HOAN NGHÊNH THÀNH CÔNG CỦA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 CỦA HĐTQ HPVN, TP HÒA BÌNH 7/12/2019

0
573

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Nguyễn Thị Thúy-Hiệp Phạm