Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌHoạt động của Hội đồng họ phạm phường Hồng Hà (TP Hạ...

Hoạt động của Hội đồng họ phạm phường Hồng Hà (TP Hạ Long) 5 năm ( 2011- 2015).

Ngày 20 tháng 3 năm 2016 Hội đồng họ phạm phường Hồng Hà thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức gặp mặt đầu năm. Đồng thời tổng kết 5 năm hoạt động của HĐHP, kiện toàn tổ chúc, bổ xung quy chế hoạt động cho phù hợp.

Hội đồng họ phạm phường Hồng Hà được thành lập ngày 19/3/2011, ban đầu có 17 tộc viên, đến năm 2012 phát triển được thêm 5 tộc viên, năm 2013 và năm 2014 mỗi năm  phát triển được 1 tộc viên, năm 2015 phát triển được thêm 2 tộc viên. Tổng số tộc viên đến tháng 3/2016 gồm có 26 tộc viên. Trong đó có 17 nam, 9 nữ, người cao tuổi nhất là bác Phạm Văn Trù sinh năm 1930. Người ít tuổi nhất sinh năm 1977 là Phạm thị Mậu.

 

Sau khi hội đồng họ phạm phường Hồng Hà được thành lập đã kiện toàn được tổ chức, lúc mới thành lập năm 2011 trong  ban liên lạc gồm có 4 người, 1 trưởng ban, 2 phó ban, một ủy viên phụ trách tài chính. Sau đó từ năm 2012 theo chủ trương của họ phạm Việt Nam chuyển đổi thành Hội đồng họ phạm, các ủy viên hội đồng họ phạm của phường  có thay đổi  nhưng số lượng vẫn giữ nguyên gồm 4 người .

Trong 5 năm qua Hội đồng họ phạm phường Hồng hà vẫn duy trì được nề nếp sinh hoạt hàng năm. Các tộc viên trong hội đồng họ phạm của phường đã thực hiện và tự giác chấp hành tốt quy chế đã đề ra.

Hàng năm hội đồng họ phạm phường Hồng hà đều tổ chức được cuộc hành hương tìm về cội nguồn. Nhân ngày giỗ của thượng thủy tổ họ phạm Việt Nam Đô hồ đại vương Phạm Tu. Trong các cuộc hành hương các tộc viên tham gia tuy chưa được đầy đủ, nhưng cũng đã ghi nhận sự cố gắng của hội đồng họ phạm của phường đồng thời cũng ghi nhận sự nhiệt tình của các tộc viên đã có tư tưởng hướng về cội nguồn.

Hàng năm hội đồng họ phạm phường Hồng Hà đều tổ chức được tuyên dương cho các cháu học sinh giỏi ở các cấp, đây cũng là sự cố gắng của hội đồng họ phạm phường bởi vì  kinh phí không có, hoàn toàn dựa vào sự đóng góp của các tộc viên. Xong trong các năm qua hội đồng họ phạm phường Hồng Hà cũng đã tổ chức tuyên dương được 38 cháu học sinh giỏi các cấp, tuy phần thưởng không lớn nhưng cũng tạo điều kiện động viên khích lệ các cháu cố gắng phát huy trong công tác học tập.

+ công tác đời sống: Trong các năm qua HĐHP phường Hồng Hà đa tổ chức thăm hỏi động viên được 13 tộc viên ốm đau phải nằm viện.

– Tổ chức thăm viếng 6 trường hợp thân nhân của tộc viên qua đời.

– Tổ chức mừng thọ cho 13 tộc viên hưởng thọ từ 70 tuổi trở lên.

– Các tộc viên cơ bản đều đăng ký mua bản thông tin nội bộ để nắm bắt được tình hình hoạt động của hội đồng họ phạm trong toàn quốc.

– Công tác thu chi tài chính, hàng năm trong các kỳ họp hội đồng họ phạm phường Hồng Hà đều có công khai cụ thể minh bạch.

Công tác kiện toàn tổ chức: Trong những năm qua hoạt động của hội đồng họ phạm phường Hồng Hà cơ bản tốt, có nhiều tiến bộ . xong do tình hình sức khỏe ông phạm Xuân Hưởng  chủ tịch hội đồng xin nghỉ,  bổ xung thêm bà Phạm Thị Toản, Như vậy cơ cấu trong HĐHP phường Hồng Hà vẫn gồm 4 người, được phân bổ đều ở các khu trong phường có các tộc viên tham gia sinh hoạt trong hội đồng họ phạm . Sau khi thống nhất cơ cấu và số lượng, Hội đồng họ phạm phường Hồng Hà đã bầu và thống nhất như sau: Ông Phạm Xuân Thùy chủ tịch Hội đồng. Ông phạm Văn Kiên và bà Phạm Thị Toản Phó chủ tịch Hội đồng. Ông Phạm Văn Sáng ủy viên kiêm thủ quỹ.

Cuộc gặp mặt đầu năm 2016 của Hội đồng họ phạm Phường Hồng Hà đã thành công tốt đẹp./.

 

 

Phạm Xuân Thùy

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments