GÓC THƠ

 

ĐI CÙNG NĂM THÁNG

(Kính tặng các bậc cao niên Họ Phạm toàn quốc)

Say tin, mê sách tìm thơ

Cầu lông hai buổi, ván cờ đợi nhau

Bỏ quên tuổi tác ốm đau

Không quên ba bữa cơm rau phần nhiều

Đạp xe cuốc bộ sớm chiều

Thăm con, dặn cháu răn điều nghĩa nhân

***

Bách niên ngược dốc bước dần

Qua bao nhiêu bậc tùy thân mỗi người

Cây già tộc Phạm xanh tươi

Cảm ơn nguồn cội đẹp lời họ ta

Đường đời đâu chỉ có hoa

Chông gai, ghềnh thác vượt qua đi cùng./.

                                                                  Ông Phạm Văn Lưu

                                                                    Đống Đa- HÀ NỘI

CẢM SÚC.

Cứ nhắc đến tên tôi nhớ ngay

Tôi là người Họ Phạm.

Dù không đa cảm.

Vẫn biết dòng dõi, luôn sống suốt đời tôi

Ngẩn mặt lên tôi thầm cảm ơn người

Nhìn trông xuống, muốn xanh cành nở ngọn

Sống hết mình, vẫn thấy mình chưa sống trọn

Dông tố cần có độ thân

Nắng mưa duyên cần có nón

Lẫn lộn giữa dòng đời, gốc ngọn ở nơi đâu

Họ hàng đông vui, mới coi đó là giầu

Tôi thức được hội đoàn, chính đây là thế mạnh

Đoàn tụ dõi dòng, người người canh cánh

Để Họ Phạm Việt Nam ta, trữu trái thơm hoa

Xin phúc hồng, Phạm Thủy Tổ ban ra

Tiếp tiếp, muôn đời cho con cháu … Chúng ta

Đời vinh hiển cũng là nhờ nhờ dòng Họ./.

                                                                      Phạm Quang Diến

                                                              Xuân Trường, Nam Định

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments