HĐHP huyện Vũ Thư, Thái bình tổ chức HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHƯƠNG PHÁP LẬP TỘC PHẢ

0
538

BBT: Tộc phả là một tài sản quý, là bảo vật của mỗi dòng họ. Tộc phả được lập càng đầy đủ, chi tiết và khoa học thì càng có giá trị truyền đời cho con cháu. Nhiều dòng họ đã có Tộc phả, có dòng họ còn có Tộc phả Hán – Nôm, nhưng bị hạn chế do cả chủ quan và khách quan nên Tộc phả của các dòng họ thường chưa thật đầy đủ, có tư liệu đến đâu thì ghi chép đến đấy.

Hướng dẫn các gia tộc tục biên / lập mới Tộc phả là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội đồng họ Phạm các cấp trong những năm tới. Và, Hội đồng họ Phạm huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong những Hội đồng đi tiên phong trong lĩnh vực hoạt động này: Vừa tổ chức Hội nghị đại biều các dòng họ Phạm trong toàn huyện về phương pháp lập Tộc phả.

Tuy tài liệu được phổ biến trong Hội nghị này còn là tài liệu được tập hợp từ các bài viết theo quan điểm và nhận thức của từng cá nhân và cần được bàn thêm để có được tài liệu hướng dẫn chung hợp lý nhất có thể, nhưng việc làm của HĐHP huyện Vũ Thư là rất đáng hoan nghênh và cần đấy mạnh.

***

Thực hiện chủ trương của HĐTQ HPVN là chuyển mạnh hoạt động về cơ sở để giúp cơ sở gây dựng, duy trì và phát triển phong trào giúp nhau làm việc họ, HĐHP Huyện Vũ Thư rất quan tâm và đẩy mạnh các mặt hoạt động việc họ. Việc họ có nhiều, từ việc xây dựng, duy tu từ đường mộ tổ, phát huy và vun đắp nề nếp gia phong của dòng họ, dựng và phát triển tộc phả, phục hồi truyền thống thờ cúng tổ tiên, tế lễ đúng nghi thức cổ, trân trọng trang nghiêm, tổ chức kính lão, truất bần khuyến học – khuyến tài…

Một hoạt động mới nhất HĐHP huyện Vũ Thư vừa triển khai là Tổ chức Hội nghị đại biều các dòng họ Phạm trong toàn huyện giới thiệu phương pháp lập Tộc phả vào ngày 12/4/2015 vừa qua. Hội nghi được tổ chức nhằm giúp các Gia tộc nắm bắt cơ bản về phương pháp lập Tộc phả.

Nhờ có một số tài liệu hướng dẫn về cách làm gia phả được lưu giữ tại Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ của HĐTQ HPVN, Hội đồng huyện Vũ Thư có ông Phạm Ngọc Phô là ủy viên HĐTQ HP VN, Phó trưởng ban Tộc phả và KNDH họ của HĐTQ đã rất tâm huyết, dành nhiều thời gian (hơn nửa năm), công sức nghiên cứu, biên soạn tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị. Ông vừa là người chuẩn bị tài liệu, vừa trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị này (ảnh dưới), với những nội dung chính là:

– Bố cục / nội dung chính của bản Tộc phả;

– Cách lập phả ký, từ việc chuẩn bị các loại thông tin tư liệu chính phải có, các loại tư liệu khác cần có… đến biên soạn phả ký;

– Cách lập Phả đồ…

V0

HĐHP Vũ Thư đã xuất gần 10 triệu đồng quỹ để in 300 cuốn tài liệu phát cho từng đại biểu. Hội đồng Gia tộc của 267 dòng họ Phạm trong toàn huyện về dự rất đông, mọi người đều rất phấn khởi khi có được bộ tư liệu hướng dẫn này để về thực hiện việc tục biên hay lập mới Tộc phả của dòng họ mình.

V1

Hội nghị được ông Phạm Đình Trọng – ủy viên HĐTQ HPVN, chủ tịch HĐ HP tỉnh Thái Bình về dự, phát biểu đánh giá cao hoạt động của HĐHP huyện, ca ngợi Hội nghị độc nhất vô nhị này, vì cả nước chưa có nơi nào lo và tổ chức được như HĐHP Vũ Thư đây, sẽ bàn trong thường trực HĐHP tỉnh phổ biến cho HĐHP các huyện trong tỉnh học tập Vũ Thư, tiến tới tập huấn cách làm gia phả trong toàn tỉnh Thái Bình.

Cuối cùng, ông Phạm Thanh Giản – Chủ tịch  HĐHP Vũ Thư đã tổng kết, đánh giá kết quả Hội nghị. Sau đó gần 300 đại biểu – những người có tâm đức, trách nhiệm làm việc họ của cả huyện, đại biểu của cả cộng đồng bà con họ Phạm Vũ Thư cùng vui liên hoan và rất phấn khởi vì có vốn liếng để làm Gia phả – một công việc rất quan trọng của mỗi dòng họ.

Con gái họ: Phạm Thị Mai

Ủy viên HĐHP huyện Vũ Thư