Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHÔNG BÁO Về thực hiện chủ trương củng cố, bổ sung ...

THÔNG BÁO Về thực hiện chủ trương củng cố, bổ sung kiện toàn nhân sự HĐHP cấp tỉnh/thành phố, chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Đại hội HĐTQ.HPVN nhiệm kỳ (2020-2025)

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội

Điện thoại: 0913241718; 0916838154

Email: [email protected]:www.hophamvietnam.org

                                                       

                                                      THÔNG BÁO

Về thực hiện chủ trương củng cố, bổ sung  kiện toàn

                                              nhân sự HĐHP cấp tỉnh/thành phố,

      chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Đại hội HĐTQ.HPVN nhiệm kỳ (2020-2025)

Thường trực HĐTQ.HPVN tại kỳ họp ngày 28/7/2019 đã quyết định thành lập “Ban chỉ đạo chuẩn bị Đại hội HĐHPVN nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Song song với công việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐHP các cấp trong nhiệm kỳ (2015-2020), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025); là công việc về tổ chức nhân sự chuẩn bị cho Đại hội VIII, có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác chỉ đạo các hoạt động việc họ trong nhiệm kỳ tới.

Đó là việc cần thiết phải rà soát lại nhân sự các thành viên HĐTQ ( nhân sự Thường trực HĐTQ, các UV HĐTQ, thành viên các Ban chuyên trách của HĐTQ; nhân sự chủ chốt của HĐHP cấp tỉnh/thành phố). Đó là việc thực hiện qui định trong Qui chế (Điều 9 và Điều 10 – Qui chế Tổ chức & hoạt động của HĐHPVN;  Điều 2-2-c,d – Qui chế làm việc của HĐTQ), cho thôi tham gia với những vị không có đủ điều kiện tiếp tục tham gia ( do sức khỏe yếu, ốm đau nhiều hoặc không chấp hành đúng các qui định trong Qui chế); bổ sung nhân sự mới để  nâng cao năng lực hoạt động của Thường trực HĐTQ, của HĐTQ, các Ban chuyên trách của Hội đồng và nâng cao năng lực hoạt động của HĐHP cấp tỉnh/thành phố.

Thường trực HĐTQ.HPVN đã thống nhất chủ trương:

1.Yêu cầu và đề nghị HĐHP cấp tỉnh/thành phố cùng có nhiệm kỳ (2015- 2010) , thì cần tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới (2020-2025) xong trước 30/7/2020 . Trước khi mở đại hội cần đăng ký lịch thời gian làm việc với Thường trực HĐTQ (chủ yếu làm việc về nội dung và nhân sự); gửi báo cáo kết quả Đại hội cho Thường trực HĐTQ.HPVN ( Báo cáo tổng kết  hoạt động nhiệm kỳ  qua , phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và Danh sách nhân sự nhiệm kỳ (2020-2025), để Thường trực HĐTQ công nhận về nhân sự HĐHP cấp trực thuộc nhiệm kỳ mới và chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII- HĐTQ. HPVN.

  1. Với HĐHP cấp tỉnh/thành phố có nhiệm kỳ đương nhiệm không trùng lặp với nhiệm kỳ (2015- 2010) , thì cần tiến hành Hội nghị toàn thể HĐHP cấp tỉnh/thành phố vào cuối năm 2019 hoặc vào đầu năm 2020 để xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động cho năm 2020 và các năm tiếp theo; đồng thời củng cố kiện toàn nhân sự để nâng cao năng lực chỉ đạo Hội đồng ho Phạm cho thời gian tiếp theo.
  2. Trong thời gian từ quí III/2019 đến hết quí II/2020, Thường trực HĐTQ giành thời gian và có kế hoạch chương trình làm việc với một số HĐHP tỉnh/thành phố mà trong thời gian gần đây do nhiều nguyên nhân khác nhau,…đã và đang hoạt động yếu, nhằm củng cố, bổ sung kiện toàn nhân sự chủ chốt lãnh đạo HĐHP tỉnh/thành đó, chuẩn bị cho nhân sự HĐTQ. HPVN nhiệm kỳ (2020-2025).

Thường trực HĐTQ phân công nhiệm vụ:

3-1. Chủ tịch HĐTQ, cùng các Phó Chủ tịch và các UVTT HĐTQ thường trú tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có nhiệm vụ làm việc với một số HĐHP tỉnh/thành phố ở khu vực phía Bắc đã và đang hoạt động yếu và với một số địa phương chưa có HĐHP cấp tỉnh/thành.

3-2. Phó Chủ tịch HĐTQ Phạm Đình Khối cùng với các UVTT. HĐTQ ( Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định, Phạm Hữu Thanh Tùng, Chủ tịch HĐHP tỉnh Thừa Thiên –Huế; Phạm Đình Đôn, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định) có nhiệm vụ làm việc với một số HĐHP tỉnh/thành phố ở khu vực miền Trung đã và đang hoạt động yếu và với một số địa phương chưa có HĐHP cấp tỉnh/thành.

3-3. Phó Chủ tịch HĐTQ Phạm Thanh Phong cùng với các UVTT. HĐTQ ( Phạm Đình Phong, Chủ tịch CLB võ học HPVN; Phạm Thạnh Trị, Chủ tịch HĐHP tỉnh Cà Mau; Phạm Duy Tốn, Chủ tịch HĐHP thành phố Cần Thơ) có nhiệm vụ làm việc với một số HĐHP tỉnh/thành phố ở khu vực Đông Nam bộ, Tây nam bộ đã và đang hoạt động yếu và với một số địa phương chưa có HĐHP cấp tỉnh/thành.

3-4. Riêng với khu vực Tây nguyên chủ yếu là kết nối vận động thành lập mới tổ chức HĐHP tại các địa phương này. Thường trực HĐTQ phân công nhiệm vụ cho các UVTT. HĐTQ ( Phạm Ngọc Chi, Chủ tịch HĐHP tỉnh Phú Yên, Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Đăklak).

Thường trực HĐTQ yêu cầu và đề nghị các vị: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐTQ, UVTT.HĐTQ, Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành phố, quán triệt tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, chu đáo theo chủ trương chỉ đạo của Thường trực HĐTQ tại Thông báo này, là thiết thực góp phần chuẩn bị cho Đại hội HĐTQ. HPVN nhiệm kỳ VIII (2020-2025)  thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo !

Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2019

T/M TT. HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                     CHỦ TỊCH

                   TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments