Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCHỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM THÔNG BÁO LẦN 2

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM THÔNG BÁO LẦN 2

Của Ban chỉ đạo Đại hội Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt nam

Kính gửi: + Hội đồng họ Phạm các tỉnh, thành phố.

               + Các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm Việt Nam

       Ngày 18 tháng 9 năm 2022 Ban chỉ đạo Đại hội Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt nam  (CLBDNHPVN) đã có Thông báo gửi các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm Việt Nam v/v mời đăng ký tham gia làm Hội viên CLBDNHPVN ( có gửi kèm theo Dự thảo Điều lệ hoạt đông CLB và các mẫu Đơn xin tự nguyện tham gia làm Hội viên CLB). Đến nay đã có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp ở các tỉnh/thành phố và các chuyên gia,… đã đăng ký tham gia làm Hội viên là cá nhân , hội viên là tổ chức doanh nghiệp, hội viên danh dự của CLB.

Nay Ban chỉ đạo Đại hội Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt nam gửi Thông báo lần thứ 2 với mục đích sau:

 1. Kính mời các Doanh nhân là: con, cháu ( trai, gái, dâu, rể) họ Phạm thuộc các thành

phần kinh tế, tán thành Điều lệ, tự nguyện tiếp tục làm đơn xin gia nhập CLB.

 1. Kéo dài thời gian nhận Đơn đăng ký xin gia nhập CLB đến ngày 15/11/2022
 2. Điền các thông tin cá nhân ( hoặc doanh nghiệp) vào Đơn xin gia nhập CLB theo

mẫu gửi kèm theo và gửi Đơn xin  gia nhập CLB vào 1 trong 3 địa chỉ Email sau:

+ Gửi vào email: Phạm Vũ Câu – [email protected] ; điện thoại 0913241718;

hoặc Phạm Xuân Trường- [email protected]; đt 0368888880, 0929999938;

hoặc: [email protected]

 1. Trong tháng 12/2022 Ban chỉ đạo Đại hội CLB sẽ trình Thường trực HĐHPVN xem xét lộ trình thành lập CLB và TT HĐHPVN ban hành các quyết định theo thẩm quyền để tạo điều kiện cho CLBDNHPVN sớm được thành lập, đi vào hoạt động.
 1. Thường trực HĐHPVN đề nghị các thành viên HĐHPVN , HĐHP các cấp c huyển tinthông báo này tới các doanh nhân, doanh nghiệp họ phạm tại địa phương và động  viên khích lệ các doanh nhân , doanh nghiệp họ Phạm tham gia làm hội viên CLBDNHPVN.Trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nhân, doanh nghiệp họ Phạm Việt Nam !

Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2022

                        BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI Câu lạc bộ doanh                                      nhân họ Phạm Việt Nam

                                     Trưởng ban chỉ đạo

                          Ts.Phạm Vũ Câu- Chủ tịch HĐHPVN

                             

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

                                               ĐƠN XIN GIA NHẬP

          CÂU LẠC BỘ DOANH NHẬN HỌ PHẠM VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam

 1. Tên tôi là: Giới tính:
 2. Sinh ngày: Tại:
 3. Số CCCD:         Cấp ngày:                           Tại:
 4. Trình độ văn hóa: Học hàm:                            Học vị:
 5. Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại:

 1. Địa chỉ để CLB liên lạc:

Điện thoại di động:

Email:

 1. Đơn vị công tác:

Địa chỉ đơn vị công tác:

Điện thoại:                                        Fax:

Website:                                            Email:

Chức vụ hiện tại:

Chuyên môn sâu để làm việc và hoạt động trong CLB:

 1. Lịch sử công tác:
 2. Nguyện vọng khi tham gia CLB:

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của CLB Doanh nhân họ Phạm Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ của CLB và mong muốn được tham gia CLB để đóng góp vào sự phát triển, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và góp phần xây dựng cộng đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB xem xét kết nạp tôi là hội viên của CLB. Nếu được kết nạp thành hội viên của CLB, tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của CLB và tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

 

                                                              Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022

                                                                            Người viết đơn                

                             

                      

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———- o0o ———-

ĐƠN XIN GIA NHẬP

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

      Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM CLB DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

1.Tên đơn vị ( doanh nghiệp): ……………………………………………………………………

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………

Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………….

Email:………………………    Website: …………………………………………

 1. Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Hà Nội và các tỉnh/tp khác

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Fax : ………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………

 1. Họ tên người đại diện : ………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………

Sinh ngày : ……………………………………………………………………….

Nơi sinh : …………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa :  ………..       Học hàm : ………….    Học vị : ………………

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………

Địa chỉ để CLB liên lạc : …………………………………………………………

Điện thoạị : ………………………      Email : ………………………………….

 1. Họ tên người liên hệ: …………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………

Điện thoại : ………………………………………………………………………

 1. Giấy phép thành lập (gửi kèm bản sao) : ……………………………………
 2. Ngày chính thức hoạt động : …………………………………………………
 3. Lĩnh vực hoạt động : …………………………………………………………
 4. Doanh số năm gần nhất : ……………………………………………………
 5. Thị trường xuất khẩu chủ yếu : …………………………………………….

Doanh số (năm gần nhất) Xuất khẩu :………………   Nhập khẩu : …………….

 1. Các sản phẩm chính : Trong đó :

Xuất khẩu :……………………………………………………………………….

Nhập khẩu : ………………………………………………………………………

 1. Lịch sử hoạt động : …………………………………………………………
 2. Nguyện vọng khi tham gia CLB: ………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của CLB Doanh nhân họ Phạm Việt Nam, đơn vị chúng tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ của CLB và mong muốn được tham gia CLB để góp vào sự nghiệp phát triển, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và góp phần xây dựng cộng đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB xem xét kết nạp đơn vị chúng tôi là hội viên CLB Doanh nhân Họ Phạm Việt Nam. Nếu được kết nạp thành hội viên của CLB, đơn vị chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của CLB và tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

 

                                                                                Hà Nội, Ngày    tháng     năm 2022

THAY MẶT ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments