Trang chủGIỚI THIỆUDANH SÁCH HĐTQ HỌ PHẠM VN

DANH SÁCH HĐTQ HỌ PHẠM VN

STT HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ Năm sinh LIÊN HỆ
Tổng Điện thoại Email
1. BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC
1 Phạm Vũ Câu
CTHĐ, CTHĐ Biên tập 1945 0913 241 718
04 3537 8358 [email protected]
2 Phạm Quang Hoàn
P.CT TT kiêm phụ trách khối DN 1948 0973.748.936 [email protected]
3 Phạm Quang Nhuệ
P.CT TT-TL, TBT BTNT 1946 0934 585 276
03 3775 4615 [email protected]
4 Phạm Văn Căn
P.CT phụ trách các tỉnh miền Nam 1952 0903 691 108
08 3829 2178 [email protected]
5 Phạm Đình Khối
P.CT phụ trách miền Trung – Tây Nguyên 1949 0913 470 187 [email protected]
6 Phạm Thiện Căn
P.CT Kinh tế -tài chính 1951 0913 221 368 [email protected]
7 Phạm Huỳnh Công
P.CT VH-XH, CLB TTrẻ 1951 0903 447 887 [email protected]
8 Phạm Hữu Hỗ
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 1948 0913 217 025 [email protected]
9 Phạm Thanh Hùng
UV TTr, TB NCLS & kết nối dòng họ 1946 0988 522 738 [email protected]
10 Phạm Thượng Hiền
Uv TTr, Trưởng Ban Tài chính 1948 0915 117 788 [email protected]
11 Phạm Thị Lệ Trường
UvTTr, Trưởng Ban Lễ tân 1943 01695 232 485
04 6275 5118 [email protected]
12 Phạm Văn Kỳ
Uv TTr, Trưởng Ban Kiểm tra 1949 0913 239 477 [email protected]
13 Phạm Quang Trung
Uv TTr, TBT Trang tin điện tử 1989 0904 003 308 [email protected]
14 Phạm Đắc Đạt
UVTTr, P.CT TT HĐ DN 1956 091 246 9999 [email protected]
15 Phạm Thành Công
UvTTr đại diện CLB TTrẻ 1972 0914 543 883 [email protected]
16 Phạm Hồng Anh
UvTTr đại diện HP TP Hà Nội 1941 0918 786 813 [email protected]
17 Phạm Công Sang
UvTTr, PCT TT HĐHP TP. HCM 1936 0913 714 544 [email protected]
18 Phạm Lệ Cường
UvTTr đại diện HP Hà Giang 1930 01679 458 348 [email protected]
19 Phạm Đình Đôn
UvTTr đại diện HP Bình Định 1963 0914 100 001 [email protected]
20 Phạm Ngọc Sơn
UvTTr đại diện HP Đắc Lắc 1959 0935 605 389 [email protected]
21 Phạm Công Danh
UvTTr đại diện HP Cà Mau 1952 0913 893 147
22 Phạm Hữu Thanh Tùng
UvTTr đại diện HP Thừa Thiên – Huế 1953 0903 507 570 [email protected]
23 Phạm Đình Thanh
UvTTr đại diên HP Thanh Hóa 1957 0912 275 637 [email protected]
24 Phạm Ngọc Phán
UvTTr đại diện HP Nam Định 1949 0989 981 389 [email protected]
25 Phạm Đình Trọng
UvTTr đại diện HP Thái Bình 1948 0913 291 639
Ban Thư ký Hội đồng
Phạm Hữu Hỗ
Tổng Thư ký 1948 0913 217 025 [email protected]
26 Phạm Thừa Tùng
Phó Tổng thư ký 1981 0989 806 838 [email protected]
27 Phạm Quốc Tuấn
Phó Tổng thư ký 1981 097 525 6688 [email protected]
2. CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH
2.1. BAN TÔC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ
Phạm Thanh Hùng
UV TTr., Tr. Ban 1946 0988 522 738 [email protected]
28 Phạm Ngọc Phô
Phó Trưởng Ban 1939 0947 312 619 [email protected]
29 Phạm Quang Diến
Ủy viên 1927 0984 530 736
0350 388 8124 [email protected]
Phạm Đình Đôn
Ủy viên 1963 0914 100 001 [email protected]
30 Phạm Thuận Thành
Ủy viên 1962 01685 300 803 [email protected]
31 Phạm Thúc Hồng
Ủy viên 1955 0914 239 449 [email protected]
32 Phạm Quốc Lương
Ủy viên 1955 01225 157 737 [email protected]

33 Phạm Trương
Ủy viên 1949 0913 238 265 [email protected]
34 Phạm Thị Kim Liên
Ủy viên 1963 0983 812 363 [email protected]

35 Phạm Việt Hùng
Phó Trưởng Ban 1971 0983 976 889 [email protected]
36 Phạm Trọng Minh
Ủy viên 1941 0983 251 041
04 3835 7639 [email protected]
37 Phạm Minh Quyết
Ủy viên 1978 0988 388 088 [email protected]
Phạm Công Sang
P. Trưởng ban 1936 0913 714 544 [email protected]
38 Phạm Bảo Hưng
Ủy viên 1962 0914 070 861 [email protected]
39 Phạm Mạnh Hoài
Ủy viên 1972 0915 137 052
2.2. BAN TÀI CHÍNH
Phạm Thượng Hiền
UV TTr, Trưởng Ban 1948 0915 117 788 [email protected]
40 Phạm Xuân Thạc
Ủy viên 1941 0903 202 155 [email protected]
41 Phạm Thị Loan
Phó Trưởng Ban 1962 0903 413 699 [email protected]
42 Phạm Quang Quýnh
Ủy viên 1944 01685 104 806
43 Bùi Nguyệt Anh
Ủy viên 1974 0962 031 237 [email protected]
44 Phạm Văn Lâm
Ủy viên 1959 0913 373 891
45 Phạm Quốc Trí
Ủy viên 1972 0914 815 719 [email protected]
46 Phạm Văn Thuận
Kế toán 1956 0948 374 052 [email protected]
47 Phạm Thị Dung
Thủ qũy 1952 0913 044 265
2.3. BAN LỄ TÂN
Phạm Thị Lệ Trường
UV TTr, Trưởng ban 1943 01695 232 485
04 6275 5118 [email protected]
48 Phạm Văn Sơn
Phó Trưởng Ban 1955 0904 584 088 [email protected]
49 Phạm Văn Tây
Ủy viên 1969 0975 577 989 [email protected]
50 Phạm Cao Xạ
Ủy viên 1941 0975 141 484
51 Phạm Văn Huân
Ủy viên 1941 0917 100 809
52 Phạm Thị Lợi
Phó Trưởng Ban 1959 0933 266 088
53 Phạm Tuấn
Ủy viên 1969 0914 888 227
54 Phạm Thị Mùi
Ủy viên 1955
55 Phạm Công Ân
Ủy viên 1974 0988 899 927 [email protected]
56 Phạm Đình Yên
Ủy viên 1959 0904 624 393
57 Phạm Minh Đạt
Ủy viên 1978 0932 269 889
58 Phạm Duy Chinh
Ủy viên 01245 292 502
2.4. BAN THÔNG TIN – TƯ LIỆU
Ban Thông tin – Tư liệu
Phạm Quang Nhuệ
PCT, TB Thông tin- Tư liệu 1946 0934 585 276 [email protected]
59 Phạm Văn Hồng
Phó Ban TT-TL 1950 0912 305 918 [email protected]
60 Phạm Huy Thuận
Ủy viên 1942 0987 899 076
04 3852 6654 [email protected]
61 Phạm Thị Thanh Thanh
Ủy viên 1992 0975 943 692 [email protected]
62 Phạm Tuấn Khanh
Ủy viên 1945 0914 936 910 [email protected]
63 Phạm Vũ Động
Ủy viên 1943 01234 190 277 [email protected]
Ban Biên tập Bản tin nội tộc Thông tin Họ Phạm Việt Nam
Phạm Quang Nhuệ
PCT HĐTQ, Tổng Biên tập BTNT 1946 0934 585 276 [email protected]
Phạm Hữu Thanh Tùng
Phó Tổng Biên tập 1953 0903 507 570 [email protected]
Phạm Văn Hồng
Phó TBT 1950 0912 305 918 [email protected]
64 Phạm Văn Chức
Ủy viên 1957 0982 199 309 [email protected]
65 Phạm Bá Đước
Ủy viên 1947 0908 482 763 [email protected]
66 Phạm Minh Hòa
Ủy viên 1960 0913 470 862 [email protected]
67 Phạm Trung Hiếu
Ủy viên 1975 [email protected]
Biên tập Trang tin điện tử www.hophamvietnam.org
Phạm Quang Trung
UV TTrực, TBT 1989 0904 003 308 [email protected]
68 Phạm Khánh Dương
Ủy viên 1977 0983 197 195 [email protected]
69 Phạm Quang Khoát
Ủy viên 1989 0973 867 486 [email protected]
2.5. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
Phạm Huỳnh Công
PCT kiêm Trưởng Ban 1951 0903 447 887 [email protected]
70 Phạm Thị Loan
Ủy viên 1954 0913 312 666 [email protected]
Phạm Ngọc Phán
Ủy viên 1949 0989 881 389 [email protected]
71 Phạm Bá Nam
Ủy viên 1953 0919 324 847 [email protected]
72 Phạm Xuân Hào
Ủy viên 1988 0974 423 576 [email protected]
73 Phạm Thanh Bình
Phó Trưởng Ban 1974 0936 465 199 [email protected]
74 Phạm Hùng Tiến
Ủy viên 1955 0983 283 484 [email protected]
75 Phạm Văn Luân
Ủy viên 1988 0974 341 588 [email protected]
76 Phạm Văn Toàn
Ủy viên 1978 0986 525 136 [email protected]
77 Phạm Quốc Chử
Ủy viên 1952 0989 329 730 [email protected]
78 Phạm Văn Luân
Phó Trưởng Ban 1959 0912 987 935
79 Phạm Ngọc Oanh
Ủy viên (Linh Mục) 1941 0912 785 774 [email protected]
80 Phạm Ngọc Quang
Ủy viên 1953 0913 019 360
81 Phạm Đức Kỳ
Ủy viên 1961 0913 708 888 [email protected]
82 Phạm Ngọc Anh
Ủy viên 1978 0987 779 468 [email protected]
83 Phạm Trợ
Ủy viên 1941 [email protected]
84 Phạm Thái Sơn
Ủy viên 1983 0904 257 583
Phạm Tuấn Khanh
Ủy viên 1945 0914 936 910 [email protected]
85 Phạm Văn Phong
Ủy viên 1976 0905 399 935 [email protected]
2.6. BAN KIỂM SOÁT
Phạm Văn Kỳ
Uv TTr, Trưởng Ban Kiểm tra 1949 0913 239 477 [email protected]
86 Phạm Lưu Phi
Ủy viên 1947 0984 553 985 [email protected]
87 Phạm Huy Hùng
Ủy viên 1977 0904 507 377 [email protected]
88 Phạm Thị Hải Yến
Ủy viên 1948 01685 793 465
89 Phạm Kim Ngân
Ủy viên 1950 0979 985 574
3. CÁC ỦY VIÊN ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Phạm Hồng Anh
UVTTr đại diện Hà Nội 1941 0918 786 813 [email protected]
Phạm Lệ Cường
HĐHP Hà Giang 1930 01679 458 348 [email protected]
90 Phạm Ngọc Cương
HĐHP Quảng Ninh 1944 0904 545 079
91 Phạm Thanh Bình
HĐHP Hải Phòng 1952 0913 241 843
92 Phạm Văn Bảo
HĐHP Hải Dương 1942 0972 498 565
0320 385 2498
93 Phạm Mạnh Hảo
HĐHP Bắc Ninh 1957 0978 592 926
94 Phạm Văn Chiến
HDHP Bắc Giang 1948 01699 391 431
95 Phạm Văn Phong
HĐHP Hưng Yên 1934 0321 398 9243 [email protected]
96 Phạm Khoát
HĐHP Nam Định 1937 0975 935 090
97 Phạm Phú Hình
HĐHP Hà Nam 1971 0977 264 860 [email protected]
98 Phạm Ngọc Hòa
HĐHP Ninh Bình 1955 0963 292 856 [email protected]
99 Phạm Ngọc Thắng
HĐHP Hòa Bình 1971 0983 093 258 [email protected]
100 Phạm Văn Lượng
HĐHP Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1940 01636 350 334
101 Phạm Bá Vương
HĐHP TT – Huế 1953 0914 006 632 [email protected]
102 Phạm Đức Nam
HĐHP QN-ĐN 1953 0903 501 345 [email protected]
Phạm Đình Khối
HĐHP Quảng Ngãi 1949 0903 691 108 [email protected]
103 Phạm Văn Thanh
HĐHP Bình Định 1948 0913 440 789 [email protected]
104 Phạm Ngọc Điêp
HĐHP Phú Yên 1949 0978 548 488
105 Phạm Long Hoàng
HĐHP Khánh Hòa 1955 0903 533 755
0583 523 771 [email protected]
106 Phạm Dự
HĐHP Bình Thuận 1939 0909 258 023
0623 824 898 [email protected]
107 Phạm Văn Tám
HĐHP Lâm Đồng 1943 0913 865 142 [email protected]
108 Phạm Phúc Thang
HĐHP Đồng Nai 1950 01688 739 988 [email protected]
109 Phạm Xuân Thu
HĐHP Bình Dương 1947 0988 872 879
110 Phạm Duy Tốn
HĐHP TP Cần Thơ 0939 129 507 0973 964 346
Phạm Công Danh
HĐHP Cà Mau 1952 0913 893 147
Phạm Ngọc Bổn
HĐHP Phạm Đạo Soạn 1947 0978 895 826
111 Phạm Văn Thảnh
HĐHP Phạm Đạo Soạn (TP/ HCM) 1933 01672 228 625 [email protected]
112 Phạm Thoại Tuyền
HĐHP Lý Sơn, Quảng Ngãi 1945 01698 983 459
113 Phạm Ngọc Tánh
HĐHP TP Uông Bí, Quảng Ninh 1950 0904 995 563
Phạm Công Sang
HĐHP TP/ HCM 1936 0913 714 544 [email protected]

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments