Trang chủGIỚI THIỆUHĐHP TỈNH HÀ GIANG, MỘT SỰ CỐ GẮNG PHI THƯỜNG

HĐHP TỈNH HÀ GIANG, MỘT SỰ CỐ GẮNG PHI THƯỜNG

Dù mới chính thức thành lập ngày 7/11/2020 từ việc chuyển từ HĐHP TP Hà Giang thành HĐHP tỉnh Hà Giang, các thành viên sáng lập của HĐ đã làm được những việc phải nói là phi thường. Phi thường ở chỗ có một vài HĐHP cấp tỉnh dù thành lập nhiều năm nhưng vẫn chưa kiện toàn được tổ chức về nhân sự hoặc vẫn chưa có được một Quy chế chính thức để hoạt động. Trong khi đó, HĐHP Hà Giang đã kiện toàn được tổ chức về nhân sự và văn bản quy phạm:

  • HĐ đã kiện toàn mộ thường trực của HĐ cấp tỉnh gồm 13 thành viên, trong đó gồm Chủ tịch, 3 phó chủ tịch.
  • Sớm soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng từ khi mới là HĐ cấp thành phố, và nay đã điều chỉnh và thông qua Quy chế chính thức của HĐ cấp tỉnh vào ngày 20/6/2021. Quy chế ngắn gọn chỉ trong 5 trang A4, gồm 8 điều, nhưng bao phủ hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Hội đồng.

Được biết, ngay từ đầu, khi chuẩn bị thành lập HĐ cấp thành phố, các vị sáng lập đã biết “tận dụng” chất xám của những người đi trước: trao đổi, tham khảo các quy chế của các nơi khác.

Vì vậy, việc cộng tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các HĐHP, các HĐGT và các dòng họ trong việc xây dựng các văn bản quy phạm cũng như phương pháp hoạt động việc họ cho hiêu quả là rất thiết thực.

Xin được có lời hoan nghênh các cố gắng và thành tựu của HĐHP Hà Giang và các thành viên của Hội đồng và xin chúc HĐ luôn cvos nhiều thành công mới trong hoạt động của mình thời gian tới./.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH HÀ GIANG

                                                                  QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH HÀ GIANG

———————

Nguồn gốc cư dân Họ Phạm và sự ra đời HĐHP tỉnh Hà Giang.

Trước CM tháng 8/1945 tỉnh Hà Giang có khoảng 10 vạn dân, trong đó chủ yếu là các dân tộc bản địa; chỉ có số ít người Kinh là công chức của chính quyền thực dân phong kiến và vài chục hộ cư dân miền xuôi lên buôn bán nhỏ ở thị xã và các châu lỵ. Trong CM tháng 8/1945 Xứ ủy Bắc kỳ đã cử nhiều cán bộ, bộ đội người Kinh lên Hà Giang xây dựng, phát triển phong trào CM. Trải qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, cải tạo xây dựng CNXH và các đợt vận động khai hoang phát triển kinh tế văn hóa miền núi của Chính phủ giai đoạn (1945-1990)…đã có hàng chục vạn lượt cán bộ và nhân dân từ các tỉnh miền xuôi lên Hà Giang công tác, chiến đấu, sản xuất. Một bộ phận trong số họ đã bám trụ ở lại Hà Giang sinh cơ lập nghiệp, tạo nên cộng đồng người Kinh ngày càng đông đúc, sinh sống hòa đồng với các dân tộc khác ở hầu khắp các huyện, xã.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ nhiều nguồn, trong khoảng 50 năm trở lại đây, trong cộng đồng người Kinh ở Hà Giang (với trên 40 dòng họ, luôn đứng thứ 4/19 dân tộc với trên 11 vạn người năm 2019) thì dòng họ Phạm luôn là một trong các dòng họ lớn; thường xếp thứ 4 (sau họ Nguyễn, Lê, Trần). Dòng họ Phạm ở Hà Giang quy tụ từ nhiều Tộc Phạm khác nhau, từ nhiều vùng, miền ở các tỉnh miền Bắc di cư lên Hà Giang trong khoảng 50-60 năm nay mà chưa thể xác định rõ nguồn gốc những Tộc Phạm nào. Phẩm chất đặc trưng của người họ Phạm là chính trực, hiếu học, trọng đạo nghĩa, thanh liêm… có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Hà Giang. Do hầu hết là người nhập cư, không rõ nguồn gốc Tộc Phạm nên HĐHP Hà Giang chỉ thờ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu là Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam; hàng năm tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ ngày 20/7 âm lịch.

Sau khi HĐHP Việt Nam thành lập ngày 24/10/1996, công tác vận động thành lập HĐHP ở Hà Giang được xúc tiến từ năm 2009 do ông Phạm Lệ Cường và ông Phạm Trợ khởi xướng. Ngày 8/10/2011 Hội nghị toàn thể hội viên Họ Phạm lần thứ nhất với 78 hội viên đã quyết định thành lập HĐHP Thành phố Hà Giang; bầu Ban Thường trực gồm 7 thành viên do ông Phạm Lệ Cường làm Chủ tịch, ông Phạm Trợ làm PCT. Đến tháng 12/2020 HĐHP TP Hà Giang có 140 hội viên, sinh hoạt ở 4 Chi hội cơ sở. Ban Thường trực gồm 13 thành viên. Căn cứ vào sự phát triển của dòng họ và yêu cầu công tác tổ chức của HĐHP Việt Nam, ngày 07/11/2020 Chủ tịch HĐHP Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Vũ Câu ký ban hành Quyết định thành lập HĐHP tỉnh Hà Giang trên cơ sở HĐHP thành phố Hà Giang. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động việc Họ, đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức và hoạt động, Thường trực HĐHP tỉnh Hà Giang tổ chức xây dựng lại Quy chế hoạt động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của HĐHP cấp tỉnh.

Điều 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

– HĐHP tỉnh Hà Giang là tổ chức xã hội dòng họ tự nguyện: Nơi hội tụ tất cả các thành viên Họ Phạm ở Hà Giang, nhắm xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau học tập, công tác, sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn hoạn nạn; khích lệ con cháu học giỏi học cao để góp phần xây dựng quê hương đất nước.

– Mục đích hoạt động của HĐHP là kết nối, tập hợp, tất cả những người họ Phạm có chung tâm nguyện là tìm hiểu cuội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tổ tiên và các bậc tiền bối. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, học tập, công tác, khuyến học khuyến tài, tự tôn pháp luật; xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương ấm no hạnh phúc. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ; chung sức, chung lòng  xây dựng, phát triển dòng họ ngày càng vững mạnh, trường tồn.

– HĐHP tỉnh Hà Giang trân trọng chào đón con, cháu nội ngoại, dâu, rể Họ Phạm tự nguyện tham gia HĐHP, tuân thủ Qui chế hoạt động của HĐHP và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. HĐHP tỉnh Hà Giang cũng trân trọng chào đón mọi thành viên có tâm nguyện, trách nhiệm, năng lực… tham gia Ban Thường trực để gánh vác công việc chung của dòng Họ.

Điều 2NGUYÊN TẮC HỌAT ĐỘNG.

– Nguyên tắc hoạt động của HĐHP tỉnh Hà Giang là tập thể đồng thuận theo đa số. Chủ tịch HĐHP tỉnh điều hành công việc chung theo Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh Hà Giang và sự chỉ đạo của Thường trực HĐHP Việt Nam. Các phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, ủy viên Hội Đồng giúp Chủ tịch điều hành công việc chuyên môn và tuân thủ theo sự phân công của Chủ tịch.

– Các Ban chuyên môn, Chi hội trưởng cơ sở điều hành công việc thường xuyên của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch và Thường trực HĐHP tỉnh.

– Các thành viên Họ Phạm có trách nhiệm tham gia đầy đủ mọi hoạt động việc Họ, đóng góp ý kiến xây dựng. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh. Nếu thành viên không tự nguyện tham gia sinh hoạt và đóng hội phí thì Ban Thường trực HĐHP tỉnh xem xét xóa tên khỏi danh sách thành viên.

– Ban Thường trực HĐHP tỉnh họp 6 tháng 1 kỳ để kiểm điểm hoạt động công tác hội, đề ra chương trình hành động tiếp theo. Việc triệu tập Hội nghị toàn thể hội viên và Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam ngày 20/7 âm lịch do Ban Thường trực HĐHP tỉnh quyết định.

Điều 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

– HĐHP tỉnh Hà Giang được tổ chức theo địa bàn hành chính địa phương, nơi có cư dân họ Phạm sinh sống: Hiện tại mới tổ chức 2 cấp: HĐHP tỉnh và các Chi hội cơ sở. Sau này HĐHP phát triển mạnh ở các địa phương thì sẽ thành lập HĐHP huyện, thành phố, xã phường. Các dòng họ lớn có nhiều chi, cành ở các địa phương có thể thành lập Hội đồng Gia tộc của dòng họ, trực thuộc HĐHP tỉnh Hà Giang; nhằm tập hợp đông đảo hội viên tự nguyện tham gia hoạt động của HĐHP.

– Ban Thường trực HĐHP tỉnh gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch, các ủy viên HĐHP tỉnh là những người đại diện tiêu biểu cho tâm tư, nguyện vọng của các thành viên Họ Phạm, có đức độ, gương mẫu, tâm huyết với dòng họ, có sức khoẻ, năng lực. Chủ tịch, các PCT HĐHP tỉnh Hà Giang do Đại hội toàn thể hội viên hoặc Hội nghị toàn thể hội viên bầu ra theo nguyên tắc đồng thuận đa số, có nhiệm kỳ 5 năm. Việc đề cử, miễn nhiệm Chủ tịch, PCT, do Thường trực HĐHP tỉnh đề cử và phải được Đại hội thành viên hoặc Hội nghị toàn thể thành viên thông qua.

– Các ủy viên HĐHP tỉnh do Thường trực HĐHP tỉnh chỉ định. Số lượng ủy viên Thường trực căn cứ vào công tác tổ chức và tình hình thực tế để bố trí sắp xếp. Ủy viên HĐHP tỉnh có thể thay đổi, bổ sung (theo nhu cầu hoặc nghỉ việc vì các lí do khác nhau) do Thường trực HĐHP tỉnh quyết định.

Điều 4. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HĐHP TỈNH HÀ GIANG.

– Ban Thường trực HĐHP tỉnh là trung tâm giao lưu, thông tin liên lạc, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động của HĐHP tỉnh Hà Giang theo tôn chỉ mục đích, quy chế hoạt động. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm đã được Đại hội HĐHP tỉnh và đại hội HĐHP Việt Nam thông qua. Chủ trì tổ chức các phiên họp thành viên HĐHP tỉnh Hà Giang mỗi năm một lần để kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai công việc tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết thì Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập phiên họp Thường trực HĐHP và Hội nghị toàn thể thành viên đột xuất.

– Chủ tịch, các phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng không được hưởng phụ cấp, trừ trường hợp hoạt động việc họ, hoặc đi dự các kỳ, cuộc hội nghị do HĐHP Việt Nam tổ chức thì được hỗ trợ tiền tầu xe, nghỉ trọ.

– Việc tổ chức tang lễ cho thành viên quá cố và thăm hỏi thành viên ốm đau, tai nạn được tổ chức theo phân cấp: Thành viên ở Chi hội nào thì Chi hội đó chủ động tổ chức, huy động thành viên tham gia. Thành viên trong Ban Thường trực thì Ban Thường trực trực tiếp tổ chức.

Điều 5: NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN.

  1. Ban Tổ chức Nghi lễ: Do PCT Thường trực và 1 ủy viên Hội đồng phụ trách, có nhiệm vụ đề xuất, chủ trì việc tổ chức các sự kiện, hội nghị: Chuẩn bị nội dung, chương trình, các mặt đảm bảo cho tổ chức các sự kiện, hội nghị, Lễ giỗ Thượng Thủy tổ. Giám sát việc thực hiện Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh,
  2. Ban Văn hóa văn nghệ Khen thưởng Chúc Thọ: Do PCT và 1 ủy viên Hội đồng phụ trách, có nhiệm vụ tham mưu, chủ trì tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, công tác khen thưởng, chúc thọ của HĐHP tỉnh. Duy trì nề nếp tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ HPVN ngày 20/7 âm lịch hàng năm. Hướng dẫn, duy trì thuần phong mỹ tục và nếp sống văn hóa tốt đẹp của dòng họ.
  3. Ban Tổng hợp Lưu trữ Thông tin tư liệu. Do PCT và 1 ủy viên Hội đồng phụ trách, có nhiệm vụ: Tổng hợp, chuẩn bị nội dung báo cáo, văn kiện cho Ban Thường trực. Tiếp nhận, đề xuất triển khai các chủ trương công tác của HĐHP Việt Nam. Phản ánh tin, bài về hoạt động của Họ Phạm Hà Giang trên bản tin HĐHP Việt Nam và báo điện tử Họ Phạm Việt Nam. Làm nhiệm vụ thông tin, truyền thông các hoạt động của Họ phạm TW và địa phương. Thu thập, nghiên cứu Tộc phả, lưu trữ tư liệu, sự kiện về quá trình hoạt động của HĐHP Hà Giang.
  4. Ban Tài chính. Do PCT Thường trực và 2 ủy viên Hội đổng phụ trách, có nhiệm vụ: Tham mưu, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí, bảo đảm kinh phí cho hoạt động của dòng họ. Vận động tài trợ, xây dựng và quản lý quĩ dòng Họ. Tuân thủ nguyên tắc tài chính hiện hành của Nhà nước; thu, chi theo Qui chế tài chính, có chứng từ đầy đủ, rõ ràng; đảm bảo công khai, minh bạch. Hàng năm phải công khai tài chính trước Ban Thường trực và Hội nghị toàn thể thành viên.
  5. Ban Kết nối dòng họ Vận động tài trợ, phát triển hội viên: Do 1 ủy viên Hội đồng phụ trách, có nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền các hoạt động nổi bật HĐHP Hà Giang và HĐHP Việt Nam: Làm cho các thành viên Họ Phạm hiểu rõ nội dung, ý nghĩa sự ra đời, phát triển của dòng họ; trên cơ sở đó kết nối dòng Họ, vận động phát triển hội viên: Làm công tác Thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của HĐHP tỉnh Hà Giang.

Điều 6: NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHI HỘI CƠ SỞ.

Các Chi hội cơ sở do ủy viên Hội đồng phụ trách, có nhiệm vụ: Thường xuyên nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng thành viên, báo cáo Ban Thường trực. Chủ động tổ chức sinh hoạt, triển khai đầy đủ nội dung, chương trình hành động của Ban thường trực và Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh. Chủ động tuyên truyền vận động phát triển thành viên trên địa bàn mình phụ trách.

Điều 7.  NGUỒN TÀI CHÍNH.

  1. Các nguồn thu.

– Để góp phần xây dựng quỹ hoạt động, các hội viên khi tham gia HĐHP tỉnh Hà Giang đóng góp 200.000đ.

– Hội phí hàng năm mỗi thành viên đóng góp 300.000đ, bao gồm cả chi phí cho tổ chức hội nghị thành viên (thành viên thuộc hộ nghèo, thương binh, gia đình chính sách… được miễn đóng hội phí).

– Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm – Tiền lãi qũi vốn gửi tiết kiệm.

  1. Các khoản chi.

– Chi tổ chức Giỗ Tổ và hội nghị thành viên hàng năm. Chi hành chính (Đánh máy, in ấn tài liệu, giấy mời, các loại bằng sắc). Các khoản chi phát sinh khác khi cần thiết theo quyết định của Chủ tịch HĐHP tỉnh.

– Chi thăm hỏi thành viên ốm nằm viện (mỗi năm 1 lần) = 200.000đ.

– Chi thăm hỏi tai nạn rủi ro, tùy theo từng trường hợp nặng nhẹ: Ban Thường trực quyết định, nhưng không quá 500.000đ.

– Khuyến học: Thưởng cho con, cháu nội, ngoại của thành viên Họ Phạm: Học sinh giỏi cấp Thành phố = 100.000đ. Học sinh giỏi cấp tỉnh = 150.000đ. Học sinh giỏi cấp Quốc gia = 150.000đ. Học sinh đỗ đại học chính quy = 150.000đ.

– Chi mừng thọ các cụ thành viên (70, 75, 80. 85, 90, 95 tuổi) mỗi thành viên = 150.000đ. Hội viên 100 tuổi = 1.000.000đ.

– Chi việc hiếu đối với thành viên quá cố. Thành viên quá cố chi 500.000đ (gồm bức trướng và tiền mặt). Thân nhân của thành viên gồm tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, chi 250.000đ (bức chướng và tiền mặt).

– Chi hỗ trợ tiền vé xe, tiền ăn, nghỉ cho các đại biểu đi dự các kỳ, cuộc hội nghị do HĐHP Việt Nam tổ chức.

Điều 8ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

– Quy chế này gồm 8 điều, đã được thông qua tại Hội nghị Thường trực và ủy viên Hội đồng Họ Phạm tỉnh Hà Giang ngày 20/6/2021; có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2021.

– Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có điều gì cần sửa đổi, bổ sung thì Thường trực HĐHP Hà Giang có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung và trình tại đại hội nhiệm kỳ HĐHP tỉnh Hà Giang để xem xét thông qua./.

                                                       Ủy viên Thường trục HĐHP Việt Nam

                                                             Chủ tịch HĐHP tỉnh Hà Gian        

Đã ký

Phạm Lệ Cường

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

              HĐHP TỈNH HÀ GIANG

 

Số: 09/TKG – HĐHP

   

THƯ NGỎ KÊU GỌI

    Phát tâm đóng góp xây Nhà thờ

Họ Phạm tỉnh Hà Giang      

                                             Hà Giang, ngày 22 tháng 11năm 2020

Kính gửi: + Các Mạnh thường quân,

                    + Các con cháu (trai, gái, dâu rể) Họ Phạm đang sinh sống, làm

việc ở Hà Giang, mọi miền đất nước và ở nước ngoài.

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới, nhiều dân tộc. Trong cộng đồng người Kinh ở Hà Giang với gần 50 dòng họ thì dòng họ Phạm luôn là một dòng họ lớn; thường xếp thứ 4 hoặc thứ 5 (chỉ sau họ Nguyễn, Lê, Trần, hoặc họ Hoàng). Họ Phạm ở Hà Giang quy tụ từ nhiều Tộc Phạm khác nhau, ở nhiều vùng, miền; mà chưa có điều kiện xác định rõ nguồn gốc những Tộc Phạm nào. Phẩm chất đặc trưng của người họ Phạm là chính trực, hiếu học, trọng đạo nghĩa, thanh liêm… có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Hà Giang.

HĐHP tỉnh Hà Giang thành lập ngày 08/10/2011; nơi hội tụ tất cả các thành viên Họ Phạm, nhằm kết nối dòng họ, tìm hiểu cuội nguồn, tập hợp ông bà, cha mẹ, con cháu, dâu, rể Họ Phạm thành một tổ chức xã hội dòng họ tự nguyện. Xây dựng tình đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn hoạn nạn. Vận động hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến tháng 8/2021 HĐHP Hà Giang có 140 hội viên, sinh hoạt ở 4 Chi hội cơ sở. Do hầu hết là người nhập cư, không rõ nguồn gốc Tộc Phạm nên HĐHP Hà Giang thống nhất tôn thờ “Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu”  (476 – 545) – Tả tướng, khai Quốc công thần Nhà Tiền Lý; là Danh nhân Họ Phạm xuất hiện sớm nhất trong chính sử; được HĐHP Việt Nam suy tôn là Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam. Hàng năm Tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ Phạm Tu vào ngày 20/7 âm lịch.

Do chưa có Nhà Thờ họ Phạm tỉnh Hà Giang, nên việc thờ cúng và sinh hoạt dòng họ lâu nay phải nhờ vào khuân viên các tổ chức, cá nhân, không giữ được sự uy nghiêm, thành kính. Việc tìm đất, xây dựng Nhà Thờ Tổ và nơi sinh hoạt cộng đồng Họ Phạm trở thành ước nguyện cháy bỏng trong lòng các cụ cao niên Họ Phạm Hà Giang. Việc xây dựng Nhà thờ họ Phạm tỉnh Hà Giang để tôn thờ Thượng Thủy tổ Họ Phạm Việt nam, đồng thời có ban thờ các vị cao tằng Thủy tổ của các chi phái dòng họ Phạm trên đất Hà Giang…, là nơi lưu giữ Tượng thờ, gia phả, văn tự, bài vị, sắc phong, di vật tổ tiên, những điển tích về Họ Phạm. Nhà thờ họ Phạm còn có ý nghĩa văn hóa tâm linh sâu sắc, thờ cúng tổ tiên, những danh nhân Họ Phạm: Nơi cử hành nghi lễ truyền thống để con cháu thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền bối; là nơi sinh hoạt cộng đồng dòng Tộc, giao lưu chia sẻ cội nguồn, tri ân Tổ tiên, kết nối dòng họ; nhắc nhở con cháu không quên đạo lý “Chim có tổ, người có tông’‘ của các dân tộc Việt Nam.

Qua Thư ngỏ này, HĐHP Hà Giang kêu gọi tất cả con cháu, dâu, rể Họ Phạm đang sinh sống ở Hà Giang hay mọi miền đất nước hoặc ở nước ngoài ( đã có thời kỳ sinh sống tại Hà Giang)… hãy ra nhập và sinh hoạt trong tổ chức Hội đồng Họ Phạm Hà Giang. HĐHP Hà Giang trân trọng kêu gọi các con cháu họ Phạm phát tâm công đức, chung tay đóng góp kinh phí, hiện vật, quĩ đất,… để Nhà thờ Họ Phạm ở Hà Giang sớm được xây dựng như ý nguyện chung, nhằm tỏ lòng tri ân Tiên Tổ và để Họ Phạm ta tự hào sánh vai cùng các Họ Tộc anh em.

HĐHP tỉnh Hà Giang xin chân thành cảm ơn, ghi nhận, tôn vinh, lưu danh mãi mãi công đức này của quí vị trong sổ vàng, trên bia đá của Nhà Thờ Họ Phạm Hà Giang. Mọi sự đóng góp của Quí vị xin gửi về địa chỉ: Ông Phạm Lệ Cường, Chủ tịch HĐHP tỉnh Hà Giang: Số 34 – Đường Lâm Đồng – Tổ 10 – Phường Trần Phú – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang: Điện thoại 0349458348: Số Tài khoản: 8200205282743: Ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh tỉnh Hà Giang.

Kính chúc bà con cô bác luôn mạnh khỏe, an khang, thành đạt!

                                                       Ủy viên Thường trực HĐHP Việt Nam

                                                             Chủ tịch HĐHP tỉnh Hà Giang

                                                                                   Đã ký

                                                                           Phạm Lệ Cường

 Ghi chú: Do dịch COVID -19 nên đến nay chưa có kế hoạch khởi công xây dựng.

Đến ngày 26/08/2021 đã có Ông Phạm Công Nhân phát tâm ủng hộ 150 triệu đồng. Khi khởi công xây Nhà Thờ có các ông, bà sau đây sẽ phát tâm ủng hộ:

– Ông Phạm Huy Hãnh TT HĐHP tỉnh Hà Giang                = 100.000.000đ

– Ông Phạm Huỳnh Công PCT HĐHP Việt Nam                 =   10.000.000đ

– Ông Phạm Xuân Thủy PCT HĐHP Hà Giang                    =   10.000.000đ

– Bà Phạm Thị Thành TT HĐHP Hà Giang                           =    5.000.000đ.

Tổng cộng                                                                           = 275.000.000đ

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments