Trang chủGIỚI THIỆUHỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CLB TRẺ HỌ PHẠM QUẢNG NGÃI

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CLB TRẺ HỌ PHẠM QUẢNG NGÃI

 

Tối ngày 31/8/2015, tại Khách sạn Mỹ Trà, thành phố Quảng Ngãi, Ban chủ nhiệm CLB Trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị thường niên nhằm đánh giá công việc CLB đã làm được, chưa làm được, đồng thời bàn công việc CLB những tháng cuối năm 2015. Tham dự có các bạn trong Ban chủ nhiệm CLB Trẻ; Thường trực HĐHP tỉnh có ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh; các ông: Phạm Bá Nam, Phạm Minh Hòa, Phạm Thị Thúy Kiều – Phó chủ tịch HĐHP tỉnh, Phạm Bá Tuấn, Phạm Cao Minh – ủy viên Thường trực HĐHP tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị nghe báo cáo công việc CLB 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, nhất là công việc xây dựng các chương trình hành động nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của CLB Trẻ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra. Các ý kiến tham gia chủ yếu bàn những nội dung liên quan đến việc kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Trẻ, việc phát triển hội viên (phấn đấu trong năm 2015 phát triển từ 70 – 100 hội viên mới), xây dựng chương trình hoạt động của các tiểu ban nhất là hoạt động kết nối tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên trong CLB Trẻ giao lưu, học hỏi, giúp nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khuyến học trong giới trẻ đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp. Hội nghị cũng nghe ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đình Khối về định hướng phát triển thu hút hội viên, hoạt động kết nối của CLB Trẻ trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, anh Phạm Văn Hùng, Chủ nhiệm CLB Trẻ tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đình Khối, đồng thời nhấn mạnh việc họat động của CLB Trẻ đòi hỏi sự nhiệt tình, tâm huyết của toàn thể các thành viên trong CLB Trẻ họ phạm toàn tỉnh. Sự năng động, sáng tạo của từng tiểu ban và từng thành viênp mới tạo nên một sân chơi hấp dẫn cho các bạn trẻ trong CLB. Mặt khác, Ban chủ nhiệm CLB sớm có qui chế phối hợp với các dòng họ khác trong tỉnh tạo sự gắn kết, trao đổi, học tập lẫn nhau nhằm giao lưu trao đổi với các dòng họ khác trong và ngoài tỉnh. Ban chủ nhiệm CLB kêu gọi và khuyến khích vận động xây dựng quỹ khuyến học, nhất là việc động viên khuyến khích các bạn trẻ đang công tác, làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục học tập nghiên cứu ở tất cả các lĩnh vực (hiện tại có 5 bạn đang nghiên cứu sinh để làm luận văn bảo vệ tiến sĩ vào cuối năm 2015), ngay sau hội nghị quĩ khuyến học đã nhận được sự đóng góp của các thành viên với số tiền gần 30 triệu đồng.

Kết thúc hội nghị, trong không khí thân mật, đoàn kết, ấm cúng, vui vẻ … toàn thể các thành viên dự cơm thân mật với sự tài trợ của các doanh nhân họ phạm (Ks Mỹ Trà và các doanh nhân….)./.

Minh Hòa

Tre.QN1 Tre.QN2 Tre.QN3 Tre.QN4

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments