Trang chủGIỚI THIỆUDANH SÁCH CÁC ĐÔI THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT HỌ PHẠM HÀ...

DANH SÁCH CÁC ĐÔI THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT HỌ PHẠM HÀ NỘI

23/8/2015

NỘI DUNG NAM – NỮ

STT

Họ Và Tên

Đăng Ký Thi

SĐT

Địa chỉ

XẾP BẢNG

1

Phạm Thái Sơn

cặp đôi

904257583

Hà Nội

1

2

Đinh Thị Mai Anh

Hà Nội

1

3

Phạm Hiển

cặp đôi

Hà Nội

2

4

Phạm Liên

Hà Nội

2

5

Phạm Thị Lệ Hà

cặp đôi

Hà Nội

3

6

Phạm Thái Bảo

Hà Nội

3

7

Phạm Hoàng Tùng

cặp đôi

928885888

36 Lương Khánh Thiện, HN

4

8

Ngô Thị Minh Nguyệt

4

9

Phạm Hùng Cường

cặp đôi

947462646

Hà Nội

5

10

Phạm Thị Hiền

915586862

Hà Nội

5

11

 

 

 

Mời thêm

6

12

 

 

 

Mời thêm

6

NỘI DUNG NAM – NAM

STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

SĐT

Địa chỉ

XẾP BẢNG

1

Phạm Tuấn Dũng 

cặp đôi

983860999

Hà đông

1

2

Phạm Ngọc Huy

904989166

Thanh Oai

1

3

Phạm Thế Dũng

cặp đôi

913570558

145/44A Quan Nhân

2

4

Phạm Anh Tuấn

2

5

Phạm Việt Thanh 

cặp đôi

903276530

30 ngõ 88 Kim Hoa. Đống Đa

3

6

Phạm Việt Phong

904115652

Số 10 ngõ Thi Sách. HBT

3

7

Phạm Hồng Phương

cặp đôi

912781961

Hà Nội

4

8

Phạm Ninh

989898982

Hà Nội

4

9

Phạm Tùng

cặp đôi

989806838

Hà Nội

5

10

Phạm Minh Hoàng

914402638

Hà Nội

5

11

Phạm Anh Dũng 

cặp đôi

906287777

Hà Nội

6

12

Phạm Quang Hiệp

982030035

Hà Nội

6

13

Phạm Quốc Long

cặp đôi

903263232

Hà Nội

7

14

Phạm Văn Thuận

943818118

10 Chùa Bộc Hà Nội

7

15

Trịnh Văn Tuấn

cặp đôi

965436888

167 tây sơn đống đa hà nội 

8

16

Mời Thêm

Mời Thêm

Mời Thêm

8

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments