Trang chủGIỚI THIỆUHĐHP HÀ NỘI HỌP SƠ KÊT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

HĐHP HÀ NỘI HỌP SƠ KÊT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Sáng ngày 16/8/2016 Hội đồng Họ Phạm Hà Nội đã tiến hành Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2916. Tới dự có TS. Phạm Vũ Câu, Chủ tịch HĐHPTQ Việt Nam. Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu nhất trí với bản Báo cáo dự thảo và đóng góp cho chương trình hoạt động của Hội đồng. Phát biểu với Hội Nghị, bác Phạm Vũ Câu cho rằng báo cáo dự thảo của thường trực HĐHP Hà Nội tương đối đầy đủ và nhấn mạnh thêm một số vấn đề như: Cần duy trì, củng cố các Hội đồng đã có, phát triển thêm các Hội đồng trên các địa bàn mới, việc này cần làm dài dài, làm mãi, làm thường xuyên, liên tục, không cầu toàn, không nóng vội. Cần tập trung chú ý đến công tác vận động. Bác Phạm Vũ Câu cũng nói rõ hơn về chương trình ngày 20/7 lễ dâng hương giỗ Thượng thủy tổ Phạm Tu; về kỷ niệm 20 năm ngày thành lập HĐTQHP Việt Nam; giải thích thêm về tiêu chuẩn vinh danh, khen thưởng khuyến học khuyến tài nhân kỷ niêm 20 năm ngày thành lập HĐ. Nói rõ dự kiến tổ chức hội thảo khoa học về danh tướng Phạm Quốc Lang và giao nhiệm vụ cho HĐHPHN thành lập đoàn khảo sát, phối hợp với ban quản lý đình Lương Sử, nơi thờ Thái Uý Phạm Cự Lượng để có giải pháp đề xuất với chính quyền các cấp tôn tạo đi tích…
Cuối hội nghi, các đại biểu đã dự liên hoan vui vẻ, thân mật.

Phạm Đạt
1 2 3 4 5 6 7

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments