HỌ PHẠM THÔN DƯƠNG HỒI

0
755

 

Vàì nét về thôn Dương Hồi:

 Vùng đất xã Yên Thắng, Yên Nhân, Yên Đồng ngày nay, từ thời xa xưa có một số thôn tên gọi chữ đầu là chữ An: An Trung, An Hạ, An Duyệt, An Dương . . . cũng có thời gian tùy theo các triều đại có một số thôn tên gọi Đồi Tam, Đồi Tây, Đồi Trung, Đồi Hạ, Đồi Thượng . . .

Thôn Dương Hồi hiện nay, từ thế kỷ thứ XIV trở về trước có tên gọi An Dương ( dải đất bình yên thịnh vượng ). Khoảng những năm đầu Triều đại nhà Mạc 1535, do lũ lụt, xóm Thủy Nhai thuộc Đồi Tây chuyển về ở đất An Dương và sau đó đổi tên thành Dương Hồi ( ý nói dải đất hồi sinh sự thịnh vượng ) Như vậy thời nhà Mạc có 3 thôn Dương Hồi, Đồi Tây và Đồi Tam.( thôn Tam Quang ngày nay).

Đến thế kỷ XVIII thời Lê năm 1740, Đồi Tây sáp nhập vào Dương Hồi ( bỏ tên Đồi Tây ). Những năm đầu thế kỷ XIX nhà Nguyễn: Đồi Tam đổi thành Tam Đăng. Sau đó Cụ Phạm Văn Nghị 1805-1881 ( đỗ Hoàng Giáp tiến sỹ năm 1836, làm đốc học) do tránh phạm húy, xin đổi thành Tam quang.

Hiện nay năm 2014, Dương Hồi và Tam Quang thuộc xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 Họ Phạm thôn Dương Hồi:

Do từ hồi Pháp thuộc, nhiều nơi bị giặc càn quét, đốt phá, gia phả các họ đều không còn đầy đủ, thôn Dương Hồi có họ Trần, họ Phan, họ Vũ, họ Nguyễn, họ Lê, họ Dương. . . đặc biệt họ Phạm chiếm đa số và có hai dòng họ Phạm:

1- Dòng họ Phạm Văn 

 Dòng họ Phạm Văn hiện nay có 70 hộ ở thôn, ông Phạm Văn Cương làm trưởng tộc, thay ông Phạm Văn Cảnh tôn trưởng định cư tại Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, có trên 100 xuất đinh đang sing sống tại thôn Dương Hồi, trên 300 xuất đinh làm ăn sinh sống, phát triển ở khắp mọi miền Tổ Quốc cũng như sinh sống ở nước ngoài: Lào, Trung Quốc, Liên bang Nga, Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Sech, Canađa, Mỹ, Thái Lan, Newziland. . .

Vào thời gian cuối đời nhà Mạc- đầu đời nhà Lê Trung Hưng, cụ Thủy tổ Phạm Pháp Nghiêm sinh năm 1540, vợ là Trần Thị Từ hiệu Từ Long cùng gia đình đến lộ Hải Đông ( Hải Dương ngày nay ) rồi chuyển đến sinh sống ở bến sông Đồi( sau này có tên là Phố Vạn ) và tiếp tục thiên cư lánh nạm tại Dương Hồi năm 1580. Từ đó con cháu cụ ngày một sinh sôi phát triển ngày một đông đúc và đóng góp công lao phụng sự đất nước.: Phạm Tướng Công Truy Viễn Bá thụy Liên tự Đôn Hòa vợ hiệu Từ Mỹ, Tiền Chinh Nam Tướng Quân Hoàng Song Bá tự Vân Minh vợ hiệu Từ Hòa, Phạm Quí Công tự Hoàng Xương, phụng mệnh đi sứ Bắc Quốc ( nước Tầu ) . . .

            Cụ Thủy Tổ Phạm Pháp Nghiêm mất vào ngày 3/11/năm Ất Mão 1605, Cụ Thủy Tổ Bà mất vào ngày 20/4 vài năm sau đó.

            Nhà Thờ họ Phạm văn được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XVII, ở vị trí giữa thôn. Hàng năm cứ đến ngày Giỗ Cụ Thủy Tổ mồng 3 tháng 11 ( Âm lịch ) con cháu trong thôn và con cháu sinh sống ở các nơi Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Sài Gòn, Kiên Giang. . . .tập trung về Lễ Tổ cũng như bàn việc họ.

            Con cháu Họ Phạm Văn Thôn Dương Hồi muôn đời hướng về cội nguồn ( hiện nay có 13 đời ), luôn thực hiện theo lời răn dạy của Tổ tiên đã ghi:

                “ Trùng Tu Đường Cấu Vân Trường Hộ

                  Lịch Đại Tôn Diêu Thạch Bất Đan “

                 Nghĩa là :

               “ Tu Tạo nhà thờ trách nhiệm muôn đời

                  Công trạng dòng họ khắc đá không phai”

Duong hoi

( Mong bà con bổ sung tiếp, nhất là các đời nối tiếp sau này )

Hậu duệ có các vị có công với đất nước, chống giặc ngoại xâm, được gia phả ghi nhưng chưa rõ ở thời gian nào? Hậu duệ nay đang ở đâu?                                                                  ‘                           

– Phạm Tướng Công Truy Viễn Bá thụy Liên tự Đôn Hòa vợ hiệu Từ Mỹ,

– Tiền Chinh Nam Tướng Quân Hoàng Song Bá tự Vân Minh vợ hiệu Từ Hòa,

– Phạm Quí Công tự Hoàng Xương,phụng mệng đi sứ BắcQuốc(nướcTầu),di cư đến ở CaoBằng,vợTừ Đoan.

– Phạm Quí Công tự Đăng Quýt ( Đăng Kiều ) vợ hiệu Từ Khoan, dời chỗ ở về Gia Viễn Ninh Bình

– . . . . . .

Mọi thông tin về các vị trên xin bà con thông báo về dòng họ Phạm Văn thôn Dương Hồi, trưởng tộc là ông Phạm Văn Cương đang sinh sống tại Dương Hồi. Tôn trưởng là ông Phạm Văn Cảnh đang sinh sống tại Hà Giang. Đại diện tại Hà nội là ông Phạm Văn Hồng, ĐT 0912305918. Email: van hong Pham [email protected]

***

2- Dòng họ Phạm Xuân

Dòng họ Phạm Xuân hiện nay ở thôn Dương Hồi có 20 hộ , trưởng tộc là ông Phạm Xuân Đoàn , có nhà thờ họ ở gần đầu thôn, có khoảng 100 xuất đinh, con cháu một số ở thôn, đa số làm ăn sinh sống ở các tỉnh, các thành phố khắp cả nước và ở nước ngoài, dù ở đâu cũng đều tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, luôn xây dựng quê hương, xây dựng dòng họ, hướng về cội nguồn. . .

Đời 1:  – Cụ Thủy Tổ Phạm Du Sơn tự Quốc An đến cư trú ở An Dương từ những năm 1450, dưới triều nhà Mạc đổi thành Dương Hồi.

 Đời 2: – Cụ Phạm Thúc Tuấn tự Trực Tính, vợ chính thất Trần lệnh thị hiệu Từ Nhân.

Đời 3:  – Cụ Phạm húy Thứ thụy Trực Thân, vợ chính thất Nguyễn Lệnh thị hiệu Từ Thiện.

Đời 4:  – Cụ Phạm húy Chớ thuỵ Châu Từ, vợ chính thất Trần thi húy Liệt hiệu Từ Thiện.

Đời 5:  – Cụ Phạm Gia Môn húy Đới tự Nghĩa Chính, sinh năm 1525, đỗ Thám Hoa năm 1577 thời nhà Mạc Mậu Hợp, được triều đình phong chức Binh Bộ Thị Lang, tước Nhân Hà Bá, mất 20/2 Nhuận năm Nhâm Tý 1602, Cụ để lại cho đời bài thơ nôm nổi tiếng:

                      “ Vị bốc nhân canh biến,

                        Đương tham địa hữu nghi,

                        Thí văn lân Phạm thị,

                        Thường lự xuất chinh kỳ,

 

                        Nghĩa sĩ trung thành tiết,

                        Thanh thiên bạch nhật chi,

                        Tử Tôn như hữu phúc,

                        Tu đãi thái bình thời”

– Vợ Cụ Phạm Gia Môn, chính thất hiệu Từ Khang, sinh được 5 người con:

. Phạm Húy Hồng làm tri huyện Thượng Hiền.

. Phạm Húy Kỳ thụy Tĩnh Trai làm tri huyện Thiện Bản ( nay là huyện Vụ Bản ).

. Phạm Húy Khiến thụy Khiết Trai, làm Tri huyện Nam Trực.

. Phạm Trình Khê, ở quê.

. Phạm Trình Xuyên, làm giám sinh ở Trình Xuyên, huyện Vụ Bản.

. . . . . . . .

Hậu duệ con, cháu sinh sôi, phát triển, tới nay có 16 đời, Trưởng tộc là ông Phạm Xuân Đoàn, mọi thông tin kết nối xin báo cho ông Phạm Xuân Thắng , ĐT 0962013954  

Xin chân thành cảm ơn ./.  

*************************