Góc thơ:

HỌ PHẠM VIỆT NAM

Họ Phạm Việt Nam một hội đồng
Cùng nhau tô điểm đẹp non sông
Nhân từ giúp nước ngời trang sử
Hiếu nghĩa ích nhà rạng tổ tông
Phạm tộc truyền lưu dòng huyết thống
Tông đồ nối lại họ thêm đông
Quê hương thắm thiết tình gia tộc
Đất nước sáng tươi nghĩa hội đồng !
Kỷ niệm ngày 24/10/2016 (24/09/Bính Thân )
Phạm Văn Ngọc
Hậu duệ đời thứ 11 Họ Phạm Trung Thứ-Mỹ Chánh- Phù Mỹ- Bình Định

ngoc

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments