Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌHOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTTL NĂM 2021

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTTL NĂM 2021

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

BAN THÔNG TIN TƯ LIỆU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đại dịch Covid-19 lan truyền ra thế giới từ đầu 2020 và hoành hành dữ dội tại Việt Nam trong năm 2021 và còn đang tiếp tục đến nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của cả nước. Các hoạt động của các HĐHP các cấp, các HĐGT và các dòng họ Phạm trong cả nước vì thế cũng bị hạn chế tới mức tối đa. Điều này cũng trực tiếp hạn chế các dòng thông tin hoạt động của họ Phạm đến với Ban Thông tin tư liệu. Tuy vậy, các Ban biên tập trong Ban TTTL vẫn tiếp tục cần cù làm việc để duy trì việc chuyển tải tới các HĐHP, các HĐGT, các dòng họ Phạm và bà con trong họ trong và ngoài nước cũng như bạn đọc nói chung các hoạt động hạn chế của người họ Phạm trong năm 2021.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ hophamvietnam.org

Trong năm 2021, trang tin đã chuyển tải khoảng 150 tin bài. Từ khi Facebook trở nên phổ biến tại Việt Nam, số người truy cập vào các trang tin điện tử có phần giảm. Tuy vậy, trang tin họ ta vẫn đều đặn có bạn đọc cả trong và ngoài nước, có những tin có tới 1.233 người truy cập. Tính từ Đại hội VIII (3/8/2015) đến nay đã có 1.230 tin bài được đăng.

BẢN TIN THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM (NỘI SAN)

Do những hạn chế vì COVID nói trên, nên trong năm 2021, NS chỉ phát hành được 2 số (thay vì 4 số như thường lệ):

  • #74 X 116 trang ruột x 400 bản
  • #75 x 52 trang ruột x 400 bản
  • Tiền in # 74:        000.000 đ
  • Tiền in # 75:         600.000 đ
  • Tiền bao bì +phí gửi bưu điện: 000.000 đ

Tổng cộng: 13.600.000 đ

 

 

TÀI KHOẢN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM Vietnam TRÊN FACEBOOK

Từ ngày 14/4/2018, Ban TTTL đã lập tài khoản trên trên Facebook để kịp thời chuyển tải các thông tin liên quan tới họ Phạm lên trang mạng xã hội có nhiều người Việt tham gia nhất. Có những tin không được đăng trên trang tin điện tử nhưng được đăng trong tài khoản này, vì vậy số tin bài đăng trong TK này nhiều hơn trên trang tin điện tử. Thực tế cho thấy việc quyết định lập Tài khoản này là đúng đắn. Số người tiếp cận các thông tin đăng trong tài khoản này rất nhiều, thông thường từ hơn trăm người trở lên. Trong năm, có tin có tới 3.527 lượt người truy cập (như tin ngày 14/5/2021).

LẬP TÀI KHOẢN ZALO NHÓM

Nhận thấy zalo là môi trường thông tin rất thuận lợi và phổ biến không những trong phạm vi biên giới Việt Nam mà còn lan tỏa ra mọi ngõ góc trên thế giới, Ban TTTL đã lập ra zalo nhóm cho Ban. Đối tượng kết nạp vào trang là các vị trong thường trực các HĐHP các cấp, các HĐGT là các vị lãnh đạo hoặc/và cộng tác viên của Ban TTTL. Mục đich của trang chủ yếu là để chuyển tin bài các địa phương gửi các Ban biên tập và trao đổi công tác của Ban trong lĩnh vực TTTL. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã xuất hiện trên trang có người đưa một số thông tin không liên quan hoặc liên quan ít tới mục đích của trang này, thậm chí đưa nội dung tin hoặc hình ảnh không phù hợp với qui chế qui định của Hội đồng họ phạm Việt nam . Vì vậy, Ban TTTL đã kịp thời điều chỉnh nhân sự Ban quản trị trang tin và đã có hiệu chỉnh một số quy định của zalo nhóm theo hướng Ban quản trị trang sẽ gỡ bỏ ngay các tin không phù hợp.

Ngoài ra, Ban TTTL cũng đã hỗ trợ kỹ thuật Ban Tri ân Thiện nguyện và Câu lạc bộ Gái-Dâu họ Phạm VN lập trang zalo nhóm của riêng mình và hai trang đang hoạt động tốt.

Ban TTTL chân thành cám ơn sự hợp tác cung cấp tin của HĐHP các cấp, các cộng tác viên và sự quan tâm của bà con cô bác người họ phạm đã tìm đọc tin về hoạt động của Hội ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM./.

Hà Nội, ngày 15/3/2022

Trưởng Ban TTTL

Phạm Văn Chốn

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments