Lịch sử nhớ ơn công lao Ngài

0
1088

Nhân ngày Giỗ Thượng Thủy Tổ Phạm Tu, xin giới thiệu với quý vị bạn đọc link liên quan đến vai trò của Ngài trong lịch sử (được giowias thiệu trong sách sử lớp 6) dưới đây:

http://diepdoan.violet.vn/entry/show/entry_id/1155642