Trang chủGIỚI THIỆUGóc thơ: HỌ PHẠM TIỀN SÁNG HẬU CƯỜNG

Góc thơ: HỌ PHẠM TIỀN SÁNG HẬU CƯỜNG

Tặng các dòng họ văn hóa ,dòng họ khuyến học.

Họ phạm “Tôn tộc đại quy”
Tri ân Thủy tổ Tiên tri đầu nghành
Tổ công – Tông đức minh anh
Trưởng chi ,Trưởng tộc các nghành đồng tâm
Đóng quỹ khuyến thưởng hàng năm
Chăm trồng tri thức ươm mầm cây xanh
Thủy tổ nước nguồn trong lành
Hậu duệ phúc đức tài thăng mọi nhà
Vinh danh thành tựu hôm qua
Hôm nay trợ giúp số nhà” bão giông”
Kết nối dòng họ ngàn năm
Hội tụ khoa học nhân văn Tộc đường
Chung sức xây dựng quê hương
Bảo vệ Nhà nước bốn phương nhân hòa
Thế hệ trẻ – Chí xông pha
Cha truyền con nối họ ta ngoan cường.
Phạm Tô Thắn
PCT. Hội đồng Họ phạm Huyện Tiên Lãng

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments