Trang chủGIỚI THIỆUHỘI ĐỒNG HP HUYỆN ĐÔNG ANH (HÀ NỘI) HỌP TỔNG KẾT VIỆC...

HỘI ĐỒNG HP HUYỆN ĐÔNG ANH (HÀ NỘI) HỌP TỔNG KẾT VIỆC HỌ NĂM 2016

Sáng ngày 10/1/2017 tại Garden View thị trấn Đông Anh, HĐHP huyện Đông Anh đã  họp Thường trực để tiến hành tổng kết hoạt động việc họ năm 2016. Tới dự có ông Phạm Thiện Căn Phó Chủ tịch HĐHP Việt Nam, ông Phạm Quang Đạt Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐHP Hà Nội, ông Phạm Ngọc Trung trưởng ban kết nối dòng họ HĐHP Hà Nội. Sau khi nghe ông Phạm Văn Truyền báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHP huyện Đông Anh năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017, ông Phạm Nam báo cáo về thu chi tài chính năm 2016 và ý kiến đóng góp của các thành viên trong TT. Ông Phạm Thiện Căn Phó Chủ Tịch HĐHP Việt Nam  đã phát biểu ý kến. Ông Phạm Thiện Căn đã biểu dương những hoạt động hiệu quả và ý nghĩa của hđhp huyện Đông Anh như: kết nối được rộng rãi các dòng họ Phạm của 4 xã và 23 Hội đồng gia tộc trong huyện. Tổ chức tốt buổi gặp mặt đầu xuân, mừng thọ các cụ cao niên và khuyến học khuyến tài hàng năm. Tích cực tham gia các hoạt động của hđhp Việt Nam và Tp Hà Nội. Duy trì hoạt động của đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức tập luyện và tham gia biếu diễn nhân các sự kiện lớn của HP Hà Nội, HP toàn quốc và HP Đông Anh. Thường xuyên lập được đoàn đại biểu có số lượng đông nhất về dâng hương tại Phạm Tổ linh từ nhân ngày kỵ nhật Thượng thủy tổ họ Phạm Việt Nam 20/7 âm lịch hàng năm….

Ông Phạm Thiện Căn cũng lưu ý hđhp Đông Anh năm 2017 cần củng cố tốt hơn về công tác tổ chức, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối dòng họ. Lựa chọn những người có tâm huyết, có điều kiện và tích cực vào thường trực. Ông cũng nhấn mạnh là suy từ ông ra, muốn hoạt động việc họ tốt người tham gia vào thường trực hội đồng phải là người có Tâm, có Tầm, có thời gian, có tiền thì càng tốt vì hoạt động việc họ không được tiền mà phải chịu mất tiền, mất thời gian. Có như vậy thì hoạt động việc họ mới tốt được….Ông mong muốn HĐHP Đông Anh luôn giữ vững là điểm sáng của HP Hà Nội và họ phạm toàn quốc. Ông Phạm Quang Đạt cũng đã phát biểu động viên hđhp Đông Anh, trả lời một số ý kiến của các đại biểu, nêu ra một số hoạt động của HP Hà Nội và Đông Anh trong thời gian tới. Trao tặng HĐHP Đông Anh phiên bản Bằng kỷ lục quốc gia của HĐHP Việt Nam làm kỷ niệm, và lịch năm 2017 của HĐHP Việt Nam. Kết thúc buổi họp, HĐHP Đông Anh đã tổ chức bữa liên hoan tất niên vui vẻ, ấm cúng.

ThS. Phạm Quang Đạt

7 8 9 a b

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments