HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM CỦA HĐHP VIỆT NAM

1
638

Sáng Mùng 6 Tết Giáp Ngọ, đoàn đại diện TTr Hội đồng toàn quốc họ Phạm VN, gồm: ông Phạm Đạo- Chủ tịch HĐTQ họ Pham Việt Nam, bà Phạm Thúy Lan- PCT Hội đồng, Ông Phạm Nghị- UV Thường trực, Trưởng ban Lễ Tân, ông Phạm Thượng Hiền- UV Thường trực, Trưởng ban Tài chính, ông Phạm Văn Sơn- Phó Trưởng Ban Lễ Tân) đã có cuộc “Du xuân” đầy ý nghĩa.

Đầu tiên đoàn vào dâng hương Thượng thủy tổ Đô hồ Đại vương Phạm Tu tại Phạm Tổ linh từ (đền thờ Ngài). Sau đấy là thăm gia đình các Trưởng lão họ Phạm – những người có nhiều đóng góp cho hoạt động dòng họ: cụ Phạm Minh Liêm- nguyên UV BLL họ Phạm VN, trong Ban Thông tin tư liệu; cụ Phạm Cầu – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐTQ họ Phạm Việt Nam; gia đình cụ Phạm Hồng – nguyên Tổng thư ký Ban liên lạc họ Phạm VN (mới mất trước tết); cụ Phạm Đình Nhân- nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam.

Pha Lê

20140205_082756 Tại nhà ông Phạm Đạo 

20140205_092424

20140205_092316Dâng hương tại Phạm Tổ linh từ

20140205_100130Tại nhà cụ Phạm Minh Liêm