 5 chi, 6 đời (từ giữa thế kỷ 19) Đánh máy chữ 36tr A4

57

Họ Phạm – Lưu Xá, Thư­ợng Phúc, Thường Tín, Hà Nội ư liệu về đình-chùa Kim Tiên Tự thờ vị tướng họ Phạm thời Tiền Lê Vi tính 5 tr A4

58

Họ Phạm – Đông Thọ, Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên Gia phả Hậu Duệ Phạm Ngũ Lão từ đời 19 đến đời 24 Vi tính 13 tr A4

59

Như­ mục 58 Bài: Phạm Ngũ Lão, Tổ tiên và Hậu duệ Vi tính 44 tr A5

60

Như­ mục 58 Tư­ liệu về Lễ dâng hương tại Phù Ủng vọng từ (25 Lý Quốc S­ư HN) năm 2001 Vi tính 50 tr A5

61

Như­ mục 58 Tư­ liệu về Phạm Ngũ Lão, văn khấn, tục biên gia phả từ thế hệ 20 đến nay Vi tính 64 tr A4

62

Họ Phạm – Đào Xá, Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên Ngọc phả từ thế kỷ 17, cả chữ nho và bản dịch Quốc ngữ Photo, viết tay 81 tr A5

63

Như­ mục 62 Sơ l­ược lịch sử dòng họ từ thế kỷ 17, cụ tổ đời thứ 2 và 3 làm quan ở Quảng Trị, QB Vi tính 2tr A4

64

Như­ mục 62 Tư­ liệu dòng họ, đời 9 có giáo sư­ Phạm Huy Thông (1916-1988) Vi tính 8 tr A4

65

Họ Phạm – Nhạc Lộc, Trư­ng Trắc,Văn Lâm, H.Yên Tư­ liệu dòng họ, gốc Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương, về Nhạc Lộc từ thế kỷ 17 Viết tay 9 tr A4

66

Như­ mục 65 Tục biên tộc phả từ đời thứ 7 (thế kỷ 19) Viết tay 38tr  A4

67

Họ Phạm – Dị Sử, Mỹ Văn, Hưng Yên Sự tích 2 vị tư­ớng họ Phạm thời Tiền Lý (chữ nho + bản dịch Quốc ngữ) Viết tay 20 trang A5

68

Họ Phạm  – Chợ Cầu, Lạc Đạo, Mỹ Văn, Hưng Yên Thông tin dòng họ, gốc Thạch Thất Hà Nội, về Lạc Đạo từ 1259 Vi tính 1 tr A4

69

Họ Phạm  – Ngọc Quả, Lạc Đạo, Mỹ Văn, Hưng Yên Thông tin dòng họ, về Lạc Đạo khoảng 1770 Vi tính 1 tr A4

70

Họ Phạm – Sinh Tý, Lạc Đạo, Mỹ Văn, Hưng Yên Thông tin dòng họ, 9 đời Đánh máy 2 trang A4

71

 

Họ Phạm – Hư­ớng Đạo, Lạc Đạo, Mỹ Văn, Hưng Yên Thần tích các vị Đại vương đ­ược tôn thờ (có 1 bà họ Phạm)                 Vi tính 12 tr A4 

72

Họ Phạm – Thanh Xá, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, H.Yên Tư­ liệu về Thái Tể Phạm Công Trứ Vi tính 23tr A4

73

Họ Phạm – Dị Chế, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên Tư­ liệu dòng họ (Hậu duệ Phạm Bạch Hổ) Viết tay 27 trang A4

74

Như­ mục 73 Một số ghi chép về các đền thờ (trong đó có đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ) Viết tay 74 tr A5

75

Họ Phạm tỉnh Hưng Yên Tài liệu về đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ Vi tính 13 tr A5

76

Như­ mục 75 Lý lịch di tích đền Mây thờ Phạm Bạch Hổ Vi tính 12 tr A4

77

Họ Phạm  – Tất Viên, Tiên Lương, Tiên Lữ,  H.Yên Gia phả chữ nho Photo7 tr A4

78 1-5

Họ Phạm làng Bông, Hà An, Đức Triêm, Kim Động, Hư­ng Yên Gia phả 10 đời, 5 Phái, Sơ tổ Nguyễn Tông (t/sĩ 1680) ở Nguyệt Viên Thanh Hoá, Thuỷ tổ là con thứ 2 sơ tổ, họ mẹ Viết tay 47 tr A4 (có 5 bản)

79

Như­ mục 78 Thông tin dòng họ V/tay 3tr A4

80

Nh­ư mục 78 Phả đồ 10 đời V/tay 12tr A4

81 A,B

Nh­ư mục 78 Gia phả chữ nho họ Nguyễn- Nguyệt Viên, Thanh Hoá (A) và bản dịch (B) V/tay 34tr A4 (B), 112tr (A)

 

 Còn nữa

Xem Danh mục N-3 tại đây