Góc thơ

Lời BBT: Ngày 8/10/2015 ông Phạm Duy, HĐHP Cần Thơ, đã gửi tin hoạt động cho BBT. Ngày 21/10/2015 BBT đã nhận được tin và ảnh. Tin này đã được BBT đưa tin ngày 12/9/2015. Nay BBT xin đăng 2 khổ thơ do ông Phạm Duy sáng tác trong dịp họp này:

VIỆC HỌ KHÁ RỒI

Tâm đức chúng ta ơn Tổ Tiên

Cần Thơ họ Phạm khắc ba miền

Qua rồi việc họ chưa tốt lắm

Nay đã đổi thay tiến bộ liền

QUYẾT TÂM MỚI

Hội đồng họ Phạm họp lần đầu

Thống nhất cachs làm cho mãi sau

Chắc chắn từ nay Họ rất tốt

Cần thơ Phạm tộc quyết cùng nhau.

Phạm Duy

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments