Goc thơ:

Kính dâng hương

Chúng con về đây từ bốn phương
Thành kính dâng lên nén tâm hương
Từ đường họ PHẠM uy linh tự
Sương khói nhẹ bay ngan ngát thơm
Đâu về bóng dáng bậc cổ tiên
Áo bào dẹp giặc,tung vó ngựa
Mở cõi,lập thôn,đất yên bình
Ngàn đời sau cháu con nối bước
Tu nhân,tích trí sánh anh hào
Vinh danh tiến sĩ bao lớp lớp
Mơ mặt rạng danh với tổ tông
Góp sức dựng xây non nước Việt
Ngàn năm vững mạnh đất anh hùng.

Phạm Lưu Phi

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments