Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCDANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI  KHÓA...

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI  KHÓA V- NHIỆM KỲ (2020 – 2025) (Kèm theo QĐ số 35/2023-HĐHPVN ngày 16/7/2023)

 

T.THỌ VÀ TÊNNĂM SINHCHỨC DANH MỚICHỨC DANH KHÁCNƠI

quậnhuyện

Điện thoại
1Phạm Thanh Hùng1946Chủ tịch

HĐHP Hà Nội

UVTT- Trưởng ban Tộc phả HĐHPVN,

Bổ sung mới

Thanh Xuân0988522738
2Phạm Gia Thuận1957PCT TT

HĐHP Hà Nội

UV.HĐHPVN,

Đương nhiêm HĐHPHN

Hà Đông0942082566
3Phạm Quang Đat1952PCT

HĐHP Hà Nội

UVTT. HĐHPVN, đương nhiệm HĐHPHNĐống Đa0912417456
4Phạm Mai Dựng1958PCT

HĐHPHN

 UVTT. HĐHPVN,

Bổ sung mới

Hai Bà Trưng0983230358
5Phạm Tú Năm1964PCT

HĐHP Hà Nội

UVTT.HĐHPVN, đương nhiệm HĐHPHNĐống Đa0913036098
6Phạm Gia Tường1958PCT

HĐHP HN

UVHĐHPVN đương nhiệm HĐHPHNThanh

Xuân

0913251158
7Phạm Văn Tân1955PCT

HĐHPHN

UVHĐHPVN,

bổ sung mới

Hai bà Trưng0913286398
8Phạm Khắc Liên1955PCT

HĐHPHN

Đương nhiệm HĐHPHNĐông Anh0983589204
9Phạm Đức Hạnh1971PCT

HĐHPHN

Đương nhiệm HĐHPHNCầu Giấy0903423324
10Phạm Văn Nghĩa1971PCT

HĐHPHN

Đương nhiệm HĐHPHNThanh Xuân0988899418
11Phạm X. Phương1958PCT

HĐHPHN

Bổ sung mớiHoàngMai0779246794
12Phạm Văn Tuyên1963UVTT

HĐHP HN

TTK.HĐHPVN

Đương nhiệmHĐHPHN

Cầu Giấy0944668663
13Phạm Ngọc Tài1960UVTT

HĐHP HN

UVHĐHPVN,

Đương nhiệmHĐHPHN

Thanh Xuân0989994298
14Phạm Văn Chốn1954UVTT

HĐHP HN

UVTT.HĐHPVN

Đương nhiệmHĐHPHN

Hai Bà Trưng0913225435
15Phạm Bá Kiếm1949UV

HĐHPHN

Bổ Sung MớiĐống Đa0913053227
16Phạm Ngọc Quân1951ntĐương nhiệmHĐHPHNTây Hồ0984005518
17Phạm Bá Đức1979ntUVHĐHPVN, Bổ sung

mới

Sơn Tây0978164686
18Phạm Quốc Tuấn1974UVTT

 

Đương nhiệmHĐHPHNĐống Đa0975256688
19Phạm Thị Hải Yến1948UV

HĐHPHN

Đương nhiệmHĐHPHNĐống Đa0168793465
20Phạm Thị Nho1941ntĐương nhiệmHĐHPHNĐống Đa0166862068
21Phạm Văn Huân1941ntĐương nhiệmHĐHPHNHoài Đức0917100809
22Phạm Văn Đăng1945ntĐương nhiệmHĐHPHNMỹ Đức0123252158
23Phạm Văn Tùng1980ntĐương nhiệmHĐHPHNTrang tin0985116162
24Phạm Q Trung1980ntĐương nhiệmHĐHPHNTrang tin0904003308
25Phạm Huy Chiến1952ntĐương nhiệmHĐHPHNThanh oai0979764658
26Phạm vănThắng1976ntbổ Sung mớiĐống Đa0979988131
27Phạm Hoàn1980ntUVHĐHPVN,

bổ Sung mới

Hà Đông0975926940
28Phạm Ngọc Thắng1971ntUVHĐHPVN,

bổ Sung mới

Hoàn Kiếm0903291055
29Phạm Kiên Đạt1979ntBổ Sung mớiHoài Đưc0987193334
30Phạm Dũng1984ntBổ Sung mớiHoàngMai0974929889
31Phạm Ngọc Thắng1976ntUVHĐHPVN

Bổ Sung mới

Đống Đa0912908126
32Phạm Văn Bộ1954UVTT

HĐHPHN

Bổ Sung mớiĐông Anh0984872690
33Pham Quang Chi1952ntĐương nhiêm HĐHNnt0912291789
34Pham Ngọc Chanh1958UV

HĐHPHN

Bổ Sung mớint0978995898
35Pham Trọng Hành1950ntntĐông Anh0976644909
36Phạm Thị Lành1950ntntnt0983177169
37Phạm Thế Nga1956ntBổ Sung mớiĐông Anh0369961750
38Phạm Trường thi1950ntntnt0989287303
39Phạm Văn Bình1953ntĐương nhiêmHĐHPHNHà Đông0976202906
40Phạm Văn Dinh1956ntntnt0366604630
41P. thị Minh Tân1950ntBổ Sung mớint0354724783
42Phạm Duy Anh1991ntĐương nhiêmHĐHPHNHoàngMai0888062269
43Phạm Quân1962ntntGia Lâm0983190542
44Phạm Văn Thăng1973UVTT

HĐHPHN

Bổ sung mớiThanh Xuân0912322077
45Phạm Văn Bổng1952ntntTây Hồ0983583933

 

Tổng số có 45 thành viên HĐHP TP Hà Nội

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments