Góc thơ: KẾT NỐI VÒNG TAY HỌ PHẠM

0
1379

 

Kết nối vòng tay phạm tộc ta.

Anh em đồng tộc khắp gần xa.

Cùng nhau chia sẻ tin dòng Họ.

Thế hệ cháu con mãi ngợi ca./.

Phạm Trung Bính

Hội Đồng Họ Phạm TP Nam Định